Dr. Öğr. Üyesi Seren Pehlivanoğlu

Göz Hastalıkları

Eğitim
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma
İş Deneyimi
  • Bolu Devlet Hastanesi
  • Bağcılar Eğitim ve Araştırma
  • Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma
  • Bahat Sağlık Grubu
  • Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
Üyelikler
  • İstanbul Tabip Odası
Tıbbi İlgi Alanları
Yabancı Diller
Doğum Yeri / Tarihi
Bilimsel Yayınlar