Dr. Öğr. Üyesi Sibel Kalçın

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Eğitim
  • OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
İş Deneyimi
Üyelikler
  • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
  •  TÜRK PEDİATRİ DERNEĞİ
  •  TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ
Tıbbi İlgi Alanları
Yabancı Diller
  • İNGİLİZCE
Doğum Yeri / Tarihi
  • KARAMAN
Bilimsel Yayınlar

Erken Bebeklik Döneminde Bir Unilateral Süpüratif Parotit Olgusu, Yelda Türkmenoğlu, Berna Akşahin, Sibel Kalçın, The Journal of Pediatric Research 2014;1(1):43-5 DO I: 10.4274/jpr.66376

 

Çocukluk çağında vulvar kaşıntının nadir bir nedeni: Liken sklerozus. İlteriş Oğuz Topal, Ayşe Tülay Sayılgan, Sibel Kalçın , Turk Pediatri Arsivi. 2014 Mar; 49(1): 86–87

 

Çocuklarda Suda Boğulmalara Güncel Yaklaşımlar, Vefik Arıca, Hüseyin Dağ, Sibel Kalçın,  Mustafa Kemal Üniv.Tıp Derg, Cilt 4, Sayı 15, Yıl 2013

 

Vitamin D İntoksikasyonu: iki Olgu Sunumu, Yelda Türkmenoğlu,Sevilay Kök, Sibel Kalçın, Okmeydanı Tıp Dergisi, 2014; 30(3) 176-178