Doç. Dr. Mehti Şalvız

Kulak, Burun ve Boğaz

Koklear İmplant - Biyonik Kulak

Kanser Cerrahisi Merkezi

Eğitim
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1995 – 2001)
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı (2001 -2006)
 • Harvard Üniversitesi, Massachusetts Eye and Ear Infırmary (2012 -2013)
 • Harvard Üniversitesi 1 yıl süreyle iç kulak hastalıkları ve cerrahisisnde aratırma yapmıştır.
İş Deneyimi
 • Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2007 – 2010)
 • Diyarbakır Asker Hastanesi (2009 -2010)
 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2010 -2015)
Üyelikler
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Otoloji ve Nörotoloji Derneği
 • American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery
 • Avrupa Otoloji Nörotoloji Derneği
Tıbbi İlgi Alanları
 • Koklear İmplantasyon
 • Başdönmesi ve Denge Bozuklukları
 • İşitme kaybı ve İç Kulak Hastalıkları
 • Kulak (mastoidektomi ve timpanoplasti) ve Kafatabanı Cerrahisi
 • Otoskleroz ve Fasiyal Sinir Hastalıkları (yüz felci) ve Tedavisi
 • Endoskopik sinüs (kronik sinüzit) ve kafatabanı cerrahisi
 • Tükrük Bezi ve Tiroid Bezi (Guatr) Hastalıkları ve Tedavisi
 • Baş ve Boyun Onkolojik Cerrahisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 • Kutluhan A, Şalvız M, Bozdemir K, Değer HM, Culha I, Ozveren MF. Middle turbinate osteoma extending into anterior cranial fossa. Auris Nasus Larynx. 2009; 36:702-4.
 • Kutluhan A, Bozdemir K, Cetin H, Yalciner G, Şalvız M, Sari N, Deger HM, Bilgen AS. Endoscopic Balloon Dilation Sinuplasty Including Ethmoidal Air Cells in Chronic Rhinosinusitis. Ann Otol Rhinol Laryngol 2009; 118:881-6.
 • Kutluhan A, Şalvız M, Bozdemir K, Kanbak O, Ulu M, Yalçıner G, Bilgen AS. The effects of uncinectomy and natural ostial dilatation on maxillary sinus ventilation: a clinical experimental study. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011; 268:569-73.
 • Kutluhan A, Şalvız M, Yalçıner G, Kandemir O, Yeşil C. The role of the actinomyces in obstructive tonsillar hypertrophy and recurrent tonsillitis in pediatric population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2011; 75:391-94.
 • Salviz M, Montoya JG, Nadol JB Jr, Santos F. Otopathological findings of Congenital Toxoplasmosis. Otol Neurotol 2013;34:1165-69.
 • Viana L, Salviz M, Rauch S, Nadol JB Jr. Histopathological findings in Idiopathic Dandy’s Syndrome. Otol Neurotol 2013;34:1099-103.
 • Salviz M, Bayram Ozlem,Alper Bayram Ali,Huseyin Balikci Hasan,Chatzi Tzemal,Ceki Paltura, Haluk Ozkul Murat (2015). Prognostic factors in type I tympanoplasty. Auris Nasus Larynx, 42 (1), 20-23.
 • Salviz M, Yuce T, Karatas A, Balikci HH, Ozkul MH. Diagnostic Value of Frequency-Associated Vestibular-Evoked Myogenic Potential Responses in Ménière's Disease. Audiol Neurootol. 2015;20(4):229-36.
 • Karatas A, Salviz M, Dikmen B, Yuce T, Acar G. The effects of different radiofrequency energy magnitudes on mucociliary clearance in cases of turbinate hypertrophy. Rhinology. 2015 Jun;53(2):171-5.
 • Salviz M, Yuce T, Acar H, Karatas A, Acikalin RM. Propranolol and venlafaxine for vestibular migraine prophylaxis: A randomized controlled trial. Laryngoscope. 2015 Jul 30.

     

      Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  • Karataylı Özgürsoy S,Coruh I, Dursun G, Şalvız M, Tezcaner ZÇ (2006). How does larynx behave depending on the type of vocal cord parasysis?. 3rd World Voice Congress (Poster).
  • Şalvız M, Kaya M, Beton S, Küçük TB (2008). Laringeal hemanjiomun ND:YAG lazer ile tedavisi. 8. Uluslararası Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi (Poster).
  • Kaya M, Şalvız M, Müderris T, Yorulmaz İ (2008). Lateral Faringoplasti Sonrası Sefalometrik Degisimler. 8. Uluslararası Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi (Poster).
 • Santos F, Salviz M, Montoya J, Nadol JB (2013). Othopathology in Congenital Toxoplasmosis. 36th Annual Midwinter ARO Meeting (Poster).
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler          
 • Yalciner G, Kutluhan A, Cetin H, Şalvız M, Bozdemir K, Deger HM. Maksillofasiyal Fraktürler. BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi 2009; 1:1-7.
 • Dursun G, Özgürsoy OB, Karataylı Özgürsoy S, Tezcaner ZC, Satı I, Şalvız M. How Does The Larynx Behave After Vocal Fold Paralysis? Videolaryngoscopic Findings. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009; 62:53-8.
 • Kutluhan A, Şalvız M, Çetin H, Bilgen AS. Two unusual case of congenital conductive hearing loss related to anomaly of stapes. Cumhuriyet Medical Journal 2010; 32:345-51.
 • Bozdemir K, Kutluhan A, Şalvız M, Yalçıner G, Çetin H, Bilgen AS. Antrokoanal 15 olgunun incelenmesi. BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi 2010; 2:1-4.
 • Şalvız M, Deger HM, Yalçıner G, Kutluhan A. The relation between mastoid condition and clinical history, middle ear examination and preoperative CT scan in non-cholesteatomatous chronic suppurative otitis media. KBB ve BBC Dergisi 2015; 23:12-16.
 • Balıkçı HH, Özbay İ, Özkul H, Şalvız M. Radikal Mastoidektomi Sonrasi Gelisen Petroz Apeks Kolesteatomu. Okmeydanı Tıp Dergisi 2015;31:171-173.
 • Salviz M, Acikalin RM, Bayram Ö, Chatzi T, Balikci HH, Bayram AA’ Ozkul MH. Usefulness of Ultrasonography in Conjunction with Fine-Needle Aspiration Biopsy for Determining Malignancy in Thyroid Nodules. KBB ve BBC Dergisi (Kabul edildi).

      Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  • Şalvız M, Kutluhan A, Bozdemir K, Yalçıner G, Kandemir O (2009). Sistemik kortikosteroid tedavisinin nazal polipozis üzerindeki histopatolojik etkileri. 5. Ulusal Rinoloji Kongresi (Sözlü Sunum).
  • Şalvız M, Yüce T, Karatas A, Balıkçı HH, Özkul MH (2014). Meniere Hastalıgında oVEMP ve cVEMP Optimal Uyarı Frekansındaki Degismenin Arastırılması ve Tanısal Degeri. 36. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi (Sözlü Sunum).
  • Balıkçı H, Alp A, Şalvız M, Özkul H (2011). Radikal Mastoidektomi Sonrası Gelisen Petröz Apeks Kolesteatomu. 33. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi (Poster).
  • Kutluhan A, Bozdemir K, Çetin H, Gökhan Y, Şalvız M, Sarı N(2009). Endoskopik sinüs cerrahisine sekonder gelisen frontal sinüzit ve Pott's puffy tümörü tedavileri. 5. Ulusal Rinoloji Kongresi (Poster).
  • Alp A, Özbay İ, Kara N, Şalvız M, Açıkalın RM (2011). Inverted Pepillom: Endoskopik Yaklasım. 33. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi (Poster).
  • Özsan AV, Gezginadam Z, Yüceant Acar G, Şalvız M, Özkul MH, Bayram A (2015). Nazal septumun az diferansiye karsinomu. 11. Türk Rinoloji Kongresi(Poster).
  • Karatas A, Şalvız M, Dikmen B, Yüce T, Acar G (2014). İnferior konka hipertrofili olgularda farklı radyofrekans enerji değerlerinin mukosiliyer klirens üzerindeki etkileri. 36. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi (Sözlü Sunum).
 • Şalvız M, Bayram Ö, Bayram A, Balıkçı H, Paltura C, Özkul M (2014). Tip 1 timpanoplastide prognostik faktörler: Retrospektif Analiz. 3. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi (Sözlü Sunum).