Dr. Öğr. Üyesi Şirin Çelik

Dermatoloji

Eğitim
  • Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi 2007
  • Y. Lisans Deri ve Zührevi Hastalıklar Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2012
İş Deneyimi
Üyelikler
  • Türk Tabipler Odası
  • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
  • Türk Dermatoloji Derneği
Tıbbi İlgi Alanları
Yabancı Diller
Doğum Yeri / Tarihi
Bilimsel Yayınlar

7.1.  Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1- A rare complication of hereditary epidermolysis bullosa: esophageal carcinoma in recessive dystrophic epidermolysis bullosa inversa. Onsun N, Pirmit S, Su Kucuk O, Korkmaz S, Korkut Y, Ozay P.Eur J Dermatol. 2012 May-Jun;22(3):409-10. doi: 10.1684/ejd.2012.1697.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler   

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler     

  1. Kozmetik Güvenirliği. Safety Assessment of Cosmetics. Korkmaz S, Onsun N. Arch of Turk Dermatol Venereol 2009;43(1):1.

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

    1.Epidermolysis Bullosa with Esophageal Carcinoma. N. Onsun, S. Pirmit, O. Su Küçük, S.Korkmaz, Y. Korkut, P. Ozay. 18. Congress of the        Europian Academy of Dermatology and Venereology  (7-11 October 2009, ICC Berlin) (P 515) (Bu poster 2012’de uluslararası hakemli bir          dergide makale olarak yayınlanmıştır)

  1. Diyabete eşlik eden edinsel reaktif perforan kollajenoz. Korkmaz Ş, Su Ö, Onsun N, Arda H, Pekdemir A, Pirmit S, Somay A. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi(19-23 Ekim 2010;Belek,Antalya)Bildiri Özetleri Kitabı,sayfa 136(P172) (Poster).
  2. Psödoksantoma elastikum. Ünal A, Su Ö, Eriş Z, Korkmaz Ş, Özay P, Onsun N. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi(19-23 Ekim 2010;Belek,Antalya)Bildiri Özetleri Kitabı,sayfa 138 (P177) (Poster).
  3. Multiple Konnektif Doku Nevüsü. Özlem Su Küçük, Zahide Eriş Eken, Şirin Korkmaz, Yahya Beşkardeş, Cuyan Demirkesen, Nahide Onsun. XX. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu (16-20 Kasım 2011; Ankara) P231 (Poster)

7.7. Diğer yayınlar

7.8. Uluslararası atıflar

Web of Science değerlendirmesine göre: …..

  1. Ulusal & Uluslararası Projeler

   1- ‘Orta ve Şiddetli Plak Psoriasis Tedavisinde Anti-TNF’lerin Etkinlik ve Güvenliliğinin Gözlenmesi’ ulusal gözlem çalışması (17 May 2010-11 Nisan 2011) (PMOS-TUR-09-03)