Dr. Öğr. Üyesi Murat Mert

Ortopedi ve Travmatoloji

Omurga ve Omurilik Cerrahisi Merkezi

Eğitim
 •             1989 İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet
 •             1989-1990 Mecburi hizmet
 •             1991-1995 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi
İş Deneyimi
 •                1991-1995 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi
 •                1996-1997 Eskişehir Hava Hastanesi yedek Subay askerlik hizmeti
 •                1997-2015 S.B İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Uzmanlığı
Üyelikler
 •                    Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği(TOTBİD)
 •                    Türk Omurga Derneği
 •                    Türk Tabipler Birliği
Tıbbi İlgi Alanları
 •                    Omurga Cerrahisi,Skolyoz,kifoz,Dejeneratif bel
 •                    Kalç ve Diz Artroplasti,protez cerrahisi
 •                    Travmatoloji
Yabancı Diller
 •              İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
 •              istanbul
Bilimsel Yayınlar
 • Multiple simultaneous metatarsal stress fractures in the same foot. Mert M, Unkar EA, Ozluk AV, Tuzuner T, Erdoğan S.J Am Podiatr Med Assoc. 2015 Mar;105(2):177-80. 
 • Sciatic nerve compression by an extrapelvic cyst secondary to wear debris after a cementless total hip arthroplasty: A case report and literature review Mert M, Oztürkmen Y, Unkar EA, Erdoğan S, Uzümcügil O. Int J Surg Case Rep. 2013;4(10):805-8.Epub 
 • Kinematic condylar AGC total knee arthroplasty: midterm (mean 6 years) follow-up results  ACTA Orthop.Traum.Turcic.Vol 34, No 3 (2000) p:273-277 Cuneyt Mirzanli, Murat Mert, Nikola Azar, Ulkum Anita Buyukgor  
 • Modified Bristow procedure on the treatment of recurrent anterior shoulder dislocations  ACTA Orthop.Traum.Turcic.Vol 28, No 1 (1994)  p:18-20 Cuneyt Mirzanli, Mustafa Caniklioglu, Cemil Ertürk, Nikola Azar, Murat Mert  
 • Evaluation and comparison of quadriceps angle of young men and women in supine and standing positions  ACTA Orthop.Traum.Turcic.Vol 28, No 1 (1994)  p:25-27 Ercan Olcay, Ercan Cetinus, Murat Mert, Ayhan Nedim Kara  
 • The results of distal oblique metatarsal osteotomy (Lindgren-Turan) operation in the surgical treatment of hallux valgus  ACTA Orthop.Traum.Turcic.Vol 27, No 1 (1993) p:5-7 Anday Tatar, Deniz Algun, Mustafa Caniklioglu, Cuneyt Mirzanli, Murat Mert  
 • Osteoid osteoma of the spine  ACTA Orthop.Traum.Turcic.Vol 29, No 4 (1995)p:330-332 Cuneyt Mirzanli, Nikola Azar, Mustafa Caniklioglu, Murat Mert, Hakan Gulhan  
 • The evaluation of results of proximal and distal osteotomy in the treatment of hallux valgus  ACTA Orthop.Traum.Turcic.Vol 27, No 2 (1993) p:90-92 Anday Tatar, Mustafa Caniklioglu, Deniz Algun, Nuri Col, Murat Mert 
 • Applying of external fixator in the distal radius (An anatomic study in cadaver forearms)  ACTA Orthop.Traum.Turcic.Vol 30, No 1 (1996) p:59-61 Ercan Olcay, Mehmet Asik, Murat Mert, Ayhan Nedim Kara 
 •         Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
 • The surgical treatment of spinal stenosis : The journal of Turkish spinal surgery, Vol:4, No:1, p:32-35, 1993.;M.Caniklioğlu, C.Mirzanlı, N.Azar, M.Mert, M.Karamehmetoğlu
 • The surgical treatment of Scheuermann’s kyphosis: The journal of Turkish spinal surgery, Vol:4, No.3, p:106-108, 1993.; C.Mirzanlı, M.Caniklioğlu, N.Azar, M.Karamehmetoğlu, M. Mert  
 • Symptomatic vertebral hemangiomas (case report);   The journal of Turkish spinal surgery, Vol:6, No:2, p:95-96, 1995. C.Mirzanlı, H.Kutlu, M.Mert, N.Azar, M.Caniklioğlu
 • Ankilozan Spondilitli Hastalardaki Kifotik Deformitenin Tedavisi İçin Posterior Kapalı Kama Osteotomisini Takiben Uzun Segment Posterior Enstrümantasyon uygulamasıonat ; the journal of turkish spinal surgery,cilt 20, sayı 3 (2009)2009; 20 (3): 49-58: OnatÜzümcügil, Ali Volkan Özlük, Murat Mert, Yunus Atıcı, Mustafa Caniklioğlu, İ. Teoman Benli, Alper Kaya
 • Comparative analysis of pedicle screw versus hybrid instrumentation in posterior spinal correctıon and fusion of adolescent idiopathic scoliosis; adölesan idiopatik skolyozda pedikül vidasına karşı hibrid sistem enstrumentasyonu ile posterior spinal düzeltme ve füzyonun karşılaştırılması;the journal of turkish spinal surgery,2010; 21 (1): 29-38:Onat Üzümcügil, Yunus Atıcı, Kaddafi Duymuş, Erhan Şükür; Merter Yalçınkaya, Murat Mert, Mustafa Caniklioğlu
 • Orjinal çalışma /original article,Lenke tip 1 adölesan idiopatik skolyozda posterior selektif füzyon; Selectıve posterior fusion for lenke type ı adolescent Idiopathıc scoliosis ; the journal of turkish spinal surgery2011; 22 (2):87-98: Yunus Atıcı,T Onat Üzümcügil, Özgür Çetinkaya, Merter Yalçınkaya, Murat Mert, Yusuf Öztürkmen, Mustafa Caniklioğlu
 • Ağır skolyoz ve kifoskolyozların tedavisinde 3-rod (konkava 2-rod) tekniği; 3-rod (2-rod for concave) technique For the treatment of severe scoliosis and kyphoscoliosis: the journal of turkish spinal surgery 2012; 23 (3):197-204: Yunus atıcı, Onat Üzümcügil, Murat Mert,Sinan Erdoğan, Engin Çarkçı, Barış Polat, Mustafa Caniklioğlu
 • Scheuermann kifozu .Scheuermannʼs kyphosıs: the journal of turkish spinal surgery 2012; 23 (3): 241-252 Onat Üzümcügil, Ethem Ayhan Ünkar, Yunus Atıcı, Ali Volkan Özlük, Murat Mert, Emrah Kovalak, Yusuf Öztürkmen, Mustafa Caniklioğlu
 • Posterior spinal enstrumantasyon sonrası oluşan aseptik torakolomber psödoartrozda klinik sonuçlarımız. clin,cal outcomes of the aseptic thoracolumbar pseudoarthrosis occured after posterior spinal instrumentation: the journal of turkish spinal surgery 2013; 24 (1):47-60: Hilmi Karadeniz, Sinan Erdoğan, Yunus Atıcı, Onat Üzümcügil, Murat Mert, Engin Çarkçı, Gürdal Nusran , Erhan Şükür
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)       basılan bildiriler
 • Posterolateral approach in the treatment of spinal tuberculosis;EFORT 1999, Brüksel, Belçika:     C.Mirzanlı, N.Azar, M.Caniklioğlu, M.Mert
 • Transpedikular posterior wedge osteotomy in treatment of segmentary kyphosis       EFORT 1999, Brüksel, Belçika:     N.Azar, C.Mirzanlı, M.Mert,M.Caniklioğlu,Ş.Türel
 • Global Spine Congress 2011,23-26 March,Barcelona,Spain Changes in noninstrumented lumbar zone after operation of Scheuermann Kyphosis M. Mert 1,, A. V. Özlük 1, A Bayman , Ü. A. Büyükgör 
 • Total hip arthroplasty for untreated hip dysplasia, SICOT 1998, C 9 B, Nairobi, Kenya Dr.M.Karamehmetoğlu, , Dr.H.Güngör, Dr.N.Azar, Dr.C.Mirzanlı, Dr.M.Mert 
 • Conversion of failed arthrodesis to the total hip arthroplasty, EFORT 1999,     Brüksel,Belçika , Dr.C.Mirzanlı, Dr.N.Azar, Dr.M.Caniklioğlu, Dr.Ş.Türel, Dr.M.Mert
 • Distraction And Compression Osteogenesis For Hypertrofic Tibia Pseudoartrosis,EFORT 1999, Brüksel, Belçika, Dr.H.Güngör, Dr.M. Karamehmetoğlu, Dr.M. Mert  
 • Dynamic external fixator in severe scoliosis: A new method; :European spine journal of Eurospine’99, 1999,vol:8 supp.:1 p:46 : C.Mirzanlı,N.Azar, M.Mert,M.Caniklioğlu, G.Aksu
 • Irrigation solution impacts on joint cartillage: An experimental in-vivo study in guinea     pigs, 5th Congress of EFORT, 2001, Rodos, Yunanistan Dr.N.Azar, Dr.C.Mirzanlı, Dr.B.Berber, Dr.M.Mert
 •         Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: (-)   
 •         Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler  
 • Anatomical Plate Fixation in Clavicle Shaft Fractures and Clinical Outcomes. İstanbul Med J 2013; 14: 90-3 Alican Barış, Murat Mert, Ali Volkan Özlük, Engin Çarkçı, Osman Nuri Özyalvaç, Ahmet Şenel
 • Proksimal humerus parçalı kırıklarının cerrahi tedavisinde mini-açık redüksiyon ile kapalı redüksiyon sonrası telleme yöntemlerinin karşılaştırılması.Sinan Erdoğan, Yunus Atıcı, Murat Mert, Engin Çarkçı,Erhan Şükür, Yavuz Selim Kabukçuoğlu Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2012;46(3)130-13 
 • Surgical treatment of patellar fractures. Dirim (2003);2:11-19 Acikgoz I, Mert M. Karamehmetoglu, Caniklioglu M, Mutlu S,Özlük AV
 • Displazik Zeminde Yapılan Total Kalça Artroplastilerinde Kullanılan Asetabuler Tavan Greftlerinin             Rezorpsiyon Problemleri ; S.S.K. İstanbul Tıp Dergisi,1999,vol:3,11-13   Dr.Nikola Azar,Dr.Cüneyt Mirzanlıoğlu,Dr.Mustafa Canikliolu,Dr.Ali Bayman;Dr.Murat Mert
 • Doğuştan pes Ekinovarus Tedavisinde Uydulanan Complete Subtalar Release’in Geç Sonuçları ; S.S.K. İstanbul Tıp Dergisi,1999,vol:3,26-29 Dr.Nikola Azar ,Dr.Mahmut Karamehmetoğlu ,Dr.Murat Mert,Dr.Ali Bayman
 •          Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Alıcı Spinal System and Cotrell-Dubousset Instrumentation For The Burst Fractures in The Thoracolumbar Spine   ; 2. Uluslararası Spinal Cerrahi Kongresi 1992,Özet Kitabı, s. 87 : M. Caniklioğlu ,.D. Algün, C. Mirzanlı, N. Çöl, M. Mert
 • Vertebra Tüberkülozu Tedavisinde Posterolateral Yaklaşımla Debridman, Greftleme ve Posterior           Füzyon   ;SICOT Bölgesel ve !4. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 1995, s. 364-365: C. Mirzanlı, H. Gülhan, M. Karamehmetoğlu, M. Mert
 • Marfan Sendromunda Kifoz Deformitesinin Cerrahi Tedavisi Yunus Atıcı, Murat Mert, Ali Volkan Özlük, İlhan Açıkgöz, Yener İnce, Gürdal Nusran, Sinan Erdoğan 8th International Turkish Spine Congress, October 23-26 2008 Çeşme, İzmir, Turkey
 • The early post-operative clinical results in the patients with progressive early onset scoliosis that underwent posterior spinal fusion following growing rod technique Atıcı Y. , Akman Y.E. , Özluk A.V. , Mert M. , Açikgöz İ. , Ozturkmen Y. , Uzumcugil O. , Çarkcı E. , Caniklioğlu M. 3rd International Congress on Early Onset Scoliosis and Growing Spine, 20-21 November ,2009 Istanbul, TURKEY
 • Lenke tip 1 adolesan idiyopatik skolyozda posterior torakal selektif füzyon :Yunus Atıcı, Onat Üzümcügil, Özgur Çetinkaya, Merter Yalçınkaya,Kaddafi Duymuş, Hilmi Karadeniz, Murat Mert, Mustafa Caniklioğlu 9. Uluslararası Türk omurga kongresi ;27-30 nisan 2011 –İstanbul
 • Displazik kalçalarda Sementsiz Kalça Artroplastisi     SICOT Bölgesel ve !4. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 1995, s. 160-165 Dr.M. Caniklioğlu, Dr.C. Mirzanlı, Dr.M. Mer 
 • İntertrokanterik Femur Kırıklarında Eksternal FiksatörUygulamaları, Akif Şakir Şakar Günleri, Eksternal Fiksatörler Kitabı(Editör. M. Çakmak , M. Kocaoğlu)   1995; s: 900-903Dr.M. Caniklioğlu, Dr.C. Mirzanlı, Dr.H.G. Güngör, Dr.H. Kutlu, Dr.M. Mert
 • Psödoartrozların İlizarov ilkeleri kullanılarak eksternal fiksatörler ile tedavisi       XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongre kitabı, s:527-530, 1999, Antalya, Dr.N.Azar, Dr.M.Mert, Dr.G.Aksu, Dr.M.Caniklioğlu
 • Akromioklavikuler çıkıkların açık redüksüyon ve K-teli fiksasyon ile tedavisi 5. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongre Kitabı 2008 , s:59, Dr.M.Mert, Dr.M.Caniklioğlu , Dr.İ.Açıkgöz, Dr.H.Karadeniz, Dr.Y.Atıcı,.Dr.G.Nusran
 • Proksimal humerus kırıklarının perkütan çivileme ile tedavisi 5. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongre Kitabı 2008 , s:98,Dr.M.Mert, Dr.M.Caniklioğlu ,Dr.A.V.Özlük,Dr.Y.Atıcı Dr.H.Karadeniz, Dr.Y.İnc 
 • Artroskopik Ön Çarpraz Bağ Rekonstürüksüyonu Sırasında İntraoperatif Komplikasyonların Değerlendirilmes Murat Mert, Ali Volkan Özlük, İlhan Açıkgöz, Hilmi Karadeniz, Mustafa Caniklioğlu, Yunus Atıcı, Abdullah Yener İnce, Erhan Şükür 9th Turkish Sports Traumatology Arthroscopy And Knee Surgery Congrress, October 14-18, 2008, İstanbul 
 • Kollum femoris ve trokanter major kombine kırıkları tedavisinde plak uygulaması Murat Mert, Ali Volkan Özlük, Hilmi Karadeniz, İlhan Açıkgöz, Yunus Atıcı, Mustafa Caniklioğlu XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3–8 Kasım, 2009, Çeşme, İzmir
 • Vertebra Tüberkülozu Tedavisinde posterolateral Yaklaşımla Debridman, Greftleme ve Posterior     üzyon , SICOT Bölgesel ve !4. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 1995, s. 364-365   Dr.C. Mirzanlı, Dr.H. Gülhan, Dr .M. Karamehmetoğlu, Dr.M. Mert
 • Asetabulum Kırıklı Çıkıklarında Cerrahi Tedavi ve Sonuçlarımız -Surgical Treatment and Results of Acetabulum Fracture-Dislocations,Murat Mert, Ali Volkan Özlük, Mustafa Caniklioğlu, Yunus Atıcı, Hilmi Karadeniz, Abdullah Yener İnce, Kaddafi Duymuş, Gürdal Nursan  9th Turkish Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Congrress, October 14-18, 2008, İstanbul, TURKE 
 • Scheuermann Kifozunda Tek Aşamalı Posterior Segmenter Kısaltma Ve Enstrumantasyon Sonuçlarımız Ali Volkan Özlük, Murat Mert, Yunus Atıcı, İlhan Açıkgöz, Yener İnce, Mustafa Caniklioğlu, Gürdal Nursan; 8th International Turkish Spine Congress, October 23-26 2008 Çeşme, İzmir, Turkey
 • Scheuermann Kifozunda Füzyona Dahil Edilmeyen Lomber Bölgedeki Değişiklikler Ali Volkan Özlük,Murat Mert, Yunus Atıcı, Erhan Şükür, Hilmi Karadeniz, Kaddafi Duymuş, Sinan Erdoğan,  8th International Turkish Spine Congress, October 23-26 2008 Çeşme,  İzmir, Turkey             
 • Ankilozan Spondilitli Spinal Deformitelerin Posterior Yaklaşımla Kama Osteotomisi İle Tedavisi Ve Sonuçları Yunus Atıcı, Ali Volkan Özlük, Murat Mert, Yener İnce, İlhan Açıkgöz, Kaddafi Duymuş, Mustafa Caniklioğlu, 8th International Turkish Spine Congress, October 23-26 2008 Çeşme, İzmir, Turke 
 • Marfan Sendromunda Kifoz Deformitesinin Cerrahi Tedavisi ; Yunus Atıcı, Murat Mert Ali Volkan Özlük, İlhan Açıkgöz, Yener İnce, Gürdal Nusran, Sinan Erdoğan, 8th International Turkish Spine Congress, October 23-26 2008 Çeşme, İzmir, Turkey  
 • Lomber Spinal Stenozda Cerrahi Tedavi Ve Sonuçları Murat Mert, Kaddafi Duymuş, Ali Volkan Özlük, İlhan Açıkgöz, Yunus Atıcı, Hilmi Karadeniz, Gürdal Nursan, 8th International Turkish Spine Congress, October 23-26 2008 Çeşme, İzmir, Turkey 
 • Erken Çocukluk Dönemi İlerleyici Skolyozda Subkutan Füzyonsuz Spinal Distraksiyon                                                                                                                       Murat Mert, Yunus Atıcı, Ali Volkan Özlük, Mustafa Caniklioğlu, İlhan Açıkgöz, Yener İnce, Erhan Şükür, 8th International Turkish Spine Congress, October 23-26 2008 Çeşme, İzmir, Turkey
 • Vertebra Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Revizyon Nedenleri Ve Sonuçları Murat Mert, Erhan Şükür, Ali Volkan Özlük, Mustafa Caniklioğlu, Yener İnce, Yunus Atıcı, Hilmi Karadeniz, 8th International Turkish Spine Congress, October 23-26 2008 Çeşme, İzmir, Turkey 
 •         Diğer yayınları 
 • İntertrokanterik Femur Kırıklarında Eksternal Fiksatör Uygulamaları Eksternal Fiksatörler Kitabı (Editör. M. Çakmak , M. Kocaoğlu)   1995; s: 900-903 Dr.M.     Caniklioğlu, Dr.C. Mirzanlı, Dr.H.G. Güngör, Dr.H. Kutlu, Dr.M. Mert