Uzm.Dr. Sibel Kozaklı Mercan

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Eğitim
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • S.B. OKMEYDANI E.A.H. ÇOCUK KLİNİĞİ
İş Deneyimi
 • 2009-2012 POZANTI DEVLET HASTANESİ (MECBURİ HİZMET)
 • 2012-2014 ÖZEL RUMELİ HASTANESİ
 • 2014-2017 ÖZEL MEDİCİNE HASTANESİ (BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ YRD.DOÇENT)
 • ÜYELİKLER: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
 • TÜRK PEDİATRİ DERNEĞİ
Üyelikler
 • TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
 • TÜRK PEDİATRİ DERNEĞİ
Tıbbi İlgi Alanları
Yabancı Diller
 • İNGİLİZCE
Doğum Yeri / Tarihi
 • KAHRAMANMARAŞ
Bilimsel Yayınlar

Tezleri

Çocuklarda rotavirüse bağlı ishallerde oral çinko tedavisinin hastalığın seyri üzerine olan etkisi.Yıl 2009

   Yayınlar

 1. Altınel Nazan, Kozaklı Sibel, Sümengen Dilek, Tanıdır İbrahim Cansaran, Özeroğlu Gonca, Aslan Erkan, Pekün Fügen. Sekiz yaşında tanı alan konjenital diyafragma relaksasyonlu olgumuz. 27.Pediatri Günleri Bilimsel Program ve Özet Kitabı, S: 246. 4–7 Nisan 2005, İstanbul E38
 2. Dilek Sümengen, Nazan Altınel. Ülkem Koçoğlu, Sibel Kozaklı ,İbrahim Şilfeler,Fügen Pekün. Bir olgu nedeniyle Akdeniz benekli ateşi. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi. S:257.11-13 Mayıs 2005, İstanbul 2005 P-43
 3. Sümengen Dilek, Tanidir Ibrahim Cansaran, Kozaklı Mercan Sibel, Acar Yeşim, Pekun Fügen. Different Presentations of Wilson Disease in a Turkish Family. 3rd Europaediatrics, Page : 57. 14-17 June 2008. İstanbul, Turkey. B18
 1. Küçükosmanoğlu Ercan, Tanıdır İbrahim Cansaran, Demir Yenigürbüz Fatma, Coşkun Şenay, Hafızoğlu Taner, Şeşeoğulları Yekta, Kurnaz Hilal, Kozaklı Sibel, Sümengen Dilek, Özeroğlu Gonca, Şilfeler İbrahim, Pekün Fügen. İstanbul’da çocuklarda solunum alerjenleri duyarlılığı. 15. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi S. 57, 16–20 Ekim 2007, Antalya E-40 

Yayınlar

1, Ercan Kücükosmanoğlu, Tanidir Ibrahim Cansaran, Demir Fatma, Coşkun Şenay, Hafızoğlu Taner, Şeşeoğulları Yekta, Kurnaz Hilal, Kozaklı Sibel, Sümengen Dilek, Özeroğlu Gonca, Şilfeler İbrahim, Pekün Fügen. İstanbul’da çocuklarda solunum alerjenleri duyarlılığı. Gaziantep Tıp Dergisi 2009;15(13):10-13 --- d9