Dr. Öğr. Üyesi Oya Bozkurt

Havacılık Tıp Merkezi

Psikiyatri

Eğitim
 • 2002 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı tıpta uzmanlık
 • Tez Konusu: İnfertilitede psikiyatrik morbidite
İş Deneyimi
 • 2001-2003:Davranış Bilimleri Araştırma ve Tedavi Merkezi Kocaeli depremi sonrası, bireylerin psikiyatrik durumlarının değerlendirildiği araştırma projesi
 • 2003-2005:Balıklı Rum Hastanesi
 • 2005-2007:Özel Duygu Hastanesi
 • 2005-2006 :İÜİTF Psikiyatri ABD Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniği
 • 2007-20013:Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi.
Üyelikler
 • Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)
 • Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği (KLPP)
 • Uçuş Hekimliği Derneği
Tıbbi İlgi Alanları
 • SCI’ da yayınlanmış yayınlar, Uluslararası ve ulusal bildiri ve yayınlar
Yabancı Diller
Doğum Yeri / Tarihi
 • 03-07-1969 / İstanbul
Bilimsel Yayınlar