Dr. Öğr. Üyesi Serap Baş (Başhekim)

Radyoloji

Yönetim

Eğitim
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1999)
 • Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dahiliye Kliniği (1999 – 2000)
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD’da Uz. Eğitimi (2000 – 2005)
İş Deneyimi
 • Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dâhiliye Kliniği (1999 – 2000)
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD’da Uz. Eğitimi (2000 – 2005)
Üyelikler
Tıbbi İlgi Alanları
 • SCI ‘da yayınlanmış yayınlar
 • Uluslar arası kongre bildirileri
 • Ulusal yayınlar
 • Bilgisayarlı Tomografi Bülteni
 • Ulusal kongre bildirileri ve yayınlar
 • Türkrad 23.Ulusal Radyoloji Kongresi
 • Türkrad 24.Ulusal Radyoloji Kongresi (söz bildirisi)
 • Türkrad 24.Ulusal Radyoloji Kongresi (poster bildirisi)
 • Türk Nöroşiriorji Derneği 20. Bilimsel kongresi (Poster)
 • Hidrosefali sempozyumu(poster)
Yabancı Diller
 • İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
 • 1975
Bilimsel Yayınlar