Prof.Dr. Murat Gürkan Arıkan

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Tüp Bebek Merkezi

Kanser Cerrahisi Merkezi

Eğitim
 • İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
 • UNIVERSITY OF MANITOBA, WINIPEG, KANADA
 • GRAZ ÜNİVERSİTESİ, AVUSTURYA
 • LUDWİG MAXIMILLIAN ÜNİV. MÜNİH
İş Deneyimi
 • GRAZ ÜNİVERSİTESİ, AVUSTURYA
 • LUDWİG MAXIMILLIAN ÜNİV. MÜNİH
 • LANDESKRANKENHAUS LEOBEN, AVUSTURYA
 • ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, ISTANBUL
 • BAHÇECİ TÜP BEBEK MERKEZİ, FULYA, İSTANBUL
Üyelikler
 • Obersteiermark Tumor Board üyesi
 • Avusturya Jinekoloji ve Obstetrik Derneği üyesi
 • Avusturya Farmakoloji Derneği üyesi 
 • Steiermark Doğumsal Anomalileri Araştırma ve Kayıt Derneği üyesi  
 • Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği üyesi
Tıbbi İlgi Alanları
 • ÜREME TIBBI, TÜP BEBEK
 • LAPAROSKOPİK CERRAHİ
 • ROBOTİK CERRAHİ
 • ONKOLOJİK CERRAHİ
 • REKONSTRÜKTÜF CERRAHİ
Yabancı Diller
 • ALMANCA
 • İNGİLİZCE (TOEFL SCORE 98)
 • FRANSIZCA
Doğum Yeri / Tarihi
 • BOLU
Bilimsel Yayınlar

 

Atıflar 476 (2012`de sadece uluslarası kaynaklara göre)

 

Akademik Ünvanlar

Ius practicandi 1990, Luxemburg

Study monitor 1995,Avusturya (Avrupa topluluğu Faz III ve IV araştırmalarda monitorizasyon yetkisi hk.)

Dr. med. univ. 996, Avusturya

Uzman Dr.1997, Avusturya

Doçent 2001, Avusturya

Doçent denkliği  2005, Türkiye

Uzmanlık denkliği 2008, Almanya

Profesör 2001, Avusturya

Endokrinoloji ve reproduktion tıbbı üst ihtisas  2008, Almanya

ÜYTE denkliği  2009, Türkiye    

6.Yönetilen Araştırma, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

1  İntrapartal fetal pulsoksimetri

Graz üniversitesi etik komisyonu onaylı, prospektif proje

Finansman: Bilimsel araştırma fonu (FWF), Proje Nr. 9344.

Internasyonal kooperasyon (perinatal-fizyoloji labratuarı, Kanton Üniversite hastanesi, Zürich, Huch A, Huch R.)

Görev: 1,5 yıl proje araştırna görevlisi, 1 yıl proje yürütücüsü

2  Postpartal oksijen satürasyon ölçümleri ve fetal fizyoloji

Graz üniversitesi etik komisyonu onaylı, prospektif proje

Finansman: FWF #9344, Firma AVL Graz

Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü

3  Hamilelikte profilaktik oral magnezyum substitüsyonu

prospektif, randomize proje

Finansman: Asta Medica Ges.m.b.H.

Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü

4  İnvitro histeriskopi ve endometrium kanserli hastalarda hücre diseminasyonu

Graz Üniversitesi etik komisyonu onaylı, prospektif proje

Graz Üniversitesi, Patoloji ve Histoloji bölümleri ile kooperasyon

Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü

5  Hyperemesis gravidarum ve helikobacter enfeksiyonu

Graz üniversitesi etik komisyonu onaylı, prospektif proje

Finansman: Graz Üniversitesi ve Firma Byk Ges.m.b.H.

Graz Üniversitesi, Gastroenteroloji ve Histoloji bölümleri ile kooperasyon

Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü

6   Magnezyum substitusyonunun erken doğum ağrıları üzerine etkisi

Graz üniversitesi etik komisyonu onaylı, prospektif proje

prospektif randomize, multi center, internasyonal

Finansman: Asta Medica Ges.m.b.H.

Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü

7   Kombine L-Carnitin ve Betamethasonun RDS insidansı üzerine etkisi

Viyana üniversitesi onaylı prospektif randomize proje

Finansman: Leopold Pharma

Görev: Proje (yönetici) yürütücü yardımcısı

8  Ruptüre olmamış dış gebelikte glukoz instillasyonu ile salpingotominin prospektif randomize karşılaştırılması

prospektif randomize

Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü

9  Obstetrik monitorizasyon yöntemlerinin psikolojik doğum yaşanımı üzerine etkileri

Prospektif (FWF finansmanı; proje Nr. #9344)

Görev: Proje yöneticisi

Proje görevlisi, disertant; Mag. Maria Deutsch (1995-1996) "Einfluss von geburtshilflichen Überwachungsgeräten auf das Erleben der Geburt"

10  Online telemonitorizasyon ve telekonsültasyonun asiste reproduksiyon tıbbında uzak hasta yaşam kalitesi ve tedavi başarısı üzerine etkileri.

Prospektif, kontrollu, internasyonal, multisentrik çalışma

2012-2015

Acıdabem Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Kodu: ATADEK 2012/336

Acıdabem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Istanbul, Graz Tıp Üniversitesi, Graz, Avusturya, Karl Fransenz Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Graz, Avusturya, Institut Feichtinger, Viyana, Avusturya.

Görev: Proje yöneticisi               

Sonuçlanmamış Araştırma

11  Laparoskopik pelvin paraaortal lenfadenektomi, tent tekniğinin radikalite, operasyon süresi ve outcome üzerine etkileri. Prospektif gözlem çalışması

2010-2015

Landeskrankenhaus Leoben, Kadın hastalıkları ve Doğum Departmanı, Avusturya, Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Istanbul

Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü

12  Kalpainopatili genetik anomalili birey ve çiftlerde preimplantasyon genetik tanı için FISH, PCR ve array CGH metodları ile marker geliştirilmesi (Feasibility of PCR for preimplantation genetic testing after single cell biopsy in an infertile couple with calpainopathy.)

Internasyonal, multicentrik, prospektif çalışma

Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın hastalıkları ve Doğum Departmanı, Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genetik bölümü

Institut Feichtinger, Viyana, Avusturya

Graz Tıp Üniversitesi, Graz, Avusturya

Arikan G, Yakicier C, Halicigil C, Tiras B, Schlagbauer G

Görev: Proje (yöneticisi) yürütücüsü

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

13           F34         Yukarıda 9 numaralı aktivite 

6.2 Doktora Tezleri

 1. Yayınlar

TOPLAM ATIFLAR            476 (2012`de sadece uluslarası kaynaklara göre)

* Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmada Akademik Faaliyetlerin Türü ve Puanlama Çizelgesi, EK-1 de belirtilen madde numarasıdır.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

No. Makale

14           Are endometrial carcinoma cells disseminated at hysteroscopy functionally viable? Arıkan G, Reich O, Weiss U, Hahn T, Tamussino K, Pickel H, Desoye G. Gynecologic Oncology. 2001; 83(2): 221-226.

15           Reusable sensors in intrapartum foetal reflection pulse oximetry. Arıkan G, Hass J, Giuliani A, Haeusler M Biosensors and Bioelectronics. 2002,28,152-159.

16           Hyperglycaemia in vitro alters the proliferation and mitochondrial activity of the choriocarcinoma cell lines BeWo, JAR and JEG-3 as models for human first-trimester trophoblast. Weiss U, Cervar M, Puerstner P, Schmut O, Haas J, Mauschitz R, Arikan G, Desoye G. Diabetologia 2001;44:209-219.

17           Reproductive outcome after laparoscopic instillation of hyperosmolar glucose into unruptured tubal pregnancies. Giuliani A, Hoenigl W, Schoell W, Tamussino K, Arikan G, Lang P. Fertility Sterility, 2001;76, 366-369.

18           Physiological leukocytosis during pregnancy is associated with changes in glucose transporter expression of maternal peripheral blood granulocytes and monocytes. Korgun E; Demir R; Sedlmayr P; Desoye G; Arıkan G; Puerstner P; Haeusler M; Dohr G; Skofitsch G; Hahn T. American Journal of reproductive immunology. 2002, 48, 110-116

19           Sustained hypoglycemia affects glucose transporter expression of human blood leukocytes. Korgun E; Demir R; Sedlmayr P; Desoye G; Arıkan G; Puerstner P; Haeusler M; Dohr G; Skofitsch G; Hahn T. Blood Cells Molecules and Diseases. 2002, 28, 152-159

20           Outcome of pregnancies after non-amniocentesis-induced premature rupture of membranes at 14 to 23 weeks’ gestation. Scholz HS, Arikan G, Benedicic C, Petru E, Haas J, Peter A. M. Weiss PAM. Wien Klin Wochenschr 2002;114:1–2: 50–53

21           Spontaneous vaginal delivery in the birth-chair versus in the conventional dorsal position: a matched controlled comparison. Scholz HS, Benedicic C, Arikan G, Haas J, PEtru E. Wien Klin Wochenschr 2001;113:17-18:695-697

22           Low fetal oxygen saturation at birth and acidosis. Arıkan G, Scholz HS, Haeusler MCH, Giuliani A, Haas J, Weiss PAM. Obstetrics Gynecology 2000;95:565-71

23           Cord blood oxygen saturation in vigorous neonates at birth – What is Normal? Arıkan G, Scholz HS, Petru E, Haeusler MCH, Haas J, Weiss PAM. Brit J Obstet Gynaecol, 2000;107:987-994.

24           Maternal perceptions of labor with fetal monitoring by pulse oximetry in a research setting. Arıkan G, Haeusler MCH, Deutsch MT, Greimel E, Dorfer M. Birth 1998, 25 (3), 182-189.

25           Local injection of hyperosmolar glucose solution versus linear salpingotomy for tube-preserving therapy of unruptured tubal pregnancy with serum hCG level < 2500 IU.L. Arıkan G, Jelinek B, Tamussino K, Basver A, Haas J, Lang PFJ. Fertil Steril, 2001; 75(4): 826-827

26           Fetal pulse oximetry and visual online signal identification in the second stage of

labor. Haeusler MCH, Arıkan G, Haas J, Kainer F. Am J Obstet Gynecol

1996;175:1071-4.

27           Thrombocytosis as a prognostic factor in endometrial carcinoma. Gücer F, Moser F, Tamussino K, Reich O, Haas J, Arıkan G, Petru E, Winter R. Gynecologic Oncology 1998;70:210-4

28           Does the hemoglobin concentration in fetal blood interfere with the accuracy of fetal pulse oximetry? Arıkan G, Haeusler MCH, Haas J, Scholz HS. Fetal Diagn Ther 1998;13:236-40

29           I. Österreichische Konsensus Konferenz Magnesium. IV. Arbeitsgruppe: Geburtshilfe, Konsensusbericht. Weiss PAM, Arıkan G, Golasewski T, Göldner H, Lechner W, Trotsenburg M, Weidinger H. J Miner. Stoffwechs. ISSN: 1023-7763. 1996;1:31-37

30           Frühgeburtlichkeit unter oraler Magnesiumsubstitution bei unkomplizierten Schwangerschaften. Arıkan G, Gücer F, Schöll W, Weiss PAM. Eine randomisiert kontrollierte klinische Studie. Geburtsh u Frauenheilk 1997;57:491-5.

31           Course of maternal serum magnesium levels in low-risk gestations and in preterm labor and delivery. Arikan, G, Panzitt, T; Gücer, F; Scholz, HS; Reinisch, S; Haas, J; Weiss, PA. Fetal Diagn Ther. 2000; 14(6): 332-336.

32           Two -Year Follow-Up of Patients with Endometrial Carcinoma After Preoperative Fluid Hysteroscopy. Gucer F, Tamussino K, Reich O, Moser F, Arikan G, Winter R. Int J Gynecol Cancer 1998 8: 476-480.

33           Peritoneal Cytology After Fluid Hysteroscopy in Patients with Endometrial Carcinoma. Gucer F, Pieber D, Arikan G, Lang P, Tamussino K, Winter R. Geburtsh Frauenheilk 1997 57: 435-439.

34           Prognosis of Invasive Cervical-Carcinoma in Pregnant Versus Nonpregnant Patients. Scholl W, Haas J, Giuliani A, Petru E, Tamussino K, Gucer F, Arikan G, Winter R. Geburtsh Frauenheilk 1997 57: 624-628.

35           Diagnostic value of combined vaginal ultrasound and hysteroscopy in peri- and postmenopausal bleeding. Gucer F, Arikan G, Petru, E, Mitterdofer B, Lahousen M, Lax S. Gynakol Geburtshilfliche Rundsch. 1996; 36(1):9-13

36           Contrast sonography for inconclusive findings on routine sonography. Gücer F, Häusler MC, Arikan G, Pieber D. Int J Gynaecol Obstet. 1996; 54(2):161-165

37           Jubiläumskongress 10 Jahre Magnesiumforum Bad Radkersburg-Graz. Linhart P, u.A. Arikan G. Mineralstoffwechsel ISSN: 1023-7763. 1998;2:7-12.

38           Pregnancies in patients with premature ovarian failure. Gücer F, Urdl W, Pieber D, Arikan G, Giuliani A, Auner H. Clin Exp Obstet Gynecol. 1997; 24(3):130-132

39           Twin Pregnancy in Uterus Didelphys.Panzitt T, Gucer F, Walcher W, Arikan G. Geburtsh Frauenheilk 1997 57: 685-686.

40           Vergleich von Reflexionspulsoximetrie und von Kardiotokographie zur intrapartalen Überwachung bei fetaler Arrhythmie und kardialem Vitium. Arıkan G, Etschmaier S, Schöll W, Kainer F, Haeusler MCH. Geburtsh u Frauenheilk 1997:57:581-83.

41           Rare manifestations of ovarian hyperstimulation syndrom.- case reports. Arıkan G, Giuliani A, Gücer F, H Auner, Urdl W. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology ISSN:0390-663. 1997:3;154-156.

42           Low fetal oxygen saturation at birth and acidosis – Letter to Editor. Arikan G, Haeusler MCH, Weiss PAM. Obstet Gynecol. 2000; 96(1): 155-156.

43           Stellenwert oraler Magnesiumsubtitution in der Schwangerschaft. Eine Literatur Übersicht. Arıkan G, Reinisch S, Panzitt T, Gücer F, Scholz H, Winter R. Journal für Mineralstoffwechsel ISSN: 1023-7763. 1998;2:19-22.

44           Orale Magnesiumsubstitution in der Schwangerschaft und vorzeitige Wehen. Vorläufige Ergebnisse. Arıkan G, Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Weiss PAM. Journal für Mineralstoffwechsel ISSN: 1023-7763. 1996:2;12-17.

45           Frühgeburt unter oraler Magnesiumsubstitution bei unkomplizierten Schwangerschaften. Arıkan G, Panzitt T, Boritsch J, Gucer F, Schöll W, Weiss PAM, R Winter. Die Hebamme 1999;12:71-4.

46           Malignancy arising in extraovarian endometriosis during estrogen stimulation. Gücer F, Pieber D, Arıkan G. European Journal of Gynaecological Oncology ISSN: 0392-2936. 1997;29:39-41.

47           Free Radicals, bound and fetal distress. Arıkan G. Editör ile Correspondence. BJOG, 2000;8:107:vii

48           Rare cases of low grade and metastatic appendiceal neuroendocrine tumor co-existing with severe endometriosis, Arikan G, Tokat F, İnce U. Arch Obstet Gynecol, Arch Gynecol Obstet (2013) 287:1263–1266.

 

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

No.Bildiri

Personolized embryo transfer (pET) after Endometrial Receptivity Array (ERA) in patients with repeated implantation failure –an observational study

Arikan G, N. Findikli, M. Gultomruk, E. Yagmur, G. Karlikaya, M. Bahceci, ESHRE Annual Meeting Lisabon 14.-17.6.2015

49 (invited lecture) Primary debulking in patients with stage IIIB-IV epithelial ovarian cancer. Multidisciplinary approach - Diaphragmatic surgery”. Arıkan G, Oncology congress, Kosovo, 3.11.2012

50 (invited lecture) Minimal invasive surgery in endometrial and cervical cancer. New techniques in laparoscopy. Arıkan G, Oncology congress, Kosovo, 3.11.2012

51           (Invited lecture) İnfertilite tedavisi forumu. Arikan G. Viyana, 19.03.2011

52(Invited lecture) İnfertilite tedavisi forumu. Arikan G. Zürih, 29.09.2011

53(Invited lecture) Behandlung der Extrauteringraviditaet: medikamentös, operativ, expektativ? Arikan G. VI Update in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Viyana, 28.2.-1.3.2002

54Fetal asfiksi. Perinatoloji toplantıları, Arıkan G. Fulya Acıbadem Hastanesi. 11.11.2010, İstanbul

55 Single port uygulamaları, Arıkan G. Jinekolojide video laparoskopik cerrahi kursu. 27.02.2011, Maslak, Istanbul

56Are endometrial carcinoma cells disseminated at hysteroscopy functionally viable? Arıkan G, Reich O, Weiss U, Hahn T, Tamussino K, Pickel H, Desoye G. Gynecologic Oncology. 34th Annual Meeting SGO, Miami USA, 16.-20.03.2012

57(Invited lecture) Verschleppung von lebenden Tumorzellen bei der Hysteriskopie und deren klinischer Bedeutung. Arıkan G. Universitaetsfrauenklinik Insbruck, 1.5.2002.

58Yardimci üreme tekniklerinde güncel durum. Moderatör. Arikan G, 23.01.2011, Maslak Acibadem Hastanesi.

59The birth chair: is it safe? Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arıkan G, Haas J, Petru E. XXV Alpe Adria Meeting, XVII Congress of Perinatal medicine, 10.-11. 10.2003, Maribor, Slovenia.

60 Outcome of Pregnancies after Non-Amniocentesis-Induced Premature Rupture of Membranes at 14 to 23 Weeks’ Gestation. Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arıkan G, Petru E, Haas J, Weiss PAM. XXV Alpe Adria Meeting, XVII Congress of Perinatal medicine, 10.-11. 10.2003, Maribor, Slovenia.

61Präkanzeröse und maligne Läsionen der Vulva -Diagnostik und Therapie. Arıkan G, Leikermoser R. O.Ö Fortbildung für Gynäkologen in Hinterstoder, 17-20.03.2004

62Innovations in oncological surgery: laparoscopic paraaortic lymphadenectomy. Arikan G. IX Turkish-German Gynecology Congress, 4-8 Mayıs 2011, Antalya (Lecture and abstract book 192-193)

63Stellenwert der sonografischen Messung der Endometriumdicke in der Postmenopause. Arikan G. Speculum 2006;24:1:30

64Kryokonservierung von Zellen & Gewebe Anwendung in der Reproduktionsmedizin. Arikan G. Symposium für Gewebe- und Zelltherapie, Universität Graz, 27.11.2008 (online publication:http://www.medunigraz.at/UBT/Symposium_27112008-Dateien/Vortrag_Arikan.pdf)

65Non visible endomeriosis infiltrating uterosacral ligaments in symptomatic patients. Arikan G, Plotho B, Ralph G. AAGL 5th int. Congress of Gynecological Endoscopy (TSGE) IV Ann. Sc. Meeting. 7.4.2011, Istanbul

66Tent tecnique for paraaortic lymphadenectomy. AAGL 5th int. Congress of Gynecological Endoscopy. Arıkan G, Plotho B, Ralph G. (TSGE) IV Ann. Sc. Meeting. 7.4.2011, İstanbul

67Radical excision of deep endomeriosis. Arikan G. IX Turkish-German Gynecology Congress, 4-8 Mayıs 2011, Antalya (Lecture and abstract book 162)

68 Innovationen in der radikal- onkologischen Chirurgie: Paraaortale Lymphadenektomie. Arikan G, Plotho B, Ralph G. Geburtsh Frauenheilk. 2010;70:424.

69 Malignancy arising in extraovarian endometriosis during estrogen stimulation. Gücer F, Pieber D, Arıkan G. Human Reprod 1997;(Suppl. 1): 317.

70Effect of hyperglycaemia in vitro on first trimester human trophoblast invasion. Weiss U, Cervar M, Arıkan G, Haas J, Desoye G. Placenta 1999; 20: A70.

71Thrombocytosis as a prognostic factor in endometrial carcinoma. Gücer F, Schöll W, Moser F, Tamussino K, Reich O, Haas J, Arıkan G, Winter R. Gynecol Oncol 1998;68:130.

72Are endometrial carcinoma cells disseminated at hysteroscopy functionally viable? Arıkan G, Reich O, Weiss U, Hahn T, Tamussino K, Pickel H, Desoye G. Gynecologic Oncology. 2002; 84: 528.

73a The influence of sensor performance on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arıkan G, Haeusler MCH. Am J Obstet Gynecol 1997

73b Visual online signal identification and the accuracy of fetal pulse oximetry in second stage of labour. Arıkan G, Haeusler MCH, Kainer F, Haas J. Am J Obstet Gynecol 1996:174;491.

74Reusable sensors in fetal pulse oximetry - a cost benefit analysis. Arıkan G, Haeusler MCH, Haas J. Am J Obstet Gynecol 1998;178:S39.

75Maternal serum magnesium levels in low risk pregnancies. Arıkan G, Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Haeusler MCH, Weiss PAM. Am J Obstet Gynecol 1998;178:S168.

76 Hyperglycemia in vitro alters the invasion of trophoblast from human first trimester placenta into extracellular matrices. Weiss U, Arıkan G, Haas J, Cervar M, Desoye G. Diabetes 2000;49 (1):A316.

77 Hat die Endometriumdicke bei asymptomatischen Frauen einen Stellenwert? Arikan G. Endometrium Symposium. Pathologie, Univ. Graz. 11.2.2006,

78Oral magnesium supplementation and the prevention of preterm labor Arıkan G, Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Trojovski A, Haeusler MCH. Am J Obstet Gynecol 1997:176;S45.

79 The influence of sensor performance on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arıkan G, Haeusler MCH. Am J Obstet Gynecol 1997;176:S63.

80 Behandlung der Extrauteringraviditaet: medikamentös, operativ, expektativ? VI Update in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Arikan G, Viyana, 28.2.-1.3.2002

81Fuzzy Sources of Intranatal Risk Assessment: Preductal Oxygen Saturation And Pulse Oximetry Measurements”, Güler N, Gürgen F, Arıkan G. EIS'2004, 29 Şubat - 2 Mart 2004, Maderia, Portekiz.

82The Accuracy And Reliability Of Oxygen Saturation Prediction In Neurofuzzy Intranatal Risk Assessment Decision ” Güler N, Gürgen F, Arıkan G. ICANN/ICONIP'03 26-29 Haziran, İstanbul/Türkiye.

83On the Indication of Intranatal Adverse Conditions by Using Local Information Content”, Gürgen F, Arıkan G., TAINN 2001, Kıbrıs

84Intranatal Risk Assessment of Fetus by Using Pulse Oximetry and Intelligent Decision Techniques, Güler N, Gürgen F, Arıkan G. 2 nd European Medical & Biyological Engineering Conference, 4-8 Aralık 2002 Viyana/Avusturya. - Proc. Pp. 666-667, 2002.

85 The Diagnosis of Intranatal Adverse Conditions by Using Local and Global Information Content”, The Sixteenth International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCISS XVI), Güler N, Buk O, Gürgen F, Arıkan G. 5-7 Kasım 2001, Antalya/Türkiye.

86Using of Local Information for Diagnosing Intranatal Adverse Conditions by Pulse Oximetry, Güler N, Gürgen F, Arıkan G. 23 rd Annual International Conference of the IEEE-Engineering in Medicine and Biology Society, 25-28 Ekim 2001, İstanbul/Türkiye

87 İntranatal Kan Hemoglobin Miktarının Yansımalı Darbe Oksimetresi İle Değerlendirilmesi. Güler N, Gürgen F, Varol F, Arıkan G. Biyomud2000 27-28 Kasım 2000, İstanbul/Türkiye.

88On the Indication of Intranatal Adverse Conditions by Using Local Information Content. Güler N, Gürgen F, Arıkan G. TAINN 2001, Kıbrıs.

89Maligne Entartung von extraovariellen Endometriose Herden unter Östrogenstimulation. Gücer F, Pieber D, Arıkan G. Journal für Menopause ISSN: 1023-0904. 1997;1:17-18.

90Laparoskopische Operationen in der Gynäkologie; Vorteile, Komplikationen. Ergun B, Lang P, Arıkan G. Journal of Minimal Invasive Surgery 1994;3:39.

91Der Stellenwert der Pulsoximetrie als intrapartale Überwachungsmethode. Häusler MCH, Arıkan G, Haas J, Scholz HS. Speculum ISSN: 1011-8772. 1998;SI:76.

92Erfahrungen beim Einsatz der Reflexionspulsoximetrie zur fetalen Überwachung in der Austreibungsphase. Arıkan G, Häusler MCH, Kainer F, König V, Huch A, Huch R. Perinatal Medizin ISSN: 0936-7160. 1995:7:(4)128.

93Bedeutung einer Endometriumhyperplasie für die Prognose eines Endometriumkarzinoms. Gücer F, O. Reich, Pieber D, Arıkan G, H. Scholz, Haas J. Journal für Menopause ISSN: 1023-0904. 1997;1:17.

94Malignancy arising in extraovarian endometriosis during estrogen stimulation. Gücer F, Pieber D, Arıkan G. Human Reprod 1997;12:R188-R188.

95Können die Lage des Feten und der Geburtsmodus fetale Oxygenierung und Säure-Basen-Status beeinflußen? -Eine prospektive Analyse. Arıkan G, Scholz HS, Moser F, Hüttner U, Gücer F, Haas J, Haeusler MCH. Gynäkol Geburtsh Rndsch 1999;39:62.

96Der Einfluss der Sensor-Qualitätsprüfung auf die Aussagekraft der Reflexionspulsoximetrie. Arıkan G, Etschmeier S, Haeusler MCH. Gynäkol Geburtshilfliche Rndsch 1997;37:107.

97 Primär vaginale Entbindung der Beckenendlage - Einfluß des vorzeitigen Blasensprungs, des Oligohydramnions und der Geburtseinleitung auf den Geburtsmodus. Hüttner U, Giuliani A, Arıkan G, Weiss PAM. Gynäkol Geburtshilchfliche Rndsch 1999;39:75.

98Pulsoximetrische Überwachung des Feten in der Austreibungsperiode. Häusler MCH, Arıkan G, Kainer F. Arch Obs Gyn 1996: 258 (1); 65.

99Tumorzellverschleppung durch Flüssigkeitshysteroskopie beim Endometriumkarzinom. Pieber D, Gücer F, Arıkan G. Arch Obs Gyn 1996: 258 (1); 208.

100Bildanalytische Quantifizierung der endothelialen Immunreaktivität und ihre Bedeutung als Prognosefaktor bei Ovarialkarzinomen. Schöll W, Tamussino K, Pieber D, Arıkan G. Gyn Geburtshilchfliche Rndsch 1997;37:92.

101Geburtshilfliche Ergebnisse bei spontanem vorzeitigen Blasenprung zwischen der 15. und der 24 Schwangerschaftswoche. Scholz HS, Benedicic C, Arıkan G, Haas J, Weiss P, Petru E. Geburtsh Frauenheilk 2000;60:S170.

102The birth chair: is it safe?. XXV Alpe Adria Meeting, XVII Congress of Perinatal medicine. Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arikan G, Haas J, Petru E. 10.-11. 10.2003, Maribor, Slovenia. Book of Abstracts: p 81

103Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arikan G, Petru E, Haas J, Weiss PAM. Outcome of Pregnancies after Non-Amniocentesis-Induced Premature Rupture of Membranes at 14 to 23 Weeks’ Gestation. XXV Alpe Adria Meeting, XVII Congress of Perinatal medicine, 10.-11. 10. 2003, Maribor, Slovenia. Book of Abstracts: p 79

104Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arikan MG, Haas J, Petru E. The birth chair: is it safe? XXV Alpe-Adria-Meeting, XVII Congress of Perinatal medicine, Maribor, Slovenia, 10.-11.10.2003

105Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arikan MG, Petru E, Haas J, Weiss PAM. vOutcome of Pregnancies after Non-Amniocentesis-Induced Premature Rupture of Membranes at 14 to 23 Weeks’ Gestation. XXV Alpe-Adria-Meeting, XVII Congress of Perinatal medicine, Maribor, Slovenia, 10.-11.10.2003

106Arikan G, Urdl W, Boritsch J. Hormones and Voice-the Gynecologists view. 5th Pan European Voice Conference. Graz, 28.8.-30.8.2003

107Magnesium aus geburtshilflicher Sicht. Arikan G, Gücer F, Panzitt T, Boritsch J, Weiss PAM. Magnesium Konsensus-Konferenz, 01-03.12.1995, Bad Tatzmannsdorf

108Einfluß der Signalausbeute auf die Aussagekraft der pulsoximetrischen Messungen sub partu. Arikan G, Häusler MCH, Gücer F, Kainer F. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt

109Orale Magnesiumsubstitution in der Schwangerschaft und vorzeitige Wehen. Arikan G, Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Walcher W, PAM Weiss.Tagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt

110Ist die Aussagekraft der intrapartalen Reflexionspulsoximerie abhängig vom Fetal-Hämoglobin? Arikan G, Etschmaier S, Häusler MCH, Pawlitschko R. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz

111Kann eine orale Magnesium Substitution den Verlauf des Serummagnesiums während der Schwangerschaft beeinflußen? Arikan G, Panzitt T, Boritsch J, Etschmaier S, Schöll W, Weiss PAM. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz

112Magnesiumsubstutition und Frühgeburtlichkeit. Arikan G, Boritsch J, Panzitt T, Etschmaier S, Schöll W, Weiss PAM. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz

113Stellenwert der Sauerstoffsättigung bei der Diagnose der fetalen Azidose. Arikan G, Scholz HS, Walcher W, Reinisch S, Giuliani A, Haas J, Weiss PAM. Österreichische Gesellschaft für prä- und perinatale Medizin, 27.02.1999, Viyana

115 The effect of pregnancy induced hypertension and preeclampsia on mode of delivery, fetal oxygenation and acid base status. Arikan G, Scholz HS, Walcher W, Giuliani A, Haeusler MCH, Reinisch S, Weiss PAM. XIIIth Congress of perinatal medicine, XXIst Alpe-Adria Meeting. 07-09.09.1999, Graz

116Prospektive Analyse einer oralen Magnesiumsubstitution in der Schwangerschaft. Arikan G, Boritsch J, Panzitt T, Weiss PAM, Haas J. 1. Pfingstkongress, Türkisch-Deutsche Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie, 02-05.06.1995, Antalya

117Probleme und Zukunftsaspekte in der intrapartalen Überwachung des Feten. Arikan G. 1. Pfingstkongress, Türkisch-Deutsche Gesellschaft der Geburtshilfe und Gynäkologie, 02-05.06.1995, Antalya

118Erfahrungen beim Einsatz der Reflexionspulsoximetrie zur fetalen Überwachung in der Austreibungsphase. Arikan G, Häusler MCH, Kainer F, König V, Huch A, Huch R. 17. Deutscher Kongress für Perinatale Medizin, 30.11.-02.12.1995, Berlin

119Psychological aspects of intrapartum fetal surveillance by pulse oximetry compared to cardiotocography - a prospective study. Arikan G, Häusler MCH, Kainer F, Roth R. Fetal surveillance: new developments in pulse oximetry, 17.-18.12.1995, Nijmegen

120Visual on line signal identification and the accuracy of fetal pulse oximetry in second stage of labour. Arikan G, Haeusler MCH, Kainer F, Haas J. 16th Annual Meeting of the Society of Perinatal Obstetricians, 04-10.02.1996, Kamuela, Hawai

121The influence of arterial . venous blood admixture on fetal pulse oximetry. Arikan G, Haeusler MCH. XII International congress "The fetus as a patient", 23-25.06.1996, Grado

122Wirkungen einer kombinierten Therapie mit L-Carnitin und Betamethason auf Inzidenz des Respiratory Distress Syndroms.Eine prospektive randomisierte multizentrische Studie. Arikan G, Cavusoglu V, Schauer C, Gücer F, Walcher W. Alpe Adria Meeting, 04.10.1996, Udine

123Oral magnesium supplementation and the prevention of preterm labor. Arikan G., Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Trojovski A, Haeusler MCH. XVII. Annual Meeting of the Society of Perinatal Obstetricians, 20-25.01.1997, Los Angeles

124The influence of sensor performance on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arikan G, Haeusler MCH. 17th Annual Meeting of the Society of Perinatal Obstetricians, 20-25.01.1997, Los Angeles

125Der Einfluß der Sensor-Qualitätsprüfung auf die Aussagekraft der Reflexionspulsoximetrie. Arikan G, Etschmeier S, Haeusler MCH. XV. Akademische Jahrestagung deutschsprechender Hochschullehrer in der Gynäkologie und Geburtshilfe, 16-19.04.1997, Interlaken

126Meßqualität wiederverwendbarer Sensoren in der intrapartalen Reflexionspulsoximetrie. Arikan G, Häusler MCH, Gücer F, Pawlitschko R. 2. internationaler Pfingstkongress, 16-20.05.1997, Antalya

127Ovarielles Hyperstimulationssyndrom (OHSS) -Fallberichte. Arikan G, Urdl W, Giuliani A, Gücer F, Auner H. 2. Internationaler Pfingstkongress, 16-20.05.1997, Antalya

128Frühgeburtlichkeit unter oraler Magnesiumsubstutition bei risikoarmen Schwangerschaften. Arikan G, Boritsch J, Panzitt T, Gücer F, Schöll W, Weiss PAM. 2. internationaler Pfingstkongress, 16-20.05.1997, Antalya

129The influence of fetal hemoglobin on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arikan G, S Etschmeier, Haas J, Häusler MCH. XIII. International Congress "The fetus as a patient", 12-15.06.1997, Basel

130Reusable sensors in fetal pulse oximetry. Arikan G, Etschmeier S, Haas J, Häusler MCH. International symposium for intrapartum surveillance 02-03.06.1997, Paris

131Maternal serum magnesium levels in low risk pregnancies. Arikan G, Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Haeusler MCH, Weiss PAM. 18. SPO-Meeting, 01-08.02.1998, Miami

132Reusable sensors in fetal pulse oximetry.-a cost benefit analysis. Arikan G, Haeusler MCH, Haas J. 18. SPO-Meeting, 01-08.02.1998, Miami

133Stellenwert der Sauerstoffsättigung bei der Diagnose der fetalen Azidose. Arikan G, Scholz HS, Walcher W, Reinisch S, Giuliani A, Haas J, Weiss PAM. Österreichische Gesellschaft für prä- und perinatale Medizin, 27.02.1999, Viyana

134Diagnostic value of pH, pCO2, pO2, and SaO2 in the management of labor. Arikan G, Scholz HS, Walcher W, Herzog-Wilfinger M, Haeusler MCH. XXII. Congress of perinatal medicine, XX. AlpeAdria Meeting, 02-03.10.1998, Postojna, Slovenia

135Können die Lage des Feten und der Geburtsmodus fetale Oxygenierung und Säure-Basen-Status beeinflußen? -Eine prospektive Analyse. Arikan G, Scholz HS, Moser F, Hüttner U, Gücer F, Haas J, Haeusler MCH. Bayerische Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde e.V. und Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe Gemeinsame Tagung, 02-05.06.1999, Klinikum Großhadern, München

136Glukoseinstillation versus Salpingotomie bei unrupturierter Tubargravidität -eine retrospektive Analyse. Arikan G, Lang P, Scholz HS, Haas J, Moser F, Gücer F, Winter R. III. Jahrestagung der Deutsch-türkische Gesellschaft für Gynäkologie, 19-23.05.1999, Antalya

137Primär laparoskopisches Vorgehen bei abdomineller Schwangerschaft und mikropapillärem serösen Karzinom- Ein Fallbericht. Arikan G, Lang P, Tamussino K, Lax S, Reich O, Moser F, Winter R. III. Jahrestagung der Deutsch-türkische Gesellschaft für Gynäkologie, 19-23.05.1999, Antalya

138 Einfluß der Spinal- . Epiduralanästhesie und der Allgemeinnarkose auf den fetalen pH und die fetale Sauerstoffsättigung. Arikan G, Scholz HS, Moser F, Giuliani A, Haas J, Haeusler MCH, Weiss PAM. III. Jahrestagung der Deutsch-türkische Gesellschaft für Gynäkologie, 19-23.05.1999, Antalya

139The effect of pregnancy induced hypertension and preeclampsia on mode of delivery, fetal oxygenation and acid-base status. Arikan G, Scholz HS, Walcher W, Giuliani A, Häusler MCH, Reinisch S, Weiss PAM. XIII. Congress of Perinatal Medicine XXI. Alpe Adria Meeting, 07-09.10.1999, Graz.

140Reusable sensors in intrapartum fetal reflection pulse oximetry. Arikan G, Haas J, Haeusler MCH. The 6th World Congress on Biosensors. 24-26.05.2000, San Diego.

141Hyperosmolar glucose instillation versus salpingostomy by laparoscopy in unruptured tubal pregnancy with serum ßhCG levels <2500 UI.L. Arikan G, Scholz HS, Jelinek B, Tamussino K, Giuliani A, Haas J, Lang P. XVI. FIGO World Congress. 03-07.09.2000, Washington.

142 Viability and adhesion of hysteroscopically disseminated endometrial cancer cells in-vitro. Arikan G, Weiss U, Reich O, Hahn T, Pickel H, Cervar M, Desoye G. XVI. FIGO World Congress. 03-07.09.2000, Washington.

143Hyperglycemia in vitro alters the invasion of trophoblast from human first trimester placenta into extracellular matrices. Weiss U, Arikan G, Haas J, Cervar M, Desoye G. 60th scientific sessions. American Diabetes Association. 9-13.06.2000, San Antonio, Texas.

144Hyperglycemia invitro stimulates invasion of first trimester human trophoblast under certain conditions. Weiss U, Arikan G, Hass J, Desoye H. 31. Annual meeting for the study of diabetes. Diabetic pregnancy study group. 22-24.10.1999. Brijini, Croatia

145Zervixkarzinom und Schwangerschaft. Schöll W, Giuliani A, Arikan G, Thiel I, Tamussino K. Wissenschaftliche Sitzung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 17.01.1995, Viyana

146Reflection pulse oximetry measurements with visual online exclusion of artifacts. Häusler MCH, Arikan G, Kainer F, Gücer F. Wissenschaftliche Sitzung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 13.01.1996, Viyana

147 Peritonealzytologie bei hysteroskopierten Fällen mit einem Endometriumkarzinom. Gücer F, Pieber D, Arikan G. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt

148Schwangerschaft und Zervixkarzinom. Schöll W, Arikan G, Thiel I, Giuliani A, Tamussino K, Winter R. Wissenschaftliche Sitzung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 17.01.1995, Viyana

149 Kontrastsonographie vor der Kürettage. Gücer F, Haeusler MCH, Arikan G, Pieber D. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt

150Isolierte Thrombozytopenie bei drohender Frühgeburt. Walcher W, Hönigl W, Arikan G, Zivkovic F. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt

151Der geburtshilfliche Symphysenschaden. Schöll W, Kainer F, Arikan G. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt

152Stellenwert einer L-Carnitin Behandlung in Frühgeburtlichkeit. Ergebnisse einer randomisiert kontrollierten Studie. Salzer H et al. (u.A. Arikan G). Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt

153 Kontrastsonographie bei intrauterinen Pathologien. Gücer F, Haeusler MCH, Arikan G, Pieber D. Österreichische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin Jahrestagung, 09.10.1996, Graz

154Bedeutung einer Endometrium-Hyperplasie für die Prognose eines Endometriumkarzinoms. Gücer F, Reich O, Pieber D, Arikan G, Scholz HS, Haas J. Menopause 1997, 15-17.05.1997, Viyana

155Maligne Entartung von extraovariellen Endometriose-Herden unter Östrogenstimulation. Gücer F, Pieber D, Arikan G. Menopause 1997, 15-17.05.1997, Viyana

156Der Stellenwert der Pulsoximetrie als intrapartale Überwachungsmethode. Häusler MCH, Arikan G, Haas J, Scholz H. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 11-13.06.1998, Bad Gastein

157Congenitale Erythroleukämie- Diagnose aus der Placenta. Karpf EF, Beham-Schmid C, Arikan G, Ullmann R, Gürtl B, Haas O. 14. Arbeitsgespräch der Arbeitsgemeinschaft Kinderpathologie, 29.09.-01.10.2000. Humbolt-Universität Berlin, Charite, Campus Virchow-Klinikum.

158 Bedeutung einer Endometriumhyperplasie für die Prognose eines Endometriumkarzinoms. Gücer F, Reich O, Pieber D, Arikan G, Scholz HS, Haas J. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz

159Maligne Entartung von extraovariellen Endometriose Herden unter Östrogenstimulation. Pieber D, Gücer F, Arikan G, Tamussino K. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz

160Einsatz wiederverwendbarer Sensoren in der intrapartalen Reflexionspulsoximetrie. Etschmaier S, Arikan G, Häusler MCH, Pawlitschko R. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz

161Schwangerschaft und gynäkologische Malignome:Fallberichte der Frauenklinik Graz. Schöll W, Arikan G, Thiel P, Giuliani A, Lahousen M. International conference on cancer in pregnancy, 07-09.10.1994, Münster

162Laparoskopische Operationen in der Gynäkologie; Entwicklungen. Ergun B, Arikan G, Lang P. 1. Nationaler Kongress für endoskopische Chirurgie, 10-13.10.1993, Istanbul

163The accuracy of pulse oximetry readings in the second stage of labour. Häusler MCH, Arikan G, Kainer F, König V, Huch A, Huch R. 3rd. International Symposium on Intrapartum Fetal Surveillence, 03-04.06.1995,Dublin

164Reflection pulse oximetry measurements with visual online exclusion of artifacts. Häusler MCH, Arikan G, Kainer F, Gücer F. Fetal surveillance: new developments in pulse oximetry, 17-18.12.1995, Nijmegen

165Pulsoximetrische Überwachung des Feten in der Austreibungsperiode. Häusler MCH, Arikan G, Kainer F. 51. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 01-05.10.1996, Dresden

166Tumorzellverschleppung durch Flüssigkeitshysteroskopie beim Endometriumkarzinom. Pieber D, Gücer F, Arikan G. 51. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 01-05.10.1996, Dresden

167Prediction, prevention and modern management of ovarian hyperstimulation syndrome. Giuliani A, Arikan G, Giuliani A, Gücer F, Ergun B, Auner H, Urdl W. Internationaler Kongress für Endokrinologie, 05.10.1996, Paris

168Hysteroskopie bei der Diagnose des Endometriumkarzinoms. Giuliani A, Gücer F, Arikan G, Mitterdorfer B, Schneeweiss WD, Lax S. Kongress für Endokrinologie, 05.10.1996, Paris

169Bildanalytische Quantifizierung der endothelialen Immunreaktivität und ihre Bedeutung als Prognosefaktor bei Ovarkarzinomen. Schöll W, Tamussino K, Pieber D, Arikan G. XV. Akademische Jahrestagung deutschsprechender Hochschullehrer in der Gynäkologie und Geburtshilfe, 16-19.04.1997, Interlaken

170Endometrium hiperplazisinin endometriumkarzinom prognozunda önemi. Gücer F, Reich O, Pieber D, Arikan G, Scholz HS, Haas J. 2. Internationaler Pfingstkongress, 16-20.05.1997, Antalya

171Interstitielle Schwangerschaft und Behandlung mit einmaliger Gabe von Methotrexat. Gücer F, Arikan G. 2 Uluslararasi Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-20.05.1997, Antalya

172 Maligne Entartung von extraovariellen Endometriose-Herden unter Östrogenstimulation. Pieber D, Gücer F, Arikan G, Tamussino K. II. Internationaler Pfingstkongress, 16-20.05.1997, Antalya

173Der Stellenwert der Pulsoximetrie als intrapartale Überwachungsmethode. Häusler MCH, Arikan G, Haas J, Scholz HS. Jahrestagung und Fortbildungsveranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 10-13.06.1998

174Birth experience with „high tech“ intrapartum fetal surveillance. Deutsch M, Roth R, Dorfer M, Haeusler MCH, Arikan G. XII. International congress of the international Society of psychosomatic obstetrics and gynecology, 20-23.06.1998, Washington

175Effect of hyperglicaemia in vitro on first trimester human trophoblast invasion. Weiss U, Cervar M, Arikan G, Haas J, Desoye G. International federation of placenta associations (IFPA), 8th meeting of Placenta group. Schladming, 26-29.09.1999

176Primär vaginale Entbindung der Beckenendlage -Einfluß des vorzeitigen Blasensprungs, des Oligohydramnions und der Geburtseinleitung auf den Geburtsmodus. Hüttner U, Giuliani A, Arikan G, Weiß PAM. Gemeinsame Jahrestagung Bayerische Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde e.V. und Österreichische Gesellschaft für Gynäkoilogie und Geburtshilfe, 02-05.06.1999, München

177Geburtshilfliche Ergebnisse bei spontanem vorzeitigen Blasenprung zwischen der 15. und der 24 Schwangerschaftswoche. Scholz HS, Benedicic C, Arikan G, Haas J, Weiss P, Petru E. 53. Kongress der DGGG-Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. 13-16.06.2000, München, ICM.

178Deutsch MT, Arikan G, Häusler MCH, Dorfer M, Roth R. Birth Experience with 'High Tech' Intrapartum Fetal Surveillance. In: Current psychological research in Austria. Proceedings of the 4th scientific conference of the Austrian Psychological Society (öGP), 2001.

179Glucose transporter expression of maternal peripheral blood leukocytes changes during pregnancy. Korgun ET, Demir R, Sedlmayr P, Desoye G, Pürstner P, Arıkan G, Häusler M, Dohr G, Hahn T. Placenta 2001;22, A45

180Deutsch, M., Arikan, G., Häusler, M.C.H., Dorfer, M. & Roth, R. (2001). Birth experience with high tech intrapartum foetal surveillance. In K.W. Kallus, N. Posthumus & P. Jimenez (Eds.), Current Psychological Research in Austria. Proceedings of the 4th scientific conference of the Austrian Psychological Society (ÖGP). Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt.

181Guler, N., Gurgen, F.S., Arikan, G.M.: The Accuracy and Reliability of Oxygen Saturation Prediction in Neurofuzzy Intranatal Risk Assessment Decision. In: Proceedings of 2003, ICANN/ICONIP

182Gurgen, F, Arikan GM: Using local information for diagnosing intranatal adverse conditions by pulse oximetry. In: EMBS 2001, 23rd annual international conference on IEEE, 2001;4:3710-3713

183 Arikan G. Endometrial Receptivity Array (ERA), preliminary results in Turkey. X. Turkish German Gynecology Congress, 30.4.2014-3.5.2014, Antalya.

184 Arikan G. Preimplantation genetic testing after single cell biopsy in a consanguinous couple with calpainopathy 30. Turkish German Gynecology Congress, 30.4.2014-3.5.2014, Antalya. Proceeding

185Arikan G. Slip knot technique for transient uterine artery occlusion before laparoscopic myomectomy in patients with large myomas. X. Turkish German Gynecology Congress, 3.5.2014, 16:20, Antalya.

186Arikan G (on Behalf of Bahceci M). Place of laparoscopy after IVF failure: When and why? X. Turkish German Gynecology Congress, 2.5.2014, 17:00, Antalya

187Arikan G, Hysteroscopy, complications, prevention and management. 30. Turkish German Gynecology Congress, 30.4.2014, 15:30, Antalya

188Arikan G, Mutlu A,Yakicier MC, Halicigil C, Tiras B. Preimplantation genetic testing after single cell biopsy in a consanguinous couple with calpainopathy. 2th International Conference on Preimplantation Genetic Diagnosis May 8-11, 2013. İstanbul. Proceeding basım bilgisi eklenecek.

189Arikan G. Fertilitenin korunmasında Networt, Biobankalar, Beklentiler. ÜTD, 26-29.9.2013, Antalya.

190Arikan G. Bowel Endometriosis. Endoscopy Course, 2013 Fulya, Istanbul.

200 Arikan G,Endoscopy Course, Congres secratary 23.-24.6.2014 Fulya, Istanbul.

201 Arikan G, Histeroskopi Kursu, Histeroskopide problemler ve komplikasyonlar. X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014.

202Arikan G, Preimplantation genetic testing after single cell biopsy in a consanguinous couple with calpainopathy. X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014.

20Arikan G, Endometrial Receptivity Array (ERA), preliminary results in Turkey 30. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014.

204Arikan G, G noktası, anatomik, histolojik ve fonksiyonel değerlendirme . X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014.

205Arikan G, IVF başarısızlığından sonra laparoskopinin yeri: Ne zaman ve neden? 30. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014.

206Arikan G, Slip knot technique for transient uterine artery occlusion before laparoscopic myomectomy in patients with large myomas. X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014.

207Arıkan G, Holzgereve W Oturum Başkanlığı,. X. Turkish German Gynecology Congress, 2.5.2014, Antalya

7.3 Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

208         L-Carnitin zur Förderung der fetalen Lungenreifung: ein neuer innovativer Weg. Salzer H, Jinniate S, Hellmich CM, Rossegger H, Lohninger A, Arıkan G, Ehgarter C, Schröksnadel H, Schuchter K. In Was gibt es neues in der Medizin? Hrg: H. Neugebauer. Dr. Petermüller Verlag, Viyana, 1997;159-64.

209         Graz Tıp Fakültesinde Obstetrik Phantom Skriptumda, doğum induksiyonu, erken membran ruptürü, ağrı zafiyeti konularının yazarlığı, Petru E, Arikan G et al. 2003; Nr.:236

210         Graz Tıp Fakültesinde Obstetrik Manuskript'te, Aşılar konusunun yazarlığı, Petru E, Arikan G et al. 4. Basım, 2003:01;S121-122

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (güncelleme 2008)

No. Makale

211         Refleksiyon pulsoksimetrisi ile intrapartum kontinü oksijen satürasyonu ölümü yönteminin uygulanabilirliği ve ilk deneyimler. Arıkan G,Haeusler MCH, Gücer F,Kainer F,Koenig V, Huch A, Huch R. Journal of Gynecology and Obstetrics [Jinekoloji ve Obstetrik] ISSN:1016-5126. 1996;10:14-21.

                Intrapartal refleksiyon pulsoksimetrisinde vizüel online artefakt eliminasyonunun ölçümlerin doğruluğu üzerine etkisi. Arıkan G, Häusler MCH, Gücer F, Kainer F, Haas J. Türkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics ISSN:1300-0306. 1996; 6: 296-300.

                Histeroskopinin endometrium malignitelerinin tanısındaki yeri. Gücer F, Arıkan G, Mitterdorfer B, Schneeweiss WD, Lax S. Journal of Gynecology and Obstetrics [Jinekoloji ve Obstetrik] ISSN:1016-5126. 1996; 10:15-19.

                Endometriyumun korpus karsinomu ve öncü lezyonları açısından sonomorfolojik incelemesi. Gücer F, Lahousen M, Arıkan G, Pieber D. Journal of Gynecology and Obstetrics [Jinekoloji ve Obstetrik] ISSN:1016-5126. 1996; 12: 15-19.

                Endometrium karsinomunda kemik metastazı. Gücer F, Okcu M, Arıkan G, Lahousen M. Türkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics ISSN:1300-0306. 1997; 7: 48-50.

                Bowel Endometriosis, segmental resection or bowel endometriosis. 29.6.2013, Fulya, Istanbul. 4ç Endoscopy course, M. Bahceci, A. Wattiez.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

               

217         Peri- postmenapozal kanamalarda transvajinal sonografi ve histeroskopi. Gücer F, Arıkan G, Mitterdorfer B, Petru E, Lahousen M. II. Nationale Jahrestagung für Menopause und Osteoporose, 27-30.09.1995, Istanbul

                The effects of oral magnesium supplementation during pregnancy. Arikan G, Panzitt T, Boritsch J, Weiss PAM. Istanbul Üniversitesi Tıp Fak. XIII. Kongresi, 27-30.09.1995, Istanbul

                Meme kanserinin ürimer tedavisinden sonra hormon replasman tedavisi. Arikan G, Gücer F, Heydarfadai M, Taus P, Petru E, Lahousen M, Giuliani A. II. Nationale Jahrestagung für Menopause und Osteoporose, 27.-30.09.1995, Istanbul

                Postmenoposal Kanamalarda Diagnostik Histeroskopi ve Fraksiyone Küretaj. Gücer F, Mülayim N, Arikan G, Ergun B. 5. Ulusal jinekolojik onkoloji kongresi, 25-28.09.1996, Istanbul

                Preliminary experience with pulse oximetry during labour. Arikan G, Häusler MCH Kainer F, König V, Huch A, Huch R. Istanbul Üniversitesi Tıp Fak. XIII. Kongresi, 27.-30.9. 1995, Istanbul

 

7.6 Diğer yayınlar

222         Magnesium: Das Spurenelement für werdende Mütter. Arikan G.Artz und Praxis. 2004;58:895-896

                Akutes Koronarsyndrom: Zeit zur Myokardinfarkt-Prophylaxe. Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,164.

                Wohlbefinden und Vorsorge im Klimakterium durch orale Hormonsubstutition. Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,129-31.

                Entwicklungen in der Gastroenterologie. Die neue Generation der Protonenpumpenhemmer: Rabeprazol. Arıkan G, Reinisch S. Steierischer Spitalsführer 2000,194.

                Magnesium aus geburtshilflicher Sicht. Arıkan G. Steierische Spitalsführer. 1996:207.

                Perioperative antibiotische Prophylaxe mit Cephalosporine der 2. Generation. Moser F, Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,112-4.

                Phytohormone. Eine Option der Komplementär-Medizin in der Menopause. Panzitt T, Reinisch S, Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,132-3.

                Magnesiumsubstitution und Gynaekologie. Arıkan G. Der Praktischer Arzt, 2010

                Magnesium-Gabe in der Schwangerschaft. Arıkan G. Top-Medizin. 1994: 4;10.

                Anämien chronischer Erkrankungen. Ein kurzer Überblick der Therapie-möglichkeiten. Reinisch S, Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,196-8.

                Stellenwert der Opioide in der Schmerztherapie. Moser F, Reinisch S. Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,83-5.

                Magnesium-Gabe in der Schwangerschaft. Arıkan G. Der praktische Arzt. 1994: 48; 717.

                Mistelpräparate in der Krebsbehandlung. Moser F, Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000, 172-4.

                Schmerzbehandlung - wirksam und schonend. Moser F, Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,182-3.

                Kadınlarda idrar Enkontinansının cerrahi tedavisi. Arıkan G. Memory Dergisi, July/August 2010;60;22-23.

                Kadın hastalıklarında laparoskopik konfor. Arıkan G. Hayat, 2010;4:20-21.

                Preconceptional counselling. Arıkan G. Lale Dergisi. 11/2010;9

                Magnesium für werdende Mütter. Arıkan G. Ärztemagazin, Sonderdruck 2010:12.

                HPV Enfeksiyonları ve serviks kanserinden korunmada aşılamanın önemi. Literatur aktuel. 01.09.2011, 18-20.

                Kadın hastalıklarında laparoskopinin kullanım alanı genişliyor. Arıkan G. Hayat, 2012; 7: 62-4.

                Kadınların sinsi düşmanı: Endometriosis. Arıkan G. Hayat, 2011;5: 20-21.

                Normal doğum mu, sezeryan mı? Parents, Ağustos 2011, 28-30

                Vorsorge bei Frauenkrebs. Arıkan G, Potzinger S. Graz im Bild. 18.01.2007, S30.

                Magnesium für werdende Mütter. Arıkan G, Aerztemagazin 2010,35-36.

                Steierischer Spitalsführer 2000, Steiermark Hastahaneleri (Krankenanstalten Ges.m.b.H.) yayın organı; Ko-redaktör; Arıkan G.

                Steierischer Spitalsführer 2001, Steiermark Hastahaneleri (Krankenanstalten Ges.m.b.H.) yayın organı; Ko-redaktör; Arıkan G.

248         Steierischer Spitalsführer 2002, Steiermark Hastahaneleri (Krankenanstalten Ges.m.b.H.) yayın organı; Ko-redaktör; Arıkan G.

                Röportaj: Rahim kanserinde ağrısız yöntem. Arıkan G. Hürriyet sağlık. 15.11.2010

                Röportaj: Kadınların sinsi düşmanı. Arıkan G. Hürriyet sağlık. 23.11.2011

                Röportaj: İdrar kaçırma ve cinsel isteksizlik. Arıkan G. Anne Bebek 2010;41:16

                Röportaj: Kan testi ile menapoz yaşı belirlenebilir mi? Arıkan G. www.bilgicagıcom 2012

                Röportaj: Diz üstünde kısırlık tehlikesi.. Arıkan G. Yurt gazetesi. 19.01.2012

                Röportaj: İdrar kaçırma ve cinsel isteksizlik. Arıkan G. 2012

                Röportaj: Adet sancısı deyip geçmeyin. Arıkan G. 05.11.2010

                Röportaj: İdrar kaçırma ve cinsel isteksizlik. Arıkan G. www.e-psikiatri.com, 2011

                Röportaj: İdrar kaçırma ve cinsel isteksizlik. Arıkan G. Ak Sağlık ve Sağlık Haberleri, 2011, haber medical.com, www.e-psikiatri.com,

                Röportaj: Yeni teknoloji akustik cerrahi. Arikan G, www.saglikuzerine.net, 2011

                Röportaj: Serviks ameliyatında yeni yöntemler. Arıkan G, www.xprodoksit.com, 2011

                Röportaj: Adet sancıları. Arıkan G, www.anneboyutu.com, Arıkan G, 2011

                Röportaj: Laparoskopik cerrahi jinekolojik ameliyatlarda daha mı avantajlı? Arıkan G, www.medicalakademi.com, 2011

                Röportaj: Rahim kanserli hastalarda cerahi konfor. Arıkan G, 26.11.2010, Güneş Gazetesi

                Tüp Bebek Tedavisinde Uluslararası On-line Hasta Takibi, Arıkan G, Milliyet Gazetesi, 4.1.2013

                Tüp Bebek Tedavisinde Uluslararası On-line Hasta Takibi, Arıkan G, http://www.kontejyan.com/diyet-ve-saglik-kosesi/11279-tup-bebek-tedavisinde-uluslararasi-line-hasta-takibi.html

                Tüp Bebek Tedavisinde Uluslararası On-line Hasta Takibi, Arıkan G, http://www.saglikveyasamdergisi.com.tr/tr/tup-bebek-tedavisinde-uluslararasi-on-line-hasta-takibi.html/tup-bebek-tedavisinde-online-hasta-takibi

                Çikolata Kistleri Yaşam Kalitesini düşürüyor. Arıkan G. 23.06.2015. http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?gnosif=2R4wqrUH_flZNpNQlqWB7w..&mnosif=eTnwBu1IRVI.&st=2

                Çikolata Kistleri Yaşam Kalitesini düşürüyor. Arıkan G. 23.06.2015. http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?gnosif=2R4wqrUH_flCQEoTw0mM4w..&mnosif=eTnwBu1IRVI.&st=2

                Çikolata Kistleri Yaşam Kalitesini düşürüyor. Arıkan G. 23.06.2015. http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?gnosif=2R4wqrUH_fmNi-yvAyCdyg..&mnosif=eTnwBu1IRVI.&st=2

267         Tüp Bebek Tedavisinde Uluslararası On-line Hasta Takibi, Arıkan G, http://www.ucuskeyfi.com/saglik-haber/tup-bebek-tedavisinde-uluslararasi-on-line-hasta-takibi-266397h.html

268         ÜRSAK tarafından düzenlenen 5. Endoskopi Kursu’nun ardından… Laparoskopik cerrahideki son gelişmeler neler? . G.Arıkan, M Bahçeci. http://t24.com.tr/haber/ursak-tarafindan-duzenlenen-5-endoskopi-kursunun-ardindan-laparoskopik-cerrahideki-son-gelismeler-neler,265614, 06/2014

TV-Program / interview / bilimsel filimler / medya paylaşımlı video demonstrasyon

271         The influence of sensor performance on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arıkan G, Häusler MCH. 2000.

 Glukoseinstillation versus Salpingotomie bei unrupturierter Tubargravidität. Arıkan G,Lang P, Scholz HS, Haas J, Moser F, Gücer F, Winter R. 2002.

  Endometriosis, Arikan G, Kanaltürk - Deryanın Dünyası , 25.11.2011

Akustik cerrahi ile miyoma çözüm. Arıkan G, TRT Haber.             

Bkz.: http://trt.net.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=fe8275785...

Bkz.: http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html

Anne Sütü İyileştiriyor, Arıkan G.            

Bkz.: http://anneboyutu.com/video-izle?V_ld=248

Meme ucundaki yaraların sebepleri ve tedavisi, Arıkan G.

Bkz.: http://anneboyutu.com/video-izle?V_ld=250

 Memelerde oluşan süt bezeleri, Arıkan G.

Bkz.: http://anneboyutu.com/video-izle?V_ld=247

 Geç yaşta anne olmak ömrü uzatıyor mu? Arıkan G, Show TV ve muhtelif TV kanalları, 11.8.2011: bkz.: http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html

 Endometrioz tedavisi, Arıkan G, Fenerbahçe TV, 1.7.2011.

bkz.: http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html

 Yumurtalık kistleri ve tedavisi, Arıkan G, HTV, 9 Ay 10 Gün , 15.11.2011

http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html

İnfertilite tedavisi ve seksualite; Arıkan G, HTV, Kırmızı Nokta programı, 16.11.2011. http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html

 Menopoz testi nedir? Arıkan G.

http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html

http://tvarsivi.com/player.php?i=2011080417205

 Normal doğum ve sezeryan, Arıkan G, HTV, 9 ay 10 gün, 10.11.2011

http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html

tiptik.de/watch/E2cvj-7f3r0.html

Miyom tedavisinde yeni gelismeler. Arıkan G, TRT, 2011,

bkz.: http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.htm

 Laparoskopik miyom operasyonlari, Video Demonstrasyon, Arikan G.

Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html

Laparoskopik histerektomi, Video Demonstrasyon, Arikan G.

Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html

Endometrioz cerrahisinde laparoskopi, Video Demonstrasyon, Arikan G.

Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html

Laparoskopik pelvin, paraaortal lenfadenektomi, Video Demonstrasyon, Arikan G.

Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html

289         Laparoskopik Wertheim-Piver II, Video Demonstrasyon, Arikan G.

Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html

 1. İdari Görevler

Bakınız  

             http://www.medunigraz.at/gynaekologie/docs/JB_2004.pdf

290  2003-2004 Şef muavini, Graz Üniversitesi, Doğum Departmanı, Graz Avusturya

1999-2000           Hastane teknik ve tibbi donanim gelistilmesinde plan ve yurt disinda satin alma yetkilisi,bölüm baskani, Österreichisches St. Georgskrankenhaus Istanbul

 2005      Şef muavini, Krankenhaus der Barmherzigeschwestern, Linz, Avusturya

 2006-2010  Şef muavini, Landeskrankeinhaus Leoben, Avusturya

2006-2010 Intern ve asistan eğitimi ve bilimsel program sorumlusu

295-306  2006-2010 Seminer başkanlıkları / Seminerler

 

Bu seminerlere katılım yetkili kurum olan Avusturya Tabibler odası tarafından 2 eğitim puanı ile değerlendirilmiştir:(Avusturya Steiermark Tabibler Odasında Seminer Onay kayıtları online mevcuttur;http://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/searchAdvanced.jsf)

 

Seminer „Pelvic floor, idrar enkontinansı“, 09.11.2005, Düzenleyen: Arıkan G, Konuşmacı: Ralph G, Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

 

Seminer „Perioperatif management“, 01.12.2005, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı: Tamussino K, Arıkan G, . LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

 

Seminer „Endometriyozis: Tanı ve Tedavi“, 12.01.2006, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı Giuliani A. Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

 

Seminer „Onkoloji- postoperative outpatient management“, 26.01.2006, Düzenleyen: Arıkan G, Konuşmacı: Petru E, Arıakn G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

 

Seminer „Meme kanseri- Tanı Seminer“, 14.02.2006, Düzenleyen: Arıkan G, Konuşmacı: Luschin G, Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

 

Seminer „3. Trimesterde kanamalar: Tanı, Tedavi“, 23.03.2006, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı: Schaffer W, Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

 

Seminer „HPV-Vaksinasyon & Serviks kanseri“, 06.04.2006, Düzenleyen: Arıkan G, Konuşmacı: Schöll W. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

 

Seminer „Hamilelik ve Dermatozlar“, 20.04.2006, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı: Ambros-Rudolph C, Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

 

Seminer „Psikoonkoloji - Hastaların beklentisi nedir? Araştırmalardan yenilikler“, 01.06.2006, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı: Greimel E. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya 

Seminer „Meme kanseri: aktuel araştırmalar“, 09.03.2006, Düzenleyen: Arıkan G, Konuşmacı: Dr. P. Pittler. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya

Seminer „Tıbbi etik ve kordon kanı stemm cell araştırmaları“, 29.06.2006, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı Preisegger KH. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya 

Sekterlik, Endoskopi Kursu, 23.-24.6.2014, Ürsak & Prof. Dr. Wattiez katılı ile. Fulya Acıbadem Hastanesi Istanbul. 

Oturum Başkanlığı, Live Surgery, Endoskopi Kursu, 23.6.2014, Ürsak & Prof. Dr. Wattiez katılı ile. Fulya Acıbadem Hastanesi Istanbul.

 

Oturum Başkanlığı, Live Surgery, Endoskopi Kursu, 24.6.2014, Ürsak & Prof. Dr. Wattiez katılı ile. Fulya Acıbadem Hastanesi Istanbul.

Histeroskopi Kursu, Histeroskopide problemler ve komplikasyonlar. Arıkan G

 1. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014 

Oturum Başkanlığı, DTGG ve TAJEV Joint Meeting, 24.05.2015, İstanbul. Acıbaden Univ. Tıp Fak. Maslak Hastanesi, Jinekolojide tarama: Gelecekte ne farklı olacak ?

Peter Mallmann, Vulva kanserinde erken evrede tanı ve tedavi, Oliver Brummer

Oturum Başkanlığı, Live Surgery, 6th Gynecological Endoscopy Course, TSFP, 5.6.2015, Istanbul

Oturum Başkanlığı, 6th Gynecological Endoscopy Course, TSFP, Session I, Laparoscopic Access complications, laparoscopic cerclage, laparoscopic myomectomiy and morcellation 5.6.2015, İstanbul. 

307  2011      Doğuma hazırlık Kursları, Fulya Acıbadem hastanesi

308  2014      Endoscopy Course, Kongre organizasyonu, 23.-24.6.2014 Fulya, Istanbul

309 Arikan G, Histeroskopi Kursu, Histeroskopide problemler ve komplikasyonlar. X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014.

310  Arıkan G, Holzgereve W Oturum Başkanlığı,. X. Turkish German Gynecology Congress, 2.5.2014, Antalya

 1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 311-317                               

Medizinische Universität Graz öğretim üyesi

http://www.medunigraz.at/gynaekologie/lehre.html

Obersteiermark Tumor Board üyesi

 Avusturya Jinekoloji ve Obstetrik Derneği üyesi

 Avusturya Farmakoloji Derneği üyesi

 Steiermark Doğumsal Anomalileri Araştırma ve Kayıt Derneği üyesi

 Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği üyesi

 Dergilerde reviewer fonksiyonu / Editör yardımcılığı

318 Gynecologic Oncology Biosensors and BioelectronicsObstetrics and Gynecology Archives of Obstetrics and Gynecology Türkiye Klinikleri World Journal of Medical and Surgical Case reports

324  The SpringerPlus open

 1. Ödüller

325 H 46 ÖZEL LAPAROSKOPİ ÖDÜLÜ

Arikan G, Slip knot technique for transient uterine artery occlusion before laparoscopic myomectomy in patients with large myomas. X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Belek Antalya, 30.4.2014-3.5.2014. 326  H 46  3.lük ödülü

Primär meme kanseri sonrası hormon substitusyonu . Arikan G, Gücer F, Giuliani A, M Heydarfedai, Petru E, Taus P. II. ulusal Menapoz ve Senoloji Kongresi, 27-30. 9. 1995, Istanbul.

327         H 45       2. lük ödülü Spinal ve epidural anestezi ile genel narkozun fetal pH ve fetal oksijen satürasyonu üzerine etkisi. Arikan G, Scholz HS, Moser F, Giuliani A, Haas J, Haeusler MCH, Weiss PAM.

          3.Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, 19-23.05.1999, Antalya. 328 H 46 4. lük ödülü

Peri- postmenapozal kanamalarda transvajinal sonografi ve histeroskopi. Gücer F, Arikan G, Mitterdorfer B, Petru E, Lahousen M. II. ulusal Menapoz ve Senoloji Kongresi, 27-30. 9. 1995, Istanbul.