• 16-19 Mart 2018

• Yenisem iş birliği ile Eğitici Eğitimi Programı

• 7-8-9 Mart 2018

• KBRN Farkındalık Eğitimi

• 12 Mayıs

• Hemşireler Günümüz

• 12 Mayıs

• Hemşireler Günümüz

• 16 Mayıs

• Haliç Üniversitesi

• Sağlık Çalışanında İş Sağlığı Güvenliği Paneli ve Plaket Töreni

• 1-2 Şubat 2016

• Doğum Öncesi Eğitim Programı 1.tur.

• 15 Mart 2016

• Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi Katılım Belgesi ve Plaket Töreni

• 24-25 Şubat 2016

• Sağlık Bakanlığı NRP Eğitimi