Dr. Öğr. Üyesi Özkan Onuk

Üroloji

Eğitim
 • İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 1998-2004
 • TAKSİM  EĞİTİM  ARAŞTIRMA  HASTANESİ
 • İŞ DENEYİMİ:
 • Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi                2011-2013
 • İzmir Özel Deniz Hastanesi                                                        2013-2014
 • İzmir Özel Mavi Deniz Tıp Merkezi                                           2013-2014
 • İstanbul Murat Kölük Devlet Hastanesi                                   2014-2014
 • Gaziosmanpasa Taksim Eğitim ve Arastırma Hastanesi       2014-2016
İş Deneyimi
 • TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ
 • İSTANBUL TABİP ODASI
Üyelikler
Tıbbi İlgi Alanları
Yabancı Diller
 •  İNGİLİZCE
Doğum Yeri / Tarihi
 • MALATYA
Bilimsel Yayınlar
 1. Onuk Özkan,Balcı Mustafa Bahadır Can,Hazar Aydın İsmet,Tas Tuncay,Fikri Onur, Özkan Arif,Nuhoglu Barıs (2015). Comparıson of caveolın 1 and psa ın prostate adenocarcınoma. Cıencıa e tecnıca vıtıvınıcola journal, (Kontrol No: 1430284)
 2. Balcı Mustafa Bahadır Can,Tas Tuncay,Hazar Aydın İsmet,Aydın Memduh,Onuk Özkan,Çakıroglu Basrı,Fıkrı Onur,Özkan Arif,Nuhoglu Barıs (2014). Applicability And Effectiveness of Virtual Reality Simulator Training In Urologic Surgery: A Double-Blind Randomised Study. NOBEL MEDICUS, (Kontrol No: 1430436)
 3. Onuk Özkan,Tas Tuncay,Şentürk A,Sınanoglu Orhun,Balcı Mustafa Bahadır Can, Çelık O,Nuhoglu Barıs (2014). Right-Sided Bochdalek Hernia with Intrathoracic Ectopic Kidney in an Advanced-Age Adult: A Case Report. Urologia Internationalis, 93(3), 368-370., Doi:10.1159/000353100, (Kontrol No: 1422510)
 4. Nuhoglu Barıs,Balcı Mustafa Bahadır Can,Aydın Memduh,Hazar Aydın İsmet,Onuk Özkan,Tas Tuncay,Fıkrı Onur (2011). The Role of Bipolar Transurethral Vaporization in the Management of Benign Prostatic Hyperplasia. Urologia Internationalis, 87(4), 400-404., Doi:10.1159/000329797, (Kontrol No: 1422557)
 5. Onuk, Ö., Mustafa Bahadır Can Balcı, Aydın İsmet Hazar, Tuncay Taş, Arif Ozkan, Barış Nuhoğlu Giant bladder stone in a young woman Gaziosmanpaşa Taksim Emergency Training and Research Hospital, Urology, İstanbul, Turkey JAREM 2014; 4: 132-4
 6. Mikropeniste falloplasti ve penil protez implantasyonu Murat Dinçer ,  Onuk, Ö.   JAREM: - DOI: 10.5152/jarem.2015.727
 7. Erkan Hirik,Aliseydi Bozkurt,Mehmet Karabakan, Özkan Onuk, Mustafa Bahadır Can Balcı,Memduh Aydın,Murat Çakan,Barış Nuhoğlu Result of tadalafil treatment in patients fallowing an open nevre-sparing radikal prostatectomy Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2016;88,1

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında

(proceedings) basılan bildiriler :

 

 1. Hazar Aydın İsmet,Tas Tuncay,Balcı Mustafa Bahadır Can,Ceylan Osman,Aydın Memduh,Onuk Özkan,Nuhoglu Barıs Combined Anterior Transobturator MESH with Four Straps and Laparoscopic Sacrocolpopexy in the Treatment of Pelvic Organ Prolapsus and Stress Urinary Incontinence: An experimental Surgical Study.. International Continence Society (ICS) and International Urogynecological Association (IUGA) (Poster) (Kontrol No: 1418737)
 2. Özkan Onuk, Arif Özkan, Tuğrul Gezmiş, Şener Karaca, Aydın İsmet Hazar, Buğra Çetin, Barış Nuhoğlu Endoscopic removal of foreign body from urethra 26th World Congress on Videourology Izmir

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Balcı Mustafa Bahadır Can,Özcanlı Yusuf Turushan,Aydın Memduh,Hazar Aydın İsmet,Özkan Onuk,Nuhoglu Barıs (2011). Staghorn Taslarının Tedavisinde Basarıyı Etkileyen Faktörler: Tas yükü ya da tas dagılımı. Türk Ürolojı Dergısı (Kontrol No: 1431281)
 2. Ruhi Güngör, Özkan Onuk, Aydın İsmet Hazar, Arif Özkan, Cem Tuğrul Gezmiş, Barış Nuhoğlu Open Surgery Following Endourological Treatment in Leiomyoma of the Bladder: Case Report Turkiye Klinikleri J Urology 2015;6(2):45-8 doi:5336/urology.2015-46158
 3. Basri Çakıroğlu, Özkan Onuk, Aydın İsmet Hazar, Mustafa Bahadır Can Balcı, Onur Fikri, Barış Nuhoğlu Testicular Sparing Surgery to a Patient with Liposarcoma of the Spermatic Cord: A Rare Entity Turkiye Klinikleri J Urology 2015;6(3):67-70 doi:5336/urology.2015-47375

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 1. Aydın Memduh,Hazar Aydın İsmet,Balcı Mustafa Bahadır Can,Tas Tuncay,Onuk Özkan, Nuhoglu Barıs Transüretral Elektrovaporizasyon:Video Sunum. .Ulusal Ürolojı Kongresı, (Kontrol No: 1434219)
 2. Hazar Aydın İsmet,Tas Tuncay,Aydın Memduh,Balcı Mustafa Bahadır Can,Onuk Özkan, Nuhoglu Barıs Klasik Laparoskopik Egitim Kutusu Sisteminin Ergonomik Geçerliligi. 21. Ulusal Ürolojı Kongresı, (Kontrol No: 1434083)
 3. Balcı Mustafa Bahadır Can,Hazar Aydın İsmet,Ceylan Osman,Tas Tuncay,Onuk Özkan, Özcanlı Yusuf Turushan,Nuhoglu Barıs Laparoskopik Radikal Sistektomide Ilk Deneyimlerimiz. 8.Ulusal Endoürolojı Kongresı ve Avrupa Üro-Teknolojı Dernegı 2009 Toplantısı, (Kontrol No: 1434354)
 4. Balcı Mustafa Bahadır Can,Tas Tuncay,Hazar Aydın İsmet,Onuk Özkan,Ceylan Osman, Akçetın Yusuf Zıya Laparoskopik Transperitoneal Üreterolitotomi:Baslangıç Deneyimlerimiz. 7. Ulusal Endoürolojı Kongresı, (Kontrol No: 1434447)
 5. Hazar Aydın İsmet,Onuk Özkan,Balcı Mustafa Bahadır Can,Aydın Memduh,Tas Tuncay, Ceylan Osman,Akçetın Yusuf Zıya Farklı Ürolojik Patolojilere Sahip Vakada Uyguladıgımız Minimal Invaziv Yöntemler:PCNL, Laparoskopik Transperitoneal Üreterolitotomi, ve Laparoskopik Simple Nefrektomi. 7.Ulusal Endoürolojı Kongresı, (Kontrol No: 1434536)
 6. Tas Tuncay,Balcı Mustafa Bahadır Can,Aydın Memduh,Hazar Aydın İsmet,Onuk Özkan, Nuhoglu Barıs MR (Model Reality) Simulatör: Model Gerçekligi Içeren Yeni Bir Laparoskopik Egitim Kutusu Tasarlanabilir mi?. 21. Ulusal Ürolojı Kongresı, (Kontrol No: 1433585)
 7. Balcı Mustafa Bahadır Can,tas tuncay,Tas Tuncay,Hazar Aydın Ismet,Onuk Özkan, Aydın Memduh,Ceylan Osman,Akçetın Yusuf Zıya Atnalı Böbrekte Bilateral Böbrek Tasının PCNL ile tedavisi:Olgu Sunumu (2 Olgu). 7.Ulusal Endoürolojı Kongresı, (Kontrol No:1434570)
 8. Hazar Aydın İsmet,Balcı Mustafa Bahadır Can,Tas Tuncay,Ceylan Osman,Onuk Özkan, Nuhoglu Barıs Laparoskopik Pyeloplasti sonuçlarımız. 8. Ulusal Endoürolojı Kongresı ve Avrupa Üro-Teknolojı Dernegı 2009 Toplantısı, (Kontrol No: 1434136)
 9. Balcı Mustafa Bahadır Can,tas Tuncay,Tas Tuncay,Hazar Aydın İsmet,Ceylan Osman, Onuk Özkan,Nuhoglu Barıs Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) Laparoskopi Egitimi. 8.Ulusal Endoürolojı Kongresı ve Avrupa Üro-Teknolojı Dernegı 2009 Toplantısı, (Kontrol No:1434314)
 10. Balcı Mustafa Bahadır Can,Hazar Aydın İsmet,Tas Tuncay,Ceylan Osman,Onuk Özkan, Demırkol İhsan,Nuhoglu Barıs Laparoskopik Radikal Prostatektomide Ender Görülen Komplikasyonlar. 8.Ulusal Endoürolojı Kongresı ve Avrupa Üro-Teknolojı Dernegı 2009 Toplantısı, (Kontrol No: 1434382)
 11. Hazar Aydın İsmet,Balcı Mustafa Bahadır Can,Tas Tuncay,Aydın Memduh,Onuk Özkan, Ceylan Osman,Akçetın Yusuf Zıya Laparoskopık Transperıtoneal Üreterolıtotomı. 7.Ulusal Endoürolojı Kongresı, (Kontrol No: 1434481)
 12. Hazar Aydın İsmet,Özcanlı Yusuf Turushan,Balcı Mustafa Bahadır Can,Ceylan Osman,Onuk Özkan,Aktas Fatıh,Nuhoglu Barıs Staghorn Böbrek taslarının Perkütan Nefrolıtotomı ıle Tedavısınde ıkıden fazla akses gereklı mı?. 8.Ulusal Endoürolojı Kongresı ve Avrupa Üro-Teknolojı Dernegı 2009 Toplantısı, (Kontrol No:1434281)
 13. A Özkan, Ö Onuk, MBC Balcı, M Aydın, D Gönüllü, B Nuhoğlu Radyoterapiye Bağlı Rektoprostatik Fistül Olgusu Avrasya Üroonkoloji Kongresi 2015 Poster sunum
 14. Aİ Hazar , Ö Onuk ,A Özkan, NC Çilesiz , CT Gezmiş, B Nuhoğlu Komplet Üretral Rüptür ile birlikte olan penil fraktür olgu sunumu Ulusal Androloji Kongresi 2015
 15. Balcı, Ö Onuk, Aİ Hazar, M Aydın, T Taş, B. Nuhoğlu, "Prostat Adenokarsinomu tanısında Caveolin -1 PSA ya alternatifmidir?", 21. Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki 246 pp., İstanbul, 2010
 16. Özkan Onuk, Fatih Yanaral, Arif Özkan, Tuğrul Gezmiş, Aydın İsmet Hazar, Barış Nuhoğlu Üretra Rüptürün Eşlik Ettiği Penil Fraktür Hastalarının Değerlendirilmesi 24. Ulusal Üroloji Kongresi 2015 İzmir
 17. Basri Çakıroğlu , Orhun Sinanoğlu, Özkan Onuk, Onur Fikri, Barış Nuhoğlu Mesane Boyuna kollojen enjeksiyonu ile Konjenital retrograd ejakülasyonun başarılı tedavisi Ulusal Üroloji Kongresi 2015 İzmir
 18. Özkan Onuk, Fatih Yanaral, Arif Özkan, Tuğrul Gezmiş, Aydın İsmet Hazar, Barış Nuhoğlu Üretra Rüptürün Eşlik Ettiği Penil Fraktür Hastalarının Değerlendirilmesi Ulusal Üroloji Kongresi 2015 İzmir
 19. Basri Çakıroğlu, Özkan Onuk, Aydın İsmet Hazar, Mustafa Bahadır Can Balcı , Onur Fikri, Barış Nuhoğlu Spermatik kord sarkomu olan hastaya testis koruyucu cerrahi Ulusal Üroloji Kongresi 2015 İzmir
 20. Mustafa Bahadır Can Balcı, Özkan Onuk, Aydın İsmet Hazar, Arif Özkan, Nusret Can Çilesiz, Fatih Yanaral, Barış Nuhoğlu Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda rastlantısal prostat kanseri sıklığı ve özellikleri Ulusal Üroloji Kongresi 2015 İzmir

  Konuşmacı olarak katıldığım toplantılar:

 1. Türk Üroloji Derneği 2009-2010 Akademik Yılı Mart Ayı Toplantısı Enuresis Nokturnada Güncelleme HYATT REGENCY OTELİ ELMADAĞ / İSTANBUL
 2. Türk Üroloji Derneği Kuzey Marmara Şubesi’nin 2014-2015 akademik yılıARALIK ayı toplantısı ZOR OLGULARDA PCNL Conrad Hotel/İSTANBUL

 Alınan sertifikalar:

 1. İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 4-15 Mayıs 2009 İstanbul

 Eğitmen Olarak Katıldığım Kurslar

 1. Türk Üroloji Akademisi Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu 13 haziran 2015 Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul

 Katıldığım kurslar:

 1. Taş hastalıkları toplantısı ve kursu 10 Ekim 2015 Bakırköy Dr. Sadi Konuk hastanesi /İstanbul
 2. Tüyk Sınavı V. Hazırlık Kursu 12-16 Ekim 2008 Abant Palace Otel
 3. Türk Üroloji Akademisi Multidisipliner Ürolojik Onkoloji Kursu 28 Mart 2015 İstanbul Tıp Fakültesi İSTEM Konferans Salonu
 4. Ulusal Androloji Kongresi 6 Haziran 2007 kadın cinsel fonksiyon bozukluğu kursu
 5. Ulusal Androloji Kongresi 6 Haziran 2007 Androlojide Mikrocerrahi kursu
 6. Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Eğitim Kursu 17-18 Ekim 2009 İstanbul
 7. Etik Kurulların Yapılanması İçin Standardizasyon Gereklilikleri Kursu 12-13 şubat 2015 Radison Blu Hotel Ataşehir İstanbul
 8. Türk Üroloji Akademisi İnkontinans Canlı Cerrahi Kursu 27 Eylül 2014 İstanbul
 9. Endoüroloji Derneği Domuz Modelinde Bakırköy Laparoskopi Kursu-5 13-14 Mart 2015 İstanbul