beyin pili

Beyin pili, ilaç tedavisine dirençli, başta Parkinson Hastalığı, titreme, distoni gibi hareket bozuklukları olmak üzere major depresyon, takıntılı bozukluk gibi psikiyatrik hastalıklarda ve bazı epilepsi hastalarının tedavisinde kullanılabilen cerrahi bir uygulamadır. Bahsedilen hastalıkların, beynin belirli bölgelerinin uyarılma fazlalığı veya eksikliğinden kaynaklandığı bilinmektedir. Beyin pili tekniğinin, bu hatalı uyarımı düzenleyerek etki gösterdiği düşünülmektedir. Hastaların büyük çoğunluğunda kullanılan ilaç dozunda azalma, küçük bir bölümünde ise ilaç kullanımını kesmeye olanak sağlamaktadır.

 

Beyin pili yöntemi dikkatli ve doğru seçilmiş hasta grubunda oldukça etkili bir tedavidir. Başka bir deyişle beyin pili uygulaması için hasta seçerken bazı kriterlere dikkat edilmelidir. Özellikle Parkinson hastalığında ilaçlara iyi yanıt alınan ilk 5 yıl beyin pili için uygun değildir. 70 yaş üstü hastalar, orta-ileri düzey bunaması ve ciddi dahili hastalıkları olan bireyler de uygun vakalar olarak görülmemektedir. Bunların dışında kalan veya uygun bulunan hastalar ise nörolojı, beyin cerrahisi, psikiyatri hekimlerinden oluşan bir heyetin değerlendirmesinden geçerek işleme hazırlanmaktadır.