Dr. Öğr. Üyesi Özge Begüm Seferoğlu

Göz Hastalıkları

Eğitim
  • Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  • Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İş Deneyimi
  • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
Üyelikler
  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Oftalmoloji Derneği
Tıbbi İlgi Alanları
Yabancı Diller
  • İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
1986
Bilimsel Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Toker E, Çerman E, Özcan DÖ, Seferoğlu ÖB. The Efficacy of Different Accelerated Corneal Crosslinking Protocols in Patients with Progressive Keratoconus, Journal of Cataract & Refractive Surgery, 43 (2017):1089-1099

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Seferoğlu Özge B, Toker E. Hybrid Contact Lens in Keratoconus Visual Performance and Vision-Related Quality of Life. 42. European  Contact Lens Society of Ophthalmologist (ECLSO), Nice,Fransa, 2012. ( Sözel Sunum)

Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Results of Pegylated Interferon-Alfa 2b Therapy in Patients with Behçet’s Disease:Short Time Results. 16 International Conference on Behcet’s Disease, Paris,Fransa, 2014. ( Poster Sunum)

Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Enhanced Depth imaging optical coherence tomography findings in Behcet’s Disease and its association with angiographic changes .16 International Conference on Behcet’s Disease, Paris, Fransa, 2014. ( Poster Sunum)

Seferoglu Özge B, Çekiç O.Sticky silicone oil due to the interaction of perfluro-octanand 5500 cst silicone oil. Mediterretina, İstanbul, 2014( Poster Sunum)

Seferoğlu Özge B, Toker E. Visual Performance and Vision Related Quality of Life of patients wearing a Miniscleral Contact Lens. 45  European  Contact Lens Society of Ophthalmologist (ECLSO) İzmir, 2015. (Sözel Sunum)

Seferoğlu Özge B, Toker E. Clinical Outcomes of Repeated Corneal Collagen Cross-linking  American Academy of Ophthalmology, LAS Vegas, ABD, 2015. (Poster Sunum)

Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge B, Toker E. Intraoperative Corneal Thickness Changes During Epi-off Corneal Collagen Cross-linking with Application of Different Riboflavin Solutions. American Academy of Ophthalmology (AAO), LAS Vegas, ABD, 2015. (Poster Sunum)

Seferoğlu Özge B , Toker E. Effects of Topical Nepafenac Treatment on Perioperative and Postoperative Pain Relief and Epithelial Healing after CXL, ASCRS, San Diego, ABD, 2015. ( Poster Sunum)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Seferoğlu Özge B,Toker E. Keratokonusta hibrid kontakt lens uygulaması: Görsel Performans ve Görme ile ilişkili Yaşam Kalitesi, 46 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2012. (Sözlü  Sunum)

Seferoğlu Özge B, Çeliker H, Esen F, Eraslan M, Çerman E, Şahin Ö. Ven Tıkanıklığına bağlı makula ödemi tedavisinde anti-VEGF tedavisinin Anti-VEGF fokal Lazer kombine tedavisi sonuçları ile karşılaştırılması 46 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2012. (Poster Sunum)

Seferoğlu Özge B, Çeliker H, Eraslan M, Çerman E, Şahin Ö. Bilateral Terson Sendromlu olguda vitrektomi operasyonu sonucu, 47 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2013. (Poster Sunum)

Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Aktif ve Kronik Uveiti olan Behcet hastalarında Peginterferon Kullanımının Erken Dönem Sonuçları. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Poster Sunumu)

Seferoğlu Özge B, Çeliker H, Kazokoğlu H. Topikal Okular Steroide bağlı Gelişen Pediatrik İatrojenik Cushing Sendromu Olgusu. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Poster Sunumu)

Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Behçet Hastalarında EDI-OCT(Enhanced Depth Imaging-OCT) Bulguları ve İlişkili Anjiografik Değişiklikler. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Sözel Sunum)

Seferoğlu Özge B, Erekul G, Toker E. Topikal Nepafenak (%0.1) Damla kullanımının Crosslinking (CXL) Tedavisinde Ağrı ve Yara İyileşmesi üzerine Etkisi. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Sözel Sunum)

Seferoğlu Özge B, Toker E. Miniskleral Lens Kullanıcılarında Görsel Performans ve Görme ile ilişkili Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

Sümmen S, Seferoğlu Özge B, Toker E. İki Farklı Mini-skleral Lensin Uygulama Sonrası Çökme Hızlarının Karşılaştırılması. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

Eyvaz E, Seferoğlu Özge B, Toker E. Keratokonus Hastalarında İki Farklı Mini-Skleral Lens İle Görme Keskinliği ve Hasta Konforunun Değerlendirilmesi. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

Seferoğlu Özge B, Toker E. İlerleyici Keratokonus Hastalarında Hızlandırılmış Korneal Crosslinking (9 mw/cm2):1.yıl takip sonuçları. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge B, Toker E. Epi-off korneal crosslinking (CXL) tedavisinde farklı riboflavin (RF) solüsyonlarının intraoperatif kornea kalınlığına etkisi. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

Küçükkömürcü E, Seferoğlu Özge B, Toker E. Korneal Crosslinking Tedavisi Sonrası Progresyon Gösteren Keratokonus Hastalarında Tekrarlanan Crosslinking Tedavisinin Etkinliği. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)