Beyin-sinir Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa hastanesi beyin ve sinir cerrahisi bölümünde beyin ve omurilik yaralanmaları, beyin kanaması, beyin tümörleri, tüm beyin ameliyatları, bel ve boyun fıtık ameliyatları, sinir cerrahisi vb. tüm ameliyatlar 24 saat uzman hekimler ile yapılmaktadır.
Kraniyal Cerrahiler
 • Yüzeysel ve derin yerleşimli beyin tümörleri (benign, malign)
 • Beyin apsesi (burr hole ile aspirasyon, kraniotomi ile)
 • Köşe tümörleri cerrahisi
 • Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi
 • Posterior fossa tümörleri cerrahisi
 • Hidrosefali operasyonları
 • AVM ve Anevrizmalara endovasküler yaklaşımlar (Nöroradyoloji ile birlikte)
 • İntraserebral, subdural, epidural hematomlar
 • Kranial deplase fraktür onarımları
Spinal Cerrahi
 • Lomber disk hernisi (mikro cerrahi ile mikro diskektomi)
 • Servikal disk hernisi (intervertebral greft, kafes ve disk protezi uygulamaları)
 • Servikal ve lomber dar kanal operasyonları
 • Spondilolistezis ve posterior stabilizasyon operasyonları
 • Spinal travma ve stabilizasyon operasyonları
 • Omurilik tümörleri
 • Omurga çökmelerine vertebroplasti ve kifoplasti uygulamaları
Pediatrik Nörosirurji
 • Spinal meningosel eksizyonu
 • Spinal meningomyelosel eksizyonu
 • Kranial ensefalosel operasyonları
 • Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları (Diastematomyeli, tethered kord, dermal traktus, dermoid-epidermoid tümörler)
 • Prematüre hidrosefalili bebeklere rezervuar ve şant uygulamaları
 • Kraniosinostoz (kranial süturların erken kapanmasına bağlı kafa şekil bozuklukları) operasyonları (Trigonosefali, brakiosefali, skafosefali, mikrosefali)