Dr. Öğr. Üyesi Metin Bektaş .

Anestezi ve Reanimasyon

Yoğun Bakım

Eğitim
 • 1997 İstanbul Tıp fakültesi
 • 2002 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İş Deneyimi
 • 1998-2002 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Doktor
 • 2002-2008 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Doktor
 • 2008-2009 Özel Çapa Hastanesi
 • 2009 Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
 • 2013 Nişantaşı Üniversitesi SMYO Yard. Doç. Dr.
Üyelikler
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Yenican Der
Tıbbi İlgi Alanları
 • Terapötik Hipotermi
 • Palyatif bakım kalitesinin yükseltilmesi
 • Nutrisyon
Yabancı Diller
 • İngilizce (orta)
Doğum Yeri / Tarihi
 • Tokat
Bilimsel Yayınlar

A.Kitap-Bölüm çevirisi

 • Anestezide Komplikasyonlar- Nobel Kitapevi-2012 Çeviri editörleri: Doç. Dr. Müslüm Çiçek- Prof Dr. Mustafa K. Bayar
 • Böüm 99, Çeviri :Metin Bektaş- Hiperglisemi ve Diyabetik Ketoasidoz

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • 1- The Effects of Different Concentrations and Equivalent Volumes of Levobupivacaine in epidural Anesthesia
 • Current Therapeutic Research Vol:72(2) Pages:71-78 April 2011

C.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

 • Laringeal Maske Yerleştirilen Ürolojik Girişimlerde Propofol ile Sevofluranın karşılaştırılması.
 • Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Volüm:34 Sayı:3 Temmuz-Ağustos-Eylül 2000
 • Kombine Spinal-Epidural Anesteziden Sonra Tek Taraflı Horner Sendrommu(olgu sunumu)
 • Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası Cilt:30 Sayı:7 Ağustos-Eylül 2002
 • Metil alkol İntoksikasyonu (olgu Sunumu)
 • Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Volüm:36 Sayı:1 Ocak-Şubat-Mart 2002
 • İntrakranial Girişimlerde Total İntravenöz Anestezide, Fentanil ve remifentanilin Hemodinami ve Derlenme Üzerine Olan Etkilerin Karşılaştırılması
 • Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Volüm:37 Sayı:1 Ocak-Şubat-Mart 2003
 • Çocuklarda Premedikasyon Amaçlı Farklı Dozlarda Kullanılan İntranazal Midazolamın etkileri
 • Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Volüm:42 Sayı:3 2008