Dr. Öğr. Üyesi Ömerul Faruk Aydın

Acil Servis

Eğitim
 • Lisans    : Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009
 • Doktora: Uzmanlık Eğitimi / Dr. Lütfi Kırdar İstanbul Kartal EAH 2015
İş Deneyimi
 • Doktor Öğretim Üyesi    : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi           2019–Halen
 • Acil Tıp Uzmanı                : İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi      2016–2019
 • Klinik İdari Sorumlusu   : İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi      2017–2018
 • Acil Tıp Asistanı : İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi      2012–2016
 • Pratisyen Hekim              : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Pendik 1 No’ lu ASH İstasyonu           2011-2012
 • Pratisyen Hekim              : Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi                                  2010–2011
 • Pratisyen Hekim              : Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi                                               2010–2011
 • Pratisyen Hekim              : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Aziziye 1 No’ lu ASH İstasyonu          2009–2010
Üyelikler
 • Acil Tıp Uzmanları Derneği
 • Türkiye Acil Tıp Derneği
Tıbbi İlgi Alanları
 • Acil Ve Afet Tıbbı, Kritik Bakım, Toksikoloji
 • Kardiyopulmoner Resüsitasyon, İleri Yaşam Desteği Uygulamaları
Yabancı Diller
 • İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
 • Erzurum /28/07/1985
Bilimsel Yayınlar

BİLİMSEL YAYINLAR:

 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler/bildiriler:

A1. A Rare Cause Of Altered Mental Status – The Morel Lavallée Syndrome

               Bengü Mutlu Sarıçiçek, Ömerul Faruk Aydın, Senem Bıçakçı, Özlem Güneysel

               Annals Of Clinical Case Reports, 07.06.2016 – ISSN: 2573–6078

 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B1. Afette Acil Servis–Departman Servis Yönetimi (Sözlü Sunum) / Sağlık Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu–4 Afet Ve Acil Durumlar Yönetimi 31 Ocak–01 Şubat 2019

B2.  Spinal Travmalı Hastaya Yaklaşım (Sözlü Sunum) / Rize Acil Tıp Acil Travma Günleri 10–12 Ocak 2019

B3. Afet Alanında Yapılmış Akademik Çalışmalar (Sözlü Sunum) / 1. Ortadoğu Afet Ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi 08–11 Ekim 2017

B4. [P-271] Is Peripheral Facial Paralysis Really Peripheral Or Not: Foville's Syndrome, 4. Avrasya Acil Tıp Kongresi, 12–14 Kasım 2014

B5. [P–482] Cervical Dislocation After A Minor Fall, 4. Avrasya Acil Tıp Kongresi, 12–14 Kasım 2014

B6. [P–483] Depressed (Ping–Pong) Skull Fracture 4. Avrasya Acil Tıp Kongresi, 12–14 Kasım 2014

B7. [P–484] Hear Loss After Head Trauma, 4. Avrasya Acil Tıp Kongresi, 12–14 Kasım 2014

B8. [P–485] Ox Clash Resulted İn Flail Chest, 4. Avrasya Acil Tıp Kongresi, 2014

B9. [P105] A Rare Cause Of Altered Mental Status: The Morel–Lavallée Syndrome, 1st International Critical Care And Emergency Medicine Congress, 06–08 Kasım 2013

B10. P630–#890] Cough–Sneeze Induced Clavicle Fracture In Osteoporotic Patients, Eusem 2012 3–6 Ekim / 7th Europan Congress Of Emergency Medicine, 201

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler (Ek: 1,2):

C1. Critical Care Emergency Medicine (Türkçesi) / Bölüm 51 – Asetaminofen Doz Aşımı, Sayfa:519

C2. Tarascon Erişkin Acil Cep Kitabı (Türkçesi) / Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Sayfa: 83–116

C3. “Akut Radyasyon Sendromları”. (MYDERN – Multidisipliner Yaklaşım Derneği Zehirlenme Klavuzu) (Bölüm yazım işlemi tamamlandı – baskı sürecinde)

C4. “Bitki Ve Bitkisel Ürünlerle Olan Zehirlenmeler”. (Cander Toksikoloji – ATUDER Acil Tıp Uzmanları Derneği) (Bölüm yazım işlemi tamamlandı – baskı sürecinde)

C5. Rosen’s Emergency Medicine (Türkçesi) / “41. Bölüm: Spinal Yaralanmalar”, Sayfa:345 (Bölüm yazım işlemi tamamlandı – baskı sürecinde)

Ekler:

 1. Critical Care– Emergency Medicine
 2. Tarascon Erişkin Acil Cep Kitabı
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. EMDATE 3 – Dinamik Acil Tıp Eğitimi “Erişin Arrest Hastaya Yaklaşım Ve Güncel Kılavuzlar Rehberinde CPR Eğitimi” (Sözlü Sunum) Ve CPR Uygulama Atölyesi Eğiticisi / 5–7 Nisan 2019 / İZMİR

D2. “Arrest Hastaya Yaklaşım” (Sözlü Sunum) – Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulama Eğitimi / 28 – 30 Eylül 2018 – EMDATE – 2 / ANKAR

D3. Pnömoni Tanı Ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar (Sözlü Sunum) / 12–13 Mayıs 2018 – 2. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri / ERZURUM

D3. Arrest Hastaya Yaklaşım – Kardiyopulmoner Resüsitasyon (Sözlü Sunum) / 5–6 Mayıs 2018 – EMDATE / İSTANBUL

D4. [P0990] Acil Servise Ani Başlangıçlı Nefes Darlığı İle Gelen Astım Hastasında Nadir Bir Sebep: Mermi Kovanı Aspirasyonu! Olgu Sunumu, X. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı 15–18 Mayıs 2014

D5. [P075] A Rare Cause Of Motor Dysfunction And Cognitive İmpairment; Metachromatic Leukodystrophy, X. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı 15–18 Mayıs 2014

D6. [P0813] Araç İçi Trafik Kazasında Emniyet Kemerine Bağlı Sternum Fraktürü, X. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı 15–18 Mayıs 2014

D7. [P0813] Araç İçi Trafik Kazasında Emniyet Kemerine Bağlı Sternum Fraktürü, X. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı 15–18 Mayıs 2014

D8. [P0912] Acil Serviste Analjezik Tedavisine Yanıtsız Yan Ağrısının Nadir Sebeplerinden Biri; Renal Enfarkt Olgu Sunumu, X. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı 15–18 Mayıs 2014

D9. [P0074] Primary Adrenal İnsufficiency İn A Patient With Gastrointestinal Tuberculosis İn Emergency Department, X. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı 15–18 Mayıs 2014

D10. [P–336] HIV–Pozitif Hastada Pnömoni İle Birliktespontan Pnömomediastinum, IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı 23–26 Mayıs 2013

Katıldığı Kurs – Sempozyum – Ulusal/Uluslararası Kongre Bilgileri:

 1. KKTC 112 Ambulans Ve Acil Servis Çalışanları için “Acil Durumlarda Kritik Hasta Yönetimi” Eğitimi 30 Nisan – 3 Mayıs 2019 / LEFKOŞA
 2. Ulusal – 6.Uluslararası Acil Tıp Kongresi “Sözlü Sunum Oturum Başkanlığı” 25–28 Nisan 2019 / ANTALYA
 3. EMDATE 3 – Dinamik Acil Tıp Eğitimi “Erişin Arrest Hastaya Yaklaşım Ve Güncel Kılavuzlar Rehberinde CPR Eğitimi” Sözlü Sunumu Ve CPR Uygulama Atölyesi Eğiticisi / 5–7 Nisan 2019 / İZMİR
 4. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü “Yeni Doğan Yeniden Canlandırma Programı Sertifikasyon Eğitimi” ve Uygulayıcı Yetkinlik Belgesi 13–15 Mart 2019 / İSTANBUL
 5. Sağlık Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu–4 “Afet Ve Acil Durumlarda Departman Servis Ve Acil Servis Yönetimi” Sözlü Sunumu 31 Ocak–01 Şubat 2019
 6. Rize Acil Tıp Acil Travma Günleri “Spinal Travmalı Hasta Yönetimi” Sözlü Sunumu / RATAT / 10–12 Ocak 2019 / RİZE
 7. ATUDER Kıbrıs Acil Tıp Sempozyumu / 20–21 Ekim 2018 / GİRNE
 8. EMDATE 2 – Dinamik Acil Tıp Eğitimi “Erişin Arrest Hastaya Yaklaşım Ve Güncel Kılavuzlar Rehberinde CPR Eğitimi” Sözlü Sunumu Ve CPR Uygulama Atölyesi Eğiticisi / 29–30 Eylül 2018 / ANKARA
 9. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri “Pnömoni Tanı Ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” Sözlü Sunumu / 12–13 Mayıs 2018 / ERZURUM
 10. EMDATE – 1 Dinamik Acil Tıp Eğitimi “Erişin Arrest Hastaya Yaklaşım Ve Güncel Kılavuzlar Rehberinde CPR Eğitimi” Sözlü Sunumu / 5–6 Mayıs 2018 / Haliç / İSTANBUL
 11. Kapadokya Toksikoloji Sempozyumu / 20–22 Ekim 2017 / Ürgüp / NEVŞEHİR
 12. Ortadoğu Afet Ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi “Afet Alanında Yapılmış Akademik Çalışmaların İncelenmesi” Sözlü Sunumu / 08–11 Ekim 2017 İSTANBUL
 13. Türkiye Acil Tıp Derneği 2017 Kurs Günleri / Nisan 2017 / ANTALYA
 14. Klinik Araştırmalarda İstatistik Analiz Eğitimi / 16–17 Mayıs 2016 / İSTANBUL
 15. “Kardiyopulmoner Resüsitasyon”, “Elektrolit Bozuklukları”, “Özel Durumlarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon (Gebe Ve Zehirlenme Hastalarında)” Aile Hekimleri Ve 112 Hekimleri İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu 5–8 Nisan 2016 / İSTANBUL
 16. Türkiye Acil Tıp Derneği İleri USG Kursu / 5 Şubat 2015 / İSTANBUL
 17. 4th Eurasian Congress On Emergency Medicine / 13–16 Kasım 2014 / ANTALYA
 18. 10 Ulusal Acil Tıp Kongresi / 15–18 Mayıs 2014 / ANTALYA
 19. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi –TATD– Kritik Hasta Bakım Kursu / 18–19 Ocak 2014 / İSTANBUL
 20. Uluslararası Kritik Bakım Ve Acil Tıp Kongresi / 06–08 Kasım 2013 / İSTANBUL
 21. Türkiye Acil Tıp Derneği Temel USG Kursu / 15–16 Aralık 2012 / İSTANBUL
 22. Kanıta Dayalı Acil Travma Yönetimi Kursu / 7–10 Kasım 2012 / ESKİŞEHİR
 23. EUSEM 2012 / 3–6 Ekim 2012 / ANTALYA
 24. ATUDER 2. Acil Tıp Okulu / 27–29 Ocak 2012 / İSTANBUL
 25. ATUDER 12. Acil Tıp Kış Sempozyumu / USG Kursu / 3 Mart 2011 / ERZURUM
 26. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİLYAD) / 27–30 Eylül 2010 / ERZURUM

Yürütmekte Olduğu – Devam Eden Klinik Çalışmalar / Projeler:

 1. 2015–2018 Yılları Arasında Acil Servise Başvuran Adli Olguların Sosyo–Demografik Özelliklerinin İncelenmesi. (Etik onam alındı, veri analizi ve istatistiksel değerlendirmeler yapıldı, kontrol ve yazım aşaması devam etmekte)
 2. Erişkin Hastalarda; Ani Kardiyak Nedenli Arrestlerde Transkutanöz Pace Maker Kullanımının Sağ Kalım Ve Spontan Dolaşımın Geri Dönmesi Üzerine Olan Etkinliğinin Araştırılması (Çalışma planı oluşturuldu, etik kurul onamı alındı, örnek toplanma ve literatür değerlendirme aşamasında devam etmekte)
 3. Acil Serviste Resüsitatif Müdahale Ve Kritik Bakım İhtiyacı Olan Pediatrik Hastaların Bakım Süreçleri Boyunca Önceden Hazırlanmış Olan Acil Pediatrik Hasta Bakım Çantası Ve Boy–Kilo Ölçekli Acil Müdahale Bandı’ nın Müdahale Süreleri Ve Başarı Oranları Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması (Çalışma planı oluşturuldu, etik kurul onamı alındı, örnek toplanma ve literatür değerlendirme aşamasında devam etmekte)
 4. EMDATE–4 / Dinamik Acil Tıp Eğitimi–Kasım 2019 / GAZİANTEP