Untitled-4

Yıllık Eğitim Planı İçerik Hazırlama Sürecimiz

  • SKS tarafından belirlenen zorunlu eğitimler,
  • Her yıl yapılan eğitim ihtiyaç analiz sonuçları,
  • Yönetici hemşirelerden ve EKK dan gelen öneriler ve gelişim planları,
  • Hasta güvenliği komitesine yansıyan olaylar ile paralellik gösteren eğitim başlıkları,
  • İç denetimler esnasında birimlere verilen düzeltici önleyici faaliyetler,
  • Kalite göstergeleri,
  • Hasta şikayetleri ve memnuniyetleri,
  • Hemşirelik Oryantasyon sürecini tamamlayanlara yapılan sınavı sonuçlarının analizi.