Sunulan hemşirelik bakım kalitesinin artırılması, Hemşirelerimizin yetkinliklerinin geliştirilmesi ve  bu doğrultuda çalışanlarımızda hasta memnuniyetini destekleyici  davranış değişikliği yaratmaktır.

Amacımıza Ulaşmak İçin

  • Hasta bakım ve takibi ile ilgili, yenilikler ve değişik uygulamalar için eğitim ihtiyaçlarını saptayarak.
  • Hemşirelerimizin alması gereken mesleki eğitimleri, genel ve bölüm bazında sınıflandırarak kariyer aşamaları doğrultusunda, eğitimci ekibimizle birlikte sunmak.
  • Hemşirelik ekibimizin; kişisel ve sosyal gelişimlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında eğitim departmanı ile ortak çalışmalar yürütmek.
  • Hemşirelik hizmetlerinin politika, prosedür ve standartlarını oluştuturarak çalışanlarımızda davranış değişikliği sağlamak.