Prof. Dr. Dursun Kırbaş

Nöroloji

Eğitim
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1970- 1976
 • Nöroloji Uzmanlık Eğitimi  1978- 1981
İş Deneyimi
 • Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, TIP BİLİMLERİ ANABİLİM DALI,20.09.2013 -  NÖROLOJİ KLİNİĞİ EĞİTİM GÖREVLİSİ VE SORUMLUSU, ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ, , 13.11.2011 - 30.09.2013
 • 3.NÖROLOJİ KLİNİK ŞEFİ, BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, , 03.11.1992 - 08.11.2011
 • NÖROLOJİ KLİNİĞİ VEKİL ŞEF, HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ, 02.06.1991 - 30.12.1996
 • NÖROLOJİ ŞEF YRD., ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ, , 31.12.1990 -02.11.1992
 • NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF YRD., VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ, 02.01.1990 - 30.11.1990
 • NÖROLOJİ KLİNİĞİ BAŞ ASİSTAN,ŞEF YRD., OKMEYDAHI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ, , 10.10.1983 - 01.01.1990
Üyelikler
 • EUROPEAN NEUROLOGİCAL SOCIETY, , Üye, 14.07.2003 - Devam Ediyor
 • TÜRKİYE NÖROLOJİK BİLİMLER VAKFI, 2 DÖNEM YK BAŞKANLIĞI,2 DÖNEM SEKRETERLİK, Üye, 05.04.1999 - Devam Ediyor
 • TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ, , Üye, 10.06.1997 - Devam Ediyor
 • TÜRKİYE MS DERNEĞİ, , Üye, 08.05.1995 - Devam Ediyor
 • NEUROMEDITERRENEAN, BİLİMSEL KURUL ÜYELİĞİ, Üye, 07.04.1998 - Devam Ediyor
 • TÜRK TIP TARİHİ KURUMU, , Üye, 01.01.2014 - Devam Ediyor
 • THE MEDITERRANEAN STROKE SOCIETY, , Üye, 04.03.1998 - Devam Ediyor
 • TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ, BİR DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, Üye, 31.05.1998 - Devam Ediyor
 • TÜRK KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG DERNEĞİ, , Üye, 01.06.1998 - Devam Ediyor
 • AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY, CORRESPONDING ASSOCIATE MEMBER, Üye, 02.05.1998 -Devam Ediyor
Tıbbi İlgi Alanları
 • Klinik Nörofizyoloji Yandalı Uzmanlığı
 • İnme, Demans, Baş Ağrıları İlgi Alanları
 • Adli Nöroloji
Yabancı Diller
İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
 • 01.01. 1951 / Samsun
Bilimsel Yayınlar
Yönetilen Tezler

Tıpta Uzmanlık, A.Hülya Olgun Yazar, "FOTOSENSİTİF ÖZELLİK GÖSTEREN EPİLEPSİLİ HASTALARDA KLİNİK, EEG VE PROGNOZ ANALİZLERİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Kasım, 2011. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.İlknur Güçlü, "RELAPS VE REMİSYONLA SEYREDEN MULTİPL SKLEROZ OLGULARINDA KOGNİTİF REHABİLİTASYONUN ETKİLERİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Kasım, 2011. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Fulya Eren, "8-18 YAŞ ARASI MİGREN HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ VE UYKU BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Mayıs, 2011. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Elif Korkut, "SEREBRAL KORTİKAL GELİŞİM MALFORMASYONLARINDA KLİNİK,ELEKTROENSEFALOGRAFİ VE MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARINN DEĞERLENDİRİLMESİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2011. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Muhammed Emin Özcan, "RELAPS VE REMİSYONLA SEYREDEN MULTİPL SKLEROZ OLGULARINDA KOGNİTİF DURUM TAYİNİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2010. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Tufan Tevfik Acuner, "ŞİZOFRENİ ETYOLOJİSİNDE PRİON HİPOTEZİ VE ŞİZOFRENİ HASTALERINDA PRİON PROTEİNİN GENİ(PRNP) M129V POLİMORFİZMİ GENOTİP ANALİZİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ekim, 2010. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Bengi Bahar Demirbağ, "AKUT İSKEMİK İNMELİ OLGULARDA SINIFLAMA İLR LOKALİZASYONU,ETYOLOJİ VE PROGNOZ ARASINDAKİ İLİŞKİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Mart, 1997. Tıpta Uzmanlık, A.Gönül Dursun Özay, "GEÇİCİ İSKEMİK ATAKTA KLİNİK İZLEM VE PROGNOZ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Nisan, 2010. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Eda Kiliç Çoban, "İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIKTA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI VEKAROTİS İNTİMA KALILIĞI İLİŞKİSİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2009. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Tamer Yazar, "İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA MOTOR ÜNİTE SAYISI DEĞİŞİMİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2008. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Yalçin Daloğlu, "MULTİPL SKLEROZ AKUT ATAĞINDA 10 GÜNLÜK YÜKSEK DOZ METİLPREDNİZOLONE TEDAVİSİNİN FARKLI ÖLÇEKLERLE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3,NÖROLOJİ, Mayıs, 2008. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Özlem Eyhemoğlu, "SELEKTİF AMİGDALOHİPOKAMPEKTOMİ OPERASYONU GEÇİREN MESİAL TEMPORAL LOP EPİLEPSİLİ HASTALARIN KLİNİK-PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE HİPOKAMPAL SKLEROZDA P-GLİKOPROTEİN EKSPRESYONU İLİŞKİSİ ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2006. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Melek Kandemir, "İNFRATENTORİAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ , Mart, 2006.
(Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Nurten Çolak, "KAROTİS VE VERTEBROBAZİLER SİSTEM İSKEMİK İNMELİ HASTALARIN KLİNİK,ETYOLOJİ VE PROGNOZ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2005. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Beran Sayman Polat, "MESİAL TEMPORAL SKLEROZLU HASTALARDA KOGNİTİF DEĞERLENDİRME", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Mart, 2002. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.İsmail Sezgin, "İDİOPATİK JENERALİZE EPİLEPSİLİ ÇOCUKLARDA UYKU BOZUKLUĞU", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Şubat, 2002. (Puan: 6)
Tıpta Uzmanlık, A.Esra Erdemsel Acarel, "ALZHEİMER HASTALARINDA KANTİTATİF EEG İLE NÖROKOGNİTİF TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2001. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Işil Kalyoncu Aslan, "İDİOPATİK JENERALİZE EPİLEPSİLERDE EEG'DE FOKAL ÖZELLİKLERİNİN DRĞERLENDİRİLMESİ", BRSHH NÖROLOJİ KİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2001. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Murat Gödel, "LİPOPROTEİN(a) VE LİPİD PROFİLİNİN İSKEMİK SEREBROVASKÜLE HASTALIK OLGULARINDA RİSK FAKTÖRÜ OLARAK ARAŞTIRILMASI", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2000. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Hacer Us Anaç, "İNTRASEREBRAL HEMORAJİ SONRASI VASKÜLER DEMANSIN ÖZELLİKLERİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Şubat, 2000. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Aysun Ünal, "HASTALIK SÜRELERİNE GÖRE MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA BİLİŞSEL ETKİLENME", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Şubat, 1999.
(Puan: 6)
Tıpta Uzmanlık, A.Alev Karagöz, "MULTİPL SKLEROZ VE FATİQUE(YORGUNLUK)", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 1999.
(Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Günay Gül, "TRANSKRANİAL MANYETİK STİMÜLASYON İLE KORTİKAL EKSİTABİLİTENİN ÖLÇÜMÜ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Şubat, 1998. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Ümmühan Altin, "ALZHEİMER HASTALIĞINDA DONEPEZİL HİDROKLORÜR ETKİNLİĞİNİN KANTİTATİF EEG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Ocak, 1998. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Mesrur Mert, "HEKSAKARBON TÜREVLERİ İLE ÇALIŞANLARDA SİNİR İLETİ HIZLARINI İNCELEMESİ", HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ .., Mayıs, 1998. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Nazan Karagöz, "KARPAL TUNEL SENDROMUNUN TANISINDA ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Şubat, 1997. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.İsmail Küçükali, "TEMPORAL LOP KAYNAKLI KOMPLEKS PARSİYEL NÖBETİ OLAN OLGULARDA KOGNİTİF TESTLERİN EEG ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BU SONUÇLARIN KLİNİK PRATİKTEKİ ÖNEMİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Mart, 1997.
(Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Belgin Petek Balci, "BEYİN SAPI ENFARKTI OLAN HASTALARDA BLİNK REFLEKS DEĞİŞİKLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Ocak, 1997.
(Puan: 6)
Tıpta Uzmanlık, A.Ayşen Biçakci, "NEOPLASTİK ÖLGULARDA SİNİR İLETİ HIZI İNCELEMESİ İLE SUBKLİNİK NÖROPATİ ARAŞTIRMASI", HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ .., Haziran, 1997. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Sevda Yildiz Şenol, "HEMORAJİK ENFARKTLAR:KLİNİK GÖRÜNÜM,KLİNİK SEYİR,GÖRÜNTÜLEME BULGULARI,ETYOLOJİK NEDENLER", BRSHH NÖROLOJİ KİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Mayıs, 1997. (Puan: 6)

Kirbaş D., Kuscu D.Y., Kayrak N., "Ictal singing due to left mesial temporal sclerosis", EPILEPTIC
DISORDERS, vol.10, pp.173-176, 2008 (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Bengi Bahar Demirbağ, "AKUT İSKEMİK İNMELİ OLGULARDA SINIFLAMA İLR LOKALİZASYONU,ETYOLOJİ VE PROGNOZ ARASINDAKİ İLİŞKİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Mart, 1997. Tıpta Uzmanlık, A.Gülcan Kaya, "İSKEMİK İNMEDE KLİNİK SINIFLANDIRMA VE RİSK FAKTÖRLERİNE GÖRE ERKEN DÖNEM PROGNOZU DEĞERLENDİRME", HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
NÖROLOJİ KLİNİĞİ ., Ocak, 1997. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Nevzat Filiz, "SAĞ HEMİSFERE ÖZGÜ İHMAL SENDROMLARI,BİRLİKTELİKLERİ VE LEZYON LOKALİZASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ", BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HAST.EĞ. VE ARŞ. HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Ocak, 1996.
(Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Mehmet Kolukisa, "İZOLE SAĞ HEMİSFER KORTİKAL LEZYONLU HASTALARDA KOGNİTİF İŞLEVLER", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Şubat, 1996. (Puan: 6)

Tıpta Uzmanlık, A.Kadir Durak, "EPİLEPTİK HASTALARDA SSS EKSİTABİLİTESİNİN ARAŞTIRILMASI", BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HAST.EĞ. VE ARŞ.HAST.(BRSHH) NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Ocak, 1996. (Puan: 6)

SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Guclu Altun I., Kirbaş D., Altun D.U., Soysal A., Sutlas P.N., Kuscu D.Y., et al.,"The Effects of Cognitive Rehabilitation on Relapsing Remitting Multiple Sclerosis Patients", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES
OF NEUROPSYCHIATRY, vol.52, pp.174-179, 2015 (Puan: 2,4)

Altinkaya A., Topcular B., Sakalli N.K., Kuscu D.Y., Kirbaş D., "Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy associated intracranial hypertension", NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.34, pp.1027-1029, 2013 (Puan: 2,16)

Kandemir M., Aslan I.K., Bakac G., Kirbaş D., "Cost Evaluation in Acute Stroke", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.49, pp.172-177, 2012 (Puan: 4,5)

Kandemir M., Kalyoncu Aslan I., Bakac G., Kirbaş D., "Cost Evaluation in acute stroke.", Nöropsikyatri Arşivi , vol.49, pp.172-177, 2012
(Puan: 2,7) Kuscu D.Y., Kandemir M., Unal A., Topcular B., Kirbaş D., "Longitudinal Study of Cognitive Impairment
in Multiple Sclerosis: A 5-year Follow-up", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.49, pp.29-32, 2012
(Puan: 3,6)

Topcular B., Ozcan M.E., Kurt E., Kuscu D.Y., Icen N.K., Sutlas P.N., et al.,"Cognitive Impairment In Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.49, pp.178-182, 2012 (Puan: 3)

Kirbaş D., Topcular B., Ozcan M.E., Kurt E., Kuscu D.Y., Icen N.K., et al.,"RELAPSING REMITTING MULTIPL SKLEROSİSDE KOGNİTİF BOZUKLUK", NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ, vol.49, pp.178-182, 2012 (Puan: 1,8)

Coban E.K., Aslan I.K., Kirbaş D., "Incidence of Metabolic Syndrome in Ischemic Cerebrovascular Disease and the Role of Carotid Intima-Media Thickness", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.48, pp.234-237, 2011 (Puan: 6)

Topcular B., Yandim-Kuscu D., Colak M., Behrem N., Karagoz-Sakalli N., Gui G., et al.,"UNILATERAL PTOSIS ASSOCIATED WITH PARAMEDIAN THALAMIC INFARCTION", IDEGGYOGYASZATI SZEMLECLINICAL NEUROSCIENCE, vol.64, pp.275-276, 2011 (Puan: 1,8)

Kale N., Topcular B., Kirbaş D., "Organ Specific Autoimmunity in Thyroid Disorders; A Case Presentation of Thyroid Eye Disease and Monophasic CNS Manifestation", NOROPSIKIYATRI ARSIVIARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.48, pp.274-276, 2011 (Puan: 6)

Unal A., Sutlas P.N., Kuscu D.Y., Kirbaş D., "Clinical Impact of High-dose Intravenous Methylprednisolone for Ten Days in Relapses of Multiple Sclerosis "Treatment of Relapses in Multiple Sclerosis"", NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.16, pp.69-74, 2009 (Puan: 4,5)

Bousser M.G., Amarenco P., Kirbaş D., Chamorro A., Fisher M., Ford I., et al.,"Rationale and Design of a Randomized, Double-Blind, Parallel-Group Study of Terutroban 30 mg/day versus Aspirin 100 mg/day in Stroke Patients: The Prevention of Cerebrovascular and Cardiovascular Events of schemic Origin with Terutroban in Patients with a History of Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack (PERFORM) Study", CEREBROVASCULAR DISEASES, vol.27, pp.509-518, 2009 (Puan: 7,2)

Kirbaş D., Kuscu D.Y., Hanoglu L., Sutlas N., Omeroglu A., "The Correlation of Callosal Atrophy and Hemispheric Disconnection in Multiple Sclerosis", NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.16, pp.9-16, 2009 (Puan: 9)

Kirbaş D., Topcular B., Ozcan M.E., Sakalli K.N., Gul G., Aslan K., "IDIOPATHIC TOLOSA-HUNT SYNDROME: FOUR ADDITIONAL CASES", IDEGGYOGYASZATI SZEMLE-CLINICAL NEUROSCIENCE, vol.61, pp.250-254, 2008 (Puan: 1,8)

Kandemir M., Ornek I., Kirbaş D., "İNFRATENTENTÖRİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME.", TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.15, ss.166-173, 2009
Kirbaş D., Kuscu D.Y., Kayrak N., "Ictal singing due to left mesial temporal sclerosis", EPILEPTIC SORDERS, vol.10, pp.173-176, 2008 (Puan: 6)

Kirbaş D., Kirbas D., Sutlas N., Kuscu D.Y., Karagoz N., Tecer O., et al.,"The impact of prolonged hunger strike: Clinical and laboratory aspects of twenty-five hunger strikers", IDEGGYOGYASZATI SZEMLE-CLINICAL NEUROSCIENCE, vol.61, pp.317-324, 2008 (Puan: 1,8)

Kirbaş D., "The efficacy and safety of enoxaparin versus unfractionated heparin for the prevention of venousthromboembolism after acute ischaemic stroke (PREVAIL Study): an open-label randomised comparison", LANCET, vol.369, pp.1347-1355, 2007 (Puan: 30)

Dennis M., Lewis S., Warlow C., Kirbaş D., "Routine oral nutritional supplementation for stroke patients in hospital (FOOD): a multicentre randomised controlled trial", LANCET, vol.365, pp.755-763, 2005 (Puan: 16,2)

Aktekin B., Oguz Y., Aydin H., Senol U., Kirbaş D., "Cortical silent period in a patient with focal epilepsy and Parry-Romberg syndrome", EPILEPSY, vol.6, pp.270-273, 2005 (Puan: 7,2)

Dennis M., Kirbaş D., "Poor nutritional status on admission predicts poor outcomes after stroke - Observational data from the FOOD trial", STROKE, vol.34, pp.1450-1455, 2003 (Puan: 28,8)

Dennis M., Kirbaş D., "Performance of a statistical model to predict stroke outcome in the context of a large, simple, randomized, controlled trial of feeding", STROKE, vol.34, pp.127-133, 2003 (Puan: 28,8)

Sutlas P., Unal A., Forta H., Senol S., Kirbaş D., "Tuberculous meningitis in adults: Review of 61 cases", INFECTION, vol.31, pp.387-391, 2003
(Puan: 7,2)

Kirbaş D., Kumral E., Afsar N., "Spectrum of medial medullary infarction: clinical and magnetic resonance imaging findings", JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.249, pp.85-93, 2002 (Puan: 27)

Hanoglu L., Ertas N., Altunhalka A., Kirbaş D., "Cognitive dysfunction of right hemisphere-like Todd's paralysis after status epilepticus: a case report", SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, vol.10, pp.125-129, 2001 (Puan: 4,5)

Ertas N., Gul G., Altunhalka A., Kirbaş D., "Cortical silent period following transcranial magnetic stimulation in epileptic patients", EPILEPTIC DISORDERS, vol.2, pp.137-140, 2000 (Puan: 4,5)

Ertas N., Hanoglu L., Kirbaş D., Hatemi H., "Cerebellar syndrome due to hypoparathyroidism", JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.244, pp.338-339, 1997
(Puan: 2,7)

Sandercock P., Collins R., Counsell C., Farrell B., Peto R., Slattery J., et al.,"The International Stroke Trial (IST): A randomised trial of aspirin, subcutaneous heparin, both, or neither among 19 435 patients with acute ischaemic stroke", LANCET, vol.349, pp.1569-1581, 1997
(Puan: 10,8)

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kirbaş D., "nörolojik hastalıklarda psikiyatrik komorbidite", türkiye klinikleri.nöroloji, cilt.9, ss.1-7, 2016 (Puan: 6)

Kirbaş D., "İNME GEÇİREN HASTALARDA DEPRESYON VE KAYGI BOZUKLUĞUNUN SIKLIĞI NEDİR?HANGİ FAKTÖRLERLE İLİŞKİLİDİR?", TÜRKİYE KLİNİKLERİ-NÖROLOJİ, cilt.9, ss.8-12, 2016 (Puan: 6)

Gül G., Eren F., Özay G., Kirbaş D., " 12 SearchIn authors and institutesIn titles and abstractsIn keywordsIn allGönderTurk J Neurol. 2015; 21(4): 165-167 | DOI: DOI: 10.4274/tnd.32757 Vacuolating megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts (Van Der Knaap
leukoencephalopathy): A case diagnosed in adulthood", Türk nöroloji dergisi, cilt.21, ss.165-167, 2015 (Puan: 1,35)

Kirbaş D., "1.DÜNYA SAVAŞINA KATILAN KIBRIS'LI ÜÇ HEKİM;DR.HAFIZ CEMAL,DR.HÜSEYİN ZEKAİ(CENGİZ),DR.MEHMET ALİ ERGİNEL ", YENİ TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI, ss.135-141, 2015 Kirbaş D., "1.DÜNYA SAVAŞINDA ERMENİ HEKİMLER", YENİ TIP TARİHİ ARAŞTIMALARI, ss.115-135,
2015 Kirbaş D., "NÖROLOJİNİN İLKLERİNDEN BİR KİTAP:Dimağı,Muhayyık ve Muzayyık-ı Dimağ Hastalıkları", literatür sempozyum, ss.48-52, 2014
Kirbaş D., "Cerrahi Nörolojide Bir İlk.", Türk Nöroloji Dergisi, cilt.19, ss.8-10, 2013 Kirbaş D., "Nöroloji ve Sinema", Türk Nöroloji Dergis, cilt.19, ss.160-166, 2013

Kirbaş D., "Sinir Hastalıkları (1)", Türk Nöroloji Dergisi, cilt.18, ss.9-11, 2012 Kirbaş D., "Epilepsi ve Sanat", Turkiye Klinikleri Noroloji, cilt.5, ss.138-146, 2012 Yazar T., Sakallı N. , Baslo B., Kirbaş D., Altınkaynak Y., Yayla V., "İdiopatik Pankşnson hastalığında motor ünite değişimi", Düşünen Adam, cilt.24, ss.101-105, 2011 Kandemir M., Ornek I., Kirbaş D., "İNFRATENTENTÖRİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME.", TÜRK
NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.15, ss.166-173, 2009

Kuscu D.Y., Gul G., Kayrak N., Kirbaş D., "OPERE MESİAL TEMPORAL LOPEPİLEPSİLİ HASTALARDA POST -OP EEG VE NÖBET KONTROLÜ.", TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.14, ss.228-229, 2008 Kirbaş D., "BAKIRKÖYDE NÖROLOJİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ.", DÜŞÜNEN ADAM, cilt.1, ss.41-45, 2005
Kirbaş D., "NÖROPSİKİYATRİ KONGRELERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ.", TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, cilt.10,
ss.369-375, 2004

Acarel E., Gül G., Kalyoncu Aslan I., Keskinkiliç C., Kayrak Ertaş N., Kirbaş D., "ÜÇ OLGUDA YAVAŞ DALGA UYKUSU SIRASINDA ELEKTRİKSEL STATUS EPİLEPTİKUS", EPİLEPSİ, cilt.9, ss.77-82, 2003 (Puan: 1,8)

Acarel E., Kalyoncu Aslan I., Örnek İ., Karagöz N., Altun Ü., Kirbaş D., "HIV NEGATİF NÖROSİFİLİZ
OLGU SUNUMU", DEMANS, cilt.2, ss.27-31, 2002 Aslan I.K. , Acarel E.E., Anaç H.U., Kirbaş D., "İSKEMİK STROK VAKALARINDA ORAL
ANTİKOAGÜLANKULLANIM ENDİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Düşünen Adam Dergisi, cilt.15, ss.187-188, 2002 (Puan: 2,25)

Altin U., Hanoglu L., Altunhalka A., Kirbaş D., "Alzheimer hastalığında donepezil hidroklorüretkinliğinin kantitatif EEG ile değerlendirilmesi", Demans, cilt.1, ss.110-120, 2001 Altunhalka A., Anaç H.U., Hanoglu L., Karagoz N., Altun U., Kirbaş D., "INTRASEREBRAL HEMORARJİ SONRASI VASKÜLER DEMANSIN ÖZELLİKLERİ. ", TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.7, ss.1-6, 2001

Bakac G., Yalciner B., Kirbaş D., Baybas S., "SEREBRAL ANJİOGRAFİDE KOMPLİKASYONORANLARI", TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ, cilt.10, ss.6-10, 2000 Kucukoglu H., Cengiz A., Dayan C., Yalciner B., Kirbaş D., Arpaci B. , et al.,"ERKENHİPODANSİTE BULGUSU HERORAJİK İNFARKT GELİŞİMİNDE BELİRLEYİCİ MİDİR?", Düşünen Adam Dergisi, cilt.12, ss.51-53, 1999 (Puan: 1,5)

Durak K., Altunhalka A., Altin U., Kirbaş D., "EPİLEPTİK HASTALARDA SSSEKSİTABİLİTESİNİN ARAŞTIRILMASI.", Düşünen Adam Dergisi, cilt.12, ss.31-40, 1999 (Puan: 2,25)

Altunhalka A., Karagoz N., Saracoglu M., Kirbaş D., "BİLEK KANALI SENDROMUNUNTANISINDA KULLANILAN ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI.", Düşünen Adam Dergisi, cilt.12, ss.41-55, 1999 (Puan: 2,25)

Bakac G., Yandim D., Hanoglu L., Kirbaş D., "Akut inmede erken dönemde ölüm oranları venedenler", Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, cilt.3, ss.71-74, 1997 Senol S., Kucukali I., Hanoglu L., Kirbaş D., "SNEDDON SENDROMUNA GENEL BİR BAKIŞ:OLGUSUNUMU.", Düşünen Adam Dergisi, cilt.10, ss.51-56, 1997 (Puan: 2,25)

Kucukali I., Kirbaş D., "SEREBROSPİNAL SIVININ SİTOLOJİKMUAYENESİNİN KAZANIMLARI.", Düşünen Adam Dergisi, cilt.9, ss.56-59, 1996 (Puan: 4)

Hanoglu L., Solkaoglu N., Kirbaş D., "Mental işlevlerin kopleks parsiyel ve sekonderjeneralize nöbetleri olan hastaların EEG kayıtlarına etkileri.", pilepsi, cilt.1, ss.28-31, 1995

Kirbaş D., Bakac G., Hanoglu L., "Türkiyede halk sağlığı açısından stroke, Türkiyede stroke için hizmetin organizasyonu ve yönetimi", Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, cilt.1, ss.75-83, 1995

Karsidag S., Yalciner B., Kucukoglu H., Hanoglu L., Ozer F., Arpaci B., et al.,"ARTERDEN ARTERE EMBOLİK İNMELERDE BT BULGULARI.", BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.1, ss.33-36, 1995

Hanoglu L., Durak K., Petek B., Kirbaş D., "İskemik inme, birincil ve ikincil korunma. ", Klinik Gelisim, cilt.7, ss.3020-3024, 1994
Bakac G., Altunhalka A., Hanoglu L., Kirbaş D., "Çapraz afazi ve hemisferik dominans.", Klinik Gelişim,
cilt.7, ss.3009-3012, 1994 Kirbaş D., "İNTRASEREBRAL KANAMANIN TIBBİ TEDAVİSİ.", Düşünen Adam Dergisi, cilt.7, ss.54-60, 1994
(Puan: 5)

Altunhalka A., Hanoglu L., Kirbaş D., "Aterotrombotik inmenin patofizyolojik özellikleri. ", Klinik Gelisim, cilt.7, ss.3016-3019, 1994
Celebi A., Kirbaş D., "Distoni Tedavisi", Klinik Gelişim, cilt.5, ss.1678-1683, 1992

Akyatan N., Kirbaş D., Gurtekin Y., Siva A., "PLEKSUS BRAKİYALİS VE ÜST EKSTREMİTESİNİRLERİNİN SIK GÖRÜLEN LEZYONLARI. ", Klinil Gelişim, cilt.5, ss.1696-1702, 1992

Kirbaş D., "MULTİPL SKLEROZ'DA AYIRICI TANI AÇISINDAN ÖZELLİK TAŞIYAN BT GÖRÜNÜMLERİ VE BT -KLİNİK İLİŞKİLERİ.", Klinik Gelişim Dergisi, cilt.4, ss.1371-1377, 1991

Kirbaş D., Tanik O., Celebi A., "MULTİPL SKLEROZ'DA TANI KRİTERLERİ.", KLINIK GELISIM, cilt.4, ss.1555-1559, 1991
Kirbaş D., "BAŞAĞRISI TEDAVİSİNDE İLAÇ KULLANIMINDA BAZI KOMPLİKASYONLAR", Okmeydanı Tıp Dergisi, cilt.7, ss.59-61, 1990

Kirbaş D., Ağaoğlu J., Yetkin T., Yetkin T., Yıldırım F., Tanık O., "MULTİPL SKLEROZDA MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE UYARILMIŞ POTANSİYEL DEĞİŞİMLER İARASINDAKİ BAĞLANTI", Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, cilt.1, ss.372-376, 1990 (Puan: 1,5)

Kirbaş D., Tanik O., Karataş M., Bozdemir H., "GLOKOMDA VİZÜEL UYARILMIŞ POTANSİYELLER", Düşünen Adam Dergisi, cilt.3, ss.27-30, 1990
(Puan: 2,25)

Kirbaş D., Yildirim F., Samurkaş P., Yetkin T., Keşmir N., Özgentaş U., "MULTİ INFARKT DEMANSLARDA (MID) BT, EEG VE PSİKOGRAM (25 OLGU ANALİZİ)", Düşünen Adam Dergisi, cilt.3, ss.9-12, 1990 (Puan: 1,5)

Kirbaş D., Türkalp I., Forta H., Tanık O., "MİGREN VE KAS GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRILARINDA KAN VE BEYİN OMURİLİK SIVISI (BOS) KALSİYUM DEĞERLERİ", Ağrı Dergisi, cilt.1, ss.32-35, 1989 (Puan: 2,25)

Dervet A., Togay H., Akduygu L., Kirbaş D., "III. VENTRİKÜL KOLLOİD KİSTİ OLGULARINDA TRANSKORTİKAL TARNSVENTRİKÜLER GİRİŞİM", Klinik Gelişim, cilt.2, ss.436-438, 1989

Kirbaş D., "BAŞ AĞRILARINDA İLAÇ KULLANMANIN ÖZELLİKLERİ", Medica, cilt.1, ss.26-28, 1989

Kirbaş D., "SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ VE BAŞAĞRISI.", SSK Tıp Bülteni, cilt.7, ss.155-159, 1989

Pekşen E., Kirbaş D., Akduygu L., Tanık O., "BİR İNTRASEREBRAL MEMATOM OLGUSUNUN TANI VE TAKİBİNDE GÖRME ALANI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Türkiye Hastane Tıp Dergisi, cilt.43, ss.237-244, 1989

Kirbaş D., "SREBRO-VASKÜLER HASTALIKLARDA ACİL YAKLAŞIM", Medica, cilt.1, ss.40-42, 1989 Kirbaş D., Yıldırım F., Yetkin T., Ağaoğlu J., "SICAK SU EPİLEPSİSİ", Okmeydanı Tıp Dergisi, cilt.6, ss.184 -187, 1989

Kirbaş D., "HİDROSEFALİ VE BAŞAĞRISI", SSK Tıp Bülteni, cilt.7, ss.151-154, 1989 Kirbaş D., "Migren", Medica, cilt.1, ss.4-6, 1989

Kirbaş D., Özpaçacı T., Tanık O., Gülbaba G., "PROSTOGLANDİNLER VE BAŞAĞRILARI", Türkiye Hastane Tıp Degisi, cilt.43, ss.157-167, 1989

Kirbaş D., Özpaçacı T., Forta H., Servet A., "VASKÜLER VE GERİLİM BAŞAĞRILARINDA PROLAKTİN", Klinik Gelişim, cilt.2, ss.216-220, 1988

Kirbaş D., Forta H., "NEUROPSYCHIATRIC FEATURES IN BEHÇET'S SYNDROME:NEURO-PSYCHOBEHÇET", MARMARAMEDICAL JOURNAL, cilt.1, ss.36-39, 1988

Kirbaş D., "Ötanazi", Okmeydanı Tıp Dergisi, cilt.5, ss.88-91, 1988

Kirbaş D., Forta H., Özdemir F., Parlak M., "MULTİPL SKLEROZDA PAROKSİSMAL BOZUKLUKLAR", Düşünen Adam Dergisi, cilt.2, ss.9-11, 1988
(Puan: 2,25)

Forta H., Kirbaş D., Özdemir F., Kaya K., "BEYİN SAPI GLİOMU OLGUSU", Okmeydanı Tıp Dergisi, cilt.4, ss.141-147, 1987

Forta H., Kirbaş D., Özdemir F., "DOLİKO-EKTAZİK BAZİLER ARTER: 3 DEĞİŞİK KLİNİK", Okmeydanı Tıp Dergisi, cilt.4, ss.221-227, 1987

Kirbaş D., Kutuoğlu K., Forta H., Özdemir F., "BİR OLGU DOLAYISIYLA HEPATOLENTİKÜLER DEGENERASYON", Okmeydanı Tıp Degisi, cilt.4, ss.300-308, 1987

Kirbaş D., Forta H., Özdemir F., "LANDRY GUILLAIN BARRE SENDROMU (GBS)", Okmeydanı Tıp Dergisi, cilt.4, ss.259-264, 1987

Kirbaş D., "PAROKSİSMAL KARIN AĞRILARINDA, EPİLEPSİ MİGREN VE PORFİRİA'NIN YERİ", SSK Tıp Bülteni, cilt.1, ss.101-104, 1986

Kirbaş D., Parlak K., "PROGRESSİVE SUPRANUCLEAR PALSY", Okmeydanı Tıp Dergisi, cilt.3, ss.261-267, 1986

Kirbaş D., Parlak M., Göral S., "PARSİYAL MOTOR NÖBETLERLE SEYREDEN DİABETİK NONKETOTİK HİPEROSMOLAR SENDROM", Dirim, cilt.61, ss.89-91, 1986

Kirbaş D., "EPİLEPSİ TEDAVİSİNİN TEMEL İLKELERİ", Okmeydanı Tıp Dergisi, cilt.3, ss.1-10, 1986

Kirbaş D., "ELEKTRONÖROMYOGRAFİ VE ENDİKASYONLAR", Okmeydanı Tıp Dergisi, cilt.3, ss.1-6, 1986

Kirbaş D., "ŞİZOFRENİFORM ATAKLARI OLAN BİR TEMPORAL EPİLEPSİ OLGUSU VE TEMPORAL EPİLEPSİLER.", SSK Tıp Bülteni, cilt.1, ss.45-48, 1986
Kirbaş D., "FEBRİL KONVÜLSİYONLARA GENEL BİR YAKLAŞIM", Okmeydanı Tıp Dergisi, cilt.2, ss.285- 290, 1985

Balcıoğlu Y.H. , Kirbaş D., Çevik F.E., Aşicioğlu F., "Forensic Expertise On Injection Neuropathy", 7th European Academy of Forensic Science Conference, Prag, CEK CUM., 6-11 Eylül 2015, pp.1-1 (Puan: ,45)

Kirbaş D., "ADAMS - HAKİM SENDROMU", Okmeydanı Tıp Dergisi, cilt.2, ss.267-272, 1985 Kirbaş D., Caner Ö., "BİR OLGU DOLAYISIYLA DNKHS'A BAĞLI FOKAL HAMLE VE MENİNGİOM İLİŞKİSİİ", OKMEYDANI TIP DERGİSİ, cilt.2, ss.182-184, 1985

Kirbaş D., Nane I., Ucuncu M.K. , "ENURESIS NOCTURNA'DA ETYOLOJIK OZELLIKLERI VE ANTI DEPRESIF, ANTI KOLINERJIK TEDAVI SONUCLARI", SSK TIP BULTENI, cilt.2, ss.71-80, 1984

Kirbaş D., Parlak M., Uguroglu E., "MOBIUS SENDROMU", SISLI TIP BULTENI, cilt.1, ss.71-79, 1983 Kirbaş D., Yardimci B., Parlak K., Bayulkem K., "SEREBRO-VESKULER AKSINDAN'LARDA LIPIT, KOLESTEROL, GLISEMI, KAN BASINCI VE ANAMNEZ OZELLIKLERI ARASINDAKI ILISKI (94 OLGU
ANALIZI)", SISLI TIPLI BULTENI, cilt.1, ss.111-121, 1981

Kirbaş D., Yarmici B., Meric M., Deligonul U., "SEREBRO VASKULER ASKINDAN (SVA)LARDA ORTAYA CIKAN EKG DEGISIKLERI (94 OLGU ANALIZI) ", SISLI TIP BULTENI, cilt.1, ss.25-33, 1981

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Kirbaş D., Çevik F.E., "BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ", NOBEL TIP Kitap Yayınevi, İSTANBUL, 2017 (Puan: 24)

Kirbaş D., Ed., "ADLİ NÖROPSİKİYATRİ", NOBEL TIP, İSTANBUL, 2016 (Puan: 5)

Kirbaş D., "NÖROKOGNİTİF TUTULUMLA GİDEN DÖRT OLGUNUN ADLİ NÖROLOJİ AÇISINDAN YORUMU", ADLİ NÖROPSİKİYATRİ, DURSUN KIRBAŞ, Ed., NOBEL TIP, İSTANBUL, ss.117-123, 2016 (Puan: 5)

Kirbaş D., "FİİL EHLİYETİ", ADLİ NÖROPSİKİYATRİ, Kırbaş D, Ed., NOBEL, İSTANBUL, ss.37-50, 2016 (Puan: 5) Kirbaş D., Yandim Kuşcu D., "NÖROEPİDEMİYOLOJİ", NEUROLOGY IN CLİNİCAL PRACTICE, TAN E,ÖZDAMAR SE, Ed., VERİ YAYINCILIK, İSTANBUL, ss.763-780-, 2008 (Puan: 4)

Kirbaş D., Altunhalka A., "AKUT İSKEMİK İNMEDE KAN BASINCI DÜZENLENMESİ", İSKEMİK İNME, KUMRAL E., Ed., ARGOS İL.HİZ.REK., İSTANBUL, ss.240-260-, 2007 (Puan: 4)

Kirbaş D., "Türkiye Nöroloji Kongreleri", Bilge Yayıncılık, İSTANBUL, 2004 (Puan: 30)

Kirbaş D., "Türkiye Nöroloji Tarihçesi", HAYAT YAYINCILIK, İSTANBUL, 2003 (Puan: 30)

Kirbaş D., Hanoğlu L., Ed., "KALP BEYİN HİPERTANSİYON", ENDER MATBAASI, İSTANBUL, 2000 (Puan: 2,4)

Kirbaş D., "TÜRKİYE'DE EĞİTİM HASTANELERİNDE NÖROLOJİ TARİHÇESİ", NOBİVA YAYINLARI, İSTANBUL, 2000 (Puan: 30)

Kirbaş D., "ENDOJEN OPİATLAR,L-KARNİTİN,POLİAMİN,KSANTİN METABOLİZMALARINA YÖNELİK GİRİŞİMLER", İSKEMİK STROK'TA AKUT TEDAVİ İLKELERİ, ÖZDEMİR G., Ed., LALE OFSET, İSTANBUL, ss.111-125-, 1998 (Puan: 5)

Kirbaş D., Bakaç G., Hanoğlu L., "STROKE IN TURKEY AS A PUBLIC HEALTH PROBLEM", in: THE PUBLIC HEALTH ASPECTS OF STROKE, LEONARDİ M, BONITTA R, TERENT A., Eds., WHO PUBLICATIONS, CENEVRE, pp.22-32-, 1997 (Puan: 9)

Kirbaş D., Varli K., Ed., "Birinci Basamakta NÖROLOJİK HASTALIKLAR : Tanı Tedavi Rehabilitasyon", T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA, 1997 (Puan: 2,4)

Kirbaş D., Leonardi M., Eds., "Neurology and public health", BİTAM PUBLICATIONS, Istanbul, 1995 Kirbaş D., "OSMANLI TOPLUM DÜZENİ VE KEMAL TAHİR", ARBA YAYINLARI, İSTANBUL, 1987

Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kirbaş D., "SARIN AS A CHEMICAL WARFARE AGENT AND ITS CULTURAL IMPACTS ", 2.INTERNATIONAL CONGRESS OF FORENSIC TOXICOLOGY, ANKARA, TÜRKIYE, 25-30 Mayıs 2016, pp.211-211 (Puan: 1)

Kirbaş D., "ADLİ BİLİMLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN KİMYASAL MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 1.ULUSLARASI ADLİ TIP VE PATOLOJİ KONGRESİ, BAKÜ, AZERBAYCAN, 13-16 Ekim 2016, pp.142-142 (Puan: 1)

Kirbaş D., "CORRELATION BETWEEN SUBSTANCES AND A VARIETY OF DISEASES, MAINLY, NEURODEGENERATIVE DISORDERS", 2.INTERNATIONAL CONGRESS OF FORENSIC TOXICOLOGY, ANKARA, TÜRKIYE, 26-30 Mayıs 2016, pp.241-241 (Puan: 1)

Balcıoğlu Y.H. , Kirbaş D., Çevik F.E., Aşicioğlu F., "Malpractice in Psychiatry", 7th European Academy of Forensic Science Conference, Prag, CEK CUM., 6-11 Eylül 2015, pp.1-1 (Puan: ,45)

Kuşçu D., Gül G., Korkut E., Kirbaş D., "The analysis and prognosis of epilepsy in periventricular nodular heterotopia; and audit of 14 patients", 9th European Congress on Epqilepsy, Rodos, YUNANISTAN, 27 Haziran - 1 Temmuz 2010, pp.1-10 Balcıoğlu Y.H. , Kirbaş D., Çevik F.E., Aşicioğlu F., "Forensic Expertise On Injection Neuropathy", 7th European Academy of Forensic Science Conference, Prag, CEK CUM., 6-11 Eylül 2015, pp.1-1
(Puan: ,45)

Balcıoğlu Y.H., Kirbaş D., Çevik F.E., Aşicioğlu F., "Neuropsychiatry in turkish law system", 7th European Academy of Forensic Science Conference, Prag, CEK CUM., 6-11 Eylül 2015, pp.1-1 (Puan: ,45)

Ozerden M., Behrem N., Topcular B., Kirbaş D., Sakalli N.K., "CAUSES OF EARLY-ONSET DEMENTIA IN A TERTIARY REFERRAL CENTER IN ISTANBUL", 6th International Conference on Alzheimers Disease and Related Disorders in the Middle East, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2013, vol.35, no.3, pp.716- 716 (Puan: ,54)

Altinkaya A., Topcular B., Yandim-Kuscu D., Kirbaş D., Akman-Demir G., "Long-term effects of cognitive rehabilitation in multiple sclerosis: 12-month follow-up", 2nd Conference of the International-MS-Cognition-Society (IMSCOGS ), ZURICH, ISVIÇRE, 28-29 Haziran 2013, vol.19, no.7,
pp.976-976 (Puan: 2,16)

Topcular B., Ozerden M., Altinkaya A., Behrem N., Sakalli N.K., Kirbaş D., "COGNITIVE IMPAIRMENT IN NEUROSYPHILIS: ALZHEIMER'S DISEASE-LIKE PATTERN?", 6th International Conference on Alzheimers Disease and Related Disorders in the Middle East, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2013, vol.35, no.3, pp.724-724 (Puan: ,45)

Topcular B., Behrem N. , Ozerden M., Altinkaya A., Karagoz-Sakalli N., Kirbaş D., et al.,"FREQUENCY AND CAUSES OF EARLY -ONSET DEMENTIA IN A TERTIARY REFERRAL IN ISTANBUL", 6thINTERNATIONAL CONFERENCE ON ALZHEIMERS DISEASE AND RELATED DISORDERS IN THE MIDDLE
EAST, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2013, vol.9, no.4, pp.737-737 (Puan: ,45)

Behrem N., Altinkaya A., Topcular B., Sakalli N.K., Kirbaş D., Sutlas P.N., "Early onset Alzheimer's disease", 16th Congress of the European-Federation-of-Neurological-Societies (EFNS), Stockholm, ISVEÇ, 8-11 Eylül 2012, vol.19, pp.107-107 (Puan: 1,2)

Altinkaya A., Bingol A., Topcular B., Kuscu D.Y., Kurt E., Kirbaş D., et al.,"Long-Term Effects of Cognitive Rehabilitation in Multiple Sclerosis: Twelve months follow-up", 28th Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis, LYON, FRANSA, 10-13 Ekim
2012, vol.18, pp.178-179 (Puan: ,3)

Altinkaya A., Kuscu D.Y., Bingol A., Kurt E., Kirbaş D., Topcular B., "Cognitive impairment in relapsingremitting multiple sclerosis patients", 28th Congress of the European-Committee-for-Treatment-and- Research-in-Multiple-Sclerosis, LYON, FRANSA, 10-13 Ekim 2012, vol.18, pp.406-406
(Puan: 1,2)

Altinkaya A., Ozerden M., Topcular B., Colak M., Behrem N., Kirbaş D., et al.,"Cognitive impairment in general paresis: AD-like pattern?", 16th Congress of the European-Federation-of-Neurological- Societies (EFNS), Stockholm, ISVEÇ, 8-11 Eylül 2012, vol.19, pp.108-108 (Puan: 1,2)

Altinkaya A., Bingol A., Topcular B., Kuscu D.Y., Kurt E., Guclu I., et al.,"Long-term effects of cognitive rehabilitation in multiple sclerosis: 12 months follow-up", 16th Congress of the European-Federationof- Neurological-Societies (EFNS), Stockholm, ISVEÇ, 8-11 Eylül 2012, vol.19, pp.715-715
(Puan: ,3)

Kuscu D.Y., Colak M., Kale N., Kirbaş D., "Visual field deficits and pituitary adenomas: not always related", 21st Meeting of the European-Neurological-Society, Lizbon, PORTEKIZ, 28-31 Mayıs 2011, vol.258, pp.144-145 (Puan: ,45)

Kale N., Özerden M., Sakallı N., Kirbaş D., "Optic neuropathy and systemic immune mediated disorders and organ specific autoimmunity", 10th EUNOS, Barselona, ISPANYA, 18-21 Haziran 2011, pp.1-5 (Puan: ,45)

Ozerden M., Kale N., Sakalli N., Kirbaş D., "The presentation of optic neuropathy and posterior scleritis in the setting of systemic immune-mediated conditions", 21st Meeting of the European- Neurological-Society, Lizbon, PORTEKIZ, 28-31 Mayıs 2011, vol.258, pp.145-146 (Puan: ,68)

Kuscu D.Y., Gul G., Korkut E., Kirbaş D., "THE ANALYSIS AND PROGNOSIS OF EPILEPSY IN PERIVENTRICULAR NODULAR HETEROTOPIA; AUDIT OF 14 CASES", 9th European Congress on Epileptology, RHODOS, YUNANISTAN, 27 Haziran - 1 Temmuz 2010, vol.51, pp.97-97 (Puan: ,45)

Kuşçu D., Korkut E., Gül G., Behrem N., Kirbaş D., "HIPERSALIVASYONUN LOKALIZASYON DEGERINIDEGERLENDIRME", 7. ULUSAL EPILEPSI KONGRESI, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 9-12 Temmuz 2010, ss.10-20 (Puan: ,18)

Kuşçu D., Korkut E., Gül G., Behrem N., Kirbaş D., "EPILEPSIDE VAGAL SINIR STUMULASYONU SONUÇLARI", 7. ULUSAL EPILEPSI KONGRESI, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 9-12 Temmuz 2010, ss.1-10 (Puan: ,18)

Gül G., Korkut E., Yandım D., Behrem E., Kirbaş D., "To Determine Localization Value of Hypersalivation", 8th Asian& Oceanian Epilepsy congress, Melbourne, AVUSTRALYA, 21-24 Ekim 2010, pp.1-6 (Puan: ,54) (Puan: ,45)

Kuşçu D., Gül G., Korkut E., Kirbaş D., "The analysis and prognosis of epilepsy in periventricular nodular heterotopia; and audit of 14 patients", 9th European Congress on Epqilepsy, Rodos, YUNANISTAN, 27 Haziran - 1 Temmuz 2010, pp.1-10 Kirbaş D., Kuşçu D., Gül G., Kayrak N., Ethemoğlu Ö., "OPERE MESIAL TEMPORAL LOB EPILEPSILI HASTALADA POST- OP EEG VE NÖBET KONTROLÜ", 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE,
11-15 Kasım 2008, ss.1-10 (Puan: ,18)

Topçular B., Kirbaş D., "CSF IN MULTIPLE SCLEROSIS, CURRENT APPROACHS AND FUTURE PERPECTIVES", Neuroméditerranée IX, Marsilya, FRANSA, 23-24 Kasım 2007, pp.1-8 (Puan: 1,2)

Kuşçu D., Gül G., Kayrak N., Özay G., Karasu A., Kirbaş D., "Sol mesial temporal sklerozlu hastada iktal dans etme ve sarkı söyleme: olgu sunumu", 5. ULUSAL EPILEPSI KONGRESI, BURSA, TÜRKIYE, 7-10 Temmuz 2006, ss.1-5 (Puan: ,15)

Kuşçu D., Özcan E., Sütlaş N., Kirbaş D., "Akut transfers Myelitli 25 olgunun klinik ve laboratuvarözellikleri", 42. ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-17 Kasım 2006, ss.1- 10 (Puan: ,23)

Kuscu D.Y., Gul G., Yazar T., Ertas N., Altun U., Kirbaş D., "Clinical and electrophysiological characteristics of photosensitive epilepsy: Analysis of thirteen cases", 26th International Epilepsy Congress, PARIS, FRANSA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2005, vol.46, pp.225-225 (Puan: ,3)

Kuşçu D., Yazar T., Gül G., Altın U., Ertaş N., Kirbaş D., "Clinical and elekrophysiological characteristicsof photosensitive epilepsy; analysis of thirteen cases.", 26th International Epilepsy Congress, Paris, FRANSA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2005, pp.10-15 (Puan: ,45)

Ertas N., Gui G., Kirbaş D., "Characteristics of initial precipitating injury in pathologically proven mesial temporal sclerosis", 26th International Epilepsy Congress, PARIS, FRANSA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2005, vol.46, pp.156-157 (Puan: ,6)

Kuşçu D., Yazar T., Gül G., Altın U., Ertaş N., Kirbaş D., "Clinical and elekrophysiological characteristicsof photosensitive epilepsy; analysis of thirteen cases", 26th International Epilepsy Congress, Paris, FRANSA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2005, pp.10-15 (Puan: ,45)

Gul G., Ertas N., Altin U., Kuscu D.Y., Kirbaş D., "Bakirkoy State Hospital for Neurological and Psychiatric Disorders", 26th International Epilepsy Congress, PARIS, FRANSA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2005, vol.46, pp.226-226 (Puan: ,36)

Gül G., Ertaş N., Altın U., Kuşçu D., Kirbaş D., "Clinical Manifestations and EEG findings of 13 patients with Occipital Bening Childhood Epilepsy (OBCE)", 26th International Epilepsy Congress, Paris, FRANSA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2005, pp.5-10 (Puan: ,36)

Bakaç G., Kalyoncu Aslan I., Colak M., Kirbaş D., "Genç inmeli 211 hastanın etyolojik ve prognostik degerlendirmesi", 2. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2004, ss.10-15 (Puan: ,23)

Bakaç G., Aslan İ., Kandemir M., Kirbaş D., "Yogun bakım ünitesindeki inmeli hasta maliyet degerlendirilmesi", 2.ULUSAL SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR KONGRESI, İZMİR, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2004, ss.1-10 (Puan: ,23)

Kuşçu D., Sütlaş N., Tecer Ö., Kirbaş D., "Açlık grevi hastalarında klinik ve laboratuvar özellikleri", 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 3 Ekim 2004, ss.1-10 (Puan: ,23)

Kuşçu D., Daloğlu Y., Kirbaş D., "Izole KIBAS ile presente olan nörobrusella olgu sunumu", 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 3 Ekim 2004, ss.15-20 (Puan: ,3)

Kirbaş D., Kalyoncu İ., Kresbi Y., Bakaç G., Yalçıner B., Küçükoğlu H., et al.,"Inme ünitesi ve nöroloji servisi karsılastırması:çok merkezli çalısma sonuçları", 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 3 Ekim 2004, ss.10-15 (Puan: ,15)

Bakac G., Acuner T., Demirbag B., Kucukali I., Gul G., Kirbaş D., "Dirençli epilepsilerde IVIG uygulaması.", 39. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Ekim 2003, ss.1-7 (Puan: ,6)

Kuşçu D., Kandemir M., Kirbaş D., "Eriskin Yas Mukopolisakkaridoz bir Olgu Sunumu", 39. ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Ekim 2003, ss.15-20 (Puan: ,3)

Bakaç G., Ornek I., Aslan İ., Çolak N., Kirbaş D., "Bilateral Posterior Inferior Serebellar Arter Infarktı;Olgu Sunumu", 39. ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Ekim 2003, ss.10 -15 (Puan: ,18)

Uzunkaya Ö., Bakaç G., Aslan İ., Kirbaş D., "SEREBRAL VENÖZ SINUS TROMBOZLARINDA PROGNOZ", 39. ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Ekim 2003, ss.1-10 (Puan: ,23)

Tecer Ö., Sütlaş N., Kıyık M., Kirbaş D., "Atypical cerebral tuberculomas in a hunger striker; Acase report", Neuromediterranee V, Ouarzazate, FAS, 10-11 Ekim 2003, pp.10-15 (Puan: ,45)

Kuşçu D., Aslan İ., Bakaç G., Kirbaş D., "The Distrubition of risk factors according to subtypes ofischemic store", Neuromediterranee V, Ouarzazate, FAS, 10-11 Ekim 2003, pp.1-8 (Puan: ,45)

Kuşçu D., Altın U., Uzunkaya Ö., Kirbaş D., "Behçet Hastalıgına Baglı Nörolojik tutulum", 38. ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Ekim 2002, ss.10-15 (Puan: ,23)

Sayman B., Kuşçu D., Karagöz N., Sütlaş N., Kirbaş D., "Atipik Seyirli Demyelinizan Process: bir olgusunumu", 37. ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 4 Kasım 2001, ss.1-15 (Puan: ,18)

Ünal A., Sütlaş N., Kuşçu D., Kirbaş D., "Intradural intramedullary tuberculoma of the spinal cord fiveyears after appropriate treatment of tuberculosis meningitis: a case report", NEUROMED III, Roma, ITALYA, 4-5 Eylül 2001, pp.10-15 (Puan: ,68)

Kuşçu D., Sütlaş N., Ünal A., Kirbaş D., "Clinical and laboratory aspects, treatment protochols and the outcome in ADEM; analysis of 12 cases", NEUROMED III, Roma, ITALYA, 4-5 Eylül 2001, pp.15-20 (Puan: ,68)

Kuşçu D., Sütlaş N., Ünal A., Kirbaş D., "The impact of socioeconomical status and disability on followup of MS patients..", NEUROMED III, Roma, ITALYA, 4-5 Eylül 2001, pp.1-6 (Puan: ,45)

Kuşçu D., Ünal A., Sütlaş N., Kirbaş D., "Multipl Sklerozda fasyal miyokimi: 7 olgu sunumu ve kilink takibi", 36. ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2000, ss.5-10 (Puan: ,23)

Hanoglu L., Kirbaş D., "Memory functions afterselective amygdalohippocampectomy (SAH) in patients with mesial temporal lobe epilepsy (MTLE)", 24nd International Epilepsy Congress, PRAGUE, CEK CUM., 5-8 Nisan 1999, pp.1-12 (Puan: ,8)

Altunhalka A., Hanoglu L., Sakalli N.K., Altin U., Kirbaş D., "Is there a specific pattern of memory impairment in B12 vitamine deficiency.", 9th congress of the international Psychogeriatric Association, Voncouver, KANADA, 10-12 Aralık 1999, vol.1, no.1, pp.1-8 (Puan: ,36)

Kirbaş D., "Assesment of fatique in multipl sclerosis", 14th congress of ECTRIMS, Stokholm, ISVEÇ, 9- 12 Eylül 1998, pp.5-15 (Puan: 1)

Hanoğlu L., Özkara Ç., Keskinkılıç C., Özyurt E., Eşkazan E., Dervent A., et al.,"Cerrahi öncesiprosedürde nöropsikoloji ve WADA uygulamalarının postoperatif sonuçlara etkisi", I. ULUSAL EPILEPSI KONGRESI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 1998, ss.1-10 (Puan: ,15)

Altunhalka A., Karagöz A., Hanoğlu L., Altun U., Kirbaş D., "BEHÇET HASTALIGI VE B12 VITAMINI 27EKSIKLIGI", VI. ULUSAL BEHÇET HASTALIGI KONGRESI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-30 Mayıs 1997, ss.1- 10 (Puan: ,18)

Sütlaş N., Yandım D., Karagöz A., Kirbaş D., "Multipl Skleroz hastalarında yüksek doz metilprednizolonuygulamasının etkinligi ve yan etkileri", 33. ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-28 Ekim 1997, ss.1-10 (Puan: ,23)

Yandım D., Sakalli K.N., Sütlaş N., Kirbaş D., "MULTIPL SKLEROZ HASTALARINDA YÜKSEK DOZ METILPREDNIZOLON UYGULAMASININ ETKINLIGI VE YAN ETKILERI", 33.ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI., ANTALYA, TÜRKIYE, 24-28 Ekim 1997, ss.1-10 (Puan: ,23)

Yandım D., Sütlaş N., Karagöz A., Hamitoğlu A., Kirbaş D., "Medical versus paramedical consult in MS", 13thECTRIMS, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 1997, pp.1-10 (Puan: ,36)

Doğu O., Hanoğlu L., Ataklı D., Küçükali İ., Baybaş S., Kirbaş D., "Lesion/focus localisation in temporal lobe epilepsy", 22nd ınternational epilepsy Congress, Dublin, IRLANDA, 29 Haziran - 4 Temmuz 1997, pp.5-10 (Puan: ,3)

Yandım D., Bakac G., Küçükali İ., Kirbaş D., Acuner T., "Akut iskemikinmede infarkt lokalizasyonu ve etyopatogenez.", 32. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 1996, ss.1-1 (Puan: ,72)

Bakaç G., Yandım D., Hanoğlu L., Kirbaş D., "EARLY-CASE FATALITY RATES IN ACUTE STROKE", 3rd World and 5th European Stroke Congress, Münih, ALMANYA, 1-5 Eylül 1996, pp.1-10 (Puan: ,68)

Demirdağ B., Yandım D., Gul G., Küçükali İ., Kirbaş D., "İlk inmelihastalarda etyolojik sınıflama ve risk faktörlerinin dağılımı", 32. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 1996, ss.1- 12 (Puan: ,72)

Bakac G., Demirbag B., Yandım D., Küçükali İ., Acuner T., Kirbaş D., "İlk inmelihastalarda etyolojik sınıflama ve risk faktörlerinin dağılımı", 32. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 1996, ss.1-9 (Puan: ,6)

Hanoğlu L., Güzelhan Y., Dayan C., Canbek Ö., Kirbaş D., "Utilization of Clinical Classification to predict post-stroke depression in ischemic stroke", 3rd World Stroke Congress, Münih, ALMANYA, 26 -28 Eylül 1996, pp.10-17 (Puan: ,36)

Kirbaş D., "Abcess-like demyelinating lesions", 12th ECTRIMS, Kopenhag, DANIMARKA, 26-28 Eylül 1996, pp.1-5 (Puan: 1)

Demirbag B., Yandim D., Bakac G., Gul G., Acuner T., Kirbaş D., "Akutiskemik inmeli olgularda asemptomatik infarkt ve risk faktörleri ile ilişkisi", 32. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 1996, ss.1-9 (Puan: ,6)

Altunhalka A., Kucukoglu H., Karagöz N., Baybas S., Kirbaş D., "YABANCI EL (ALIEN HAND) SENDROMU.", 32. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 1996, ss.1-10 (Puan: ,72)

Kirbaş D., "İskemik inmeli sağ ve sol hemisfer hastalarında küp çizim testi ile konstüksiyon bozukluğunundeğerlendirilmesi. ", 32. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 1996, ss.1-10 (Puan: 2)

Hanoglu L., Bakac G., Altunhalka A., Kirbaş D., "ÇAPRAZ AFAZİ SENDROMU..", 32.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ.İSTANBUL, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 1996, ss.1-7 (Puan: ,9)

Altunhalka A., Hanoglu L., Altin U., Kirbaş D., "B12 YETERSİZLİĞİ,ÇOK SEMPTOMLU, KOLAY TEDAVİEDİLEN,TANISI GECİKEN BİR HASTALIK", 31. TÜRKİYE NÖROLOJİ KONGRESİ, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 1995, ss.1-17 (Puan: ,23)

Altunhalka A., Karagöz A., Altin U., Kirbaş D., "SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜBERKÜLOZU VE DEMANS", 31. TÜRKİYE NÖROLOJİ KONGRESİ, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 1995, ss.1-1 (Puan: ,23)

Altunhalka A., Hanoğlu L., Kolukısa M., Altın U., Kirbaş D., "SEREBELLUMUN NÖRONAL PLASTISITEDE ROLÜ VARMI?", 31.TÜRKIYE NÖROLOJI KONGRESI, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 1995, ss.1-15 (Puan: ,18)

Kirbaş D., Altunhalka A., Karagöz A., Hanoglu L., Altın U., "PARANEOPLASTIK SENDROM: KLINIK GORUNUMLERI FARKLI 2 VAK'A", 31. TÜRKİYE NÖROLOJİ KONGRESİ, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 1995, ss.1-1 (Puan: ,18)

Kirbaş D., Yalciner B., Keskinkılıç C., Hanoğlu L., Sütlaş N., Baybaş S., et al.,"VASKÜLER DEMANS", XXX.ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, ADANA, TÜRKIYE, 9-14 Ekim 1994, ss.10-20 (Puan: ,15)

Altunhalka A., Demirdağ B., Bakaç G., Hanoğlu L., Karşıdağ S., Kirbaş D., "DOMINANT ANTERIOR SEREBRAL ARTER ENFARKTLARINDA KLINIK ÖZELLIKLER", ISKEMIK STROKTA AKUT TEDAVI ILKELERI SEMPOZYUMU, AFYON, TÜRKIYE, 29 Nisan - 1 Mayıs 1994, ss.1-10 (Puan: ,15)

Solakoğlu N., Hanoğlu L., Yandım D., Petek B., Kirbaş D., "Antifosfolipid antikor saptanan bir hastada operküler sendrom", 30. ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, ADANA, TÜRKIYE, 9-14 Ekim 1994, ss.1-15 (Puan: ,18)

Hanoglu L., Bakac G., Altunhalka A., Kirbaş D., "Frontal Lobe Dysfunction in patients with thalamic hemmorhage", 3rd European Stroke Conference, Stockholm, ISVEÇ, 6-9 Mayıs 1994, pp.10-15 (Puan: ,68)

Kirbaş D., Altunhalka A., Hanoğlu L., Güzelhan Y., Filiz N., "SAG HEMISFER VASKÜLER LEZYONLARI VE YARI MEKAN IHMALI.", XXX.ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, ADANA, TÜRKIYE, 9-14 Ekim 1994, ss.20- 25 (Puan: ,18)

Hanoğlu L., Kolukısa M., Altunhalka A., Bakac G., Kirbaş D., "A case report: Dyslexiy and epilepsy", 3rd Mediterranean Epilepsy Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 1994, pp.1-5 (Puan: ,36)

Kirbaş D., Altunhalka A., Bakaç G., Sakalli K.N., Hanoğlu L., Filiz N., "TRAVMATIK VERTEBRAL ARTEK DISEKSIYONU", ISKEMIK STROKTA AKUT TEDAVI ILKELERI SEMPOZYUMU, AFYON, TÜRKIYE, 29 Nisan - 1 Mayıs 1994, ss.10-15