GENEL ORYANTASYON PROGRAMI

İşe yeni başlayan çalışanların; kuruma adaptasyonunu kolaylaştırmak, kurumun misyonu, vizyonu, kalite politikaları ve organizasyon yapısına uyumunu sağlamak, birlikte çalışacağı ekibin başarısına katkıda bulunmasını sağlayacak kural ve prosedürler konusunda bilgilendirmek ve aidiyet duygularını geliştirmek amacıyla Genel Oryantasyon Eğitimleri yapılmaktadır.

KUP (Klinik Uyum Programı)

İşe yeni başlayan ve bölüm değiştiren hemşirelere, işin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırma amacıyla hazırlanmış, klinik eğitim süreçlerini kapsayan, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen işe alıştırma eğitiminin kısaltılmış adıdır. Hastanede yeni işe başlayan hemşirelerin; kontrollü bir biçimde, mesleki ve klinik deneyim kazanarak mesleğe uyumunun sağlanması, çalışacağı birim ve hastaneye adaptasyon sürecinin hızlandırılması ve hastaneye daha verimli katkı sağlayabilmesi bu eğitimin temel amacıdır.

Eğitimin İçeriği;

 • Hemşirelik hizmetleri yönetim yapısı
 • Hastane düzeni
 • Bilgi sistemleri-otomasyon
 • Servise hasta kabulü ve taburculuk
 • Kayıt sistemi
 • Laboratuar işlemleri-numune alma
 • Radyolojik işlemler
 • Ekipman kullanımı
 • ANT takibi ve ilaç uygulama
 • Hijyenik bakım
 • Ameliyat öncesi ve sonrası bakım
 • Solunum fizyoterapisi
 • Dolaşım-beslenme-yara bakımı-boşaltıma yardım
 • Hareket-mobilizasyon
 • CPR prosedürü-Mavi kod
 • Bebek güvenliği-pembe kod
 • Enfeksiyon kontrolü
 • Eğitim süreçlerinden oluşmaktadır.

HOP (Hemşire Oryantasyon Programı)

Hastanede çalışan tüm hemşireler tarafından, kurum kültürünün benimsenmesi, hemşirelik stratejilerinin özümsenmesi ve temel hemşirelik uygulamaları konusunda mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, tıbbi süreçlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi bu eğitimin temel amacıdır. HOP kitapçığı ile eğitimler dokümante edilmiştir. Eğitimler 3 tam gün devam etmekte ve başarı gösteren katılımcılara sertifika verilmektedir.

HOP (Hemşirelik Oryantasyon Programı) Eğitimin İçeriği;

 • Hasta hak ve sorumluluklarında hemşirelik yaklaşımı
 • Hastanın servise kabulü ve taburculuğu
 • Temel yaşam bulgularının takibi
 • Aldığı-çıkardığı sıvı takibi
 • Preoperatif ve postoperatif hasta bakımı
 • Güvenli numune alınması ve taşınması
 • Güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu
 • Order alma ve güvenli ilaç uygulamaları
 • DM ve Diyabetli Hasta bakımı ve glukometre kullanımı
 • Vücut mekaniklerini doğru kullanma hasta taşıma ve kaldırma
 • Güvenli cihaz kullanımından oluşmaktadır.

BSG (Bakım Standartlarını Geliştirme)

Hasta bakım hizmetlerinin, iyileştirilerek, izlenebilir kalite göstergeleri ile takip edilmesi ve hemşirelik bakım standartlarının artırılması, bu eğitimin temel amacıdır.

Eğitimin İçeriği:

 • Hasta tanılama ve bakım planları
 • Bakım haritaları
 • Düşmelerin önlenmesi
 • Bası yarasının önlenmesi ve takibi
 • Kısıtlama altındaki hasta bakımı
 • Ağrı takibi ve yönetimi
 • IV katater koplikasyonları'nın önlenmesi ve takibinden oluşmaktadır.

CPR

Hastanede çalışan tüm tıbbi kadronun; Acil bir durumda hastaya müdahale yaklaşımlarını, yapılması gereken ilk müdahale yöntemlerini, temel yaşam destek uygulamalarını, CPR esnasındaki rollerini öğreterek mesleki bilgi ve beceri kazandırılması bu eğitimin temel amacıdır. Eğitim yılda 1 kez tekrarlanarak başarı gösteren katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitim İçeriği;

 • Temel Yaşam Desteği,
 • Temel EKG,
 • Öldürücü Ritimler,
 • Kardiyak Arrest Nedenleri,
 • Mavi Kod Prosedüründe İzlenecek Yollar,
 • CPR Durumunda Haberleşme,
 • CPR a Karar Verme Kriterleri,
 • Yetişkinlerde CPR Uygulamaları,
 • Havayolu Açıklığının Sağlanması,
 • Kalp Masajı Uygulamaları,
 • CPR da Defibrilasyon,
 • CPR Sırasında Kullanılan İlaç Ve Malzemeler,
 • CPR Formunun Kullanımından oluşmaktadır.

REHBER - SHİFT HEMŞİRELİK

Hastanede çalışan kıdemli hemşirelere yeni işe başlayan hemşirelerin eğitim ve tecrübe edinme sürecinde rol modeli olarak yetiştirilmesi ve işe başlayan hemşirelerin performansının değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak bu eğitimin temel amacıdır. Eğitim demonstrasyon şeklinde olup eğitimci yönlerini ortaya çıkaracak şekilde 1 tam gün sürmekte ve sınav sonrası sertifika verilmektedir.

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

 • El Hijyeni ve Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri
 • NRP
 • Sindirim Sistemi ve Endoskopik İşlemler
 • Ameliyathaneye Hasta Teslimi ve Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • Diyaliz Katateri Takılması ve Hemodiyaliz İşlemi
 • İlaç Doz Hesaplamaları ve İnfüzyon Protokolleri Pediatrik Doz Hesaplamaları
 • Doğum Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Yaklaşımları
 • Adli Vaka-Boyunluk Kullanımı ve Ex Olan Hastaya Yaklaşım
 • Anne Sütünün ve Emzirmenin Önemi
 • Epidural Katater Takılması ve İlaç Uygulamaları
 • Sedasyon Uygulamaları