Uzm.Dr. İsmail Murat Onyedi

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Eğitim
 • İlkokul İzmir İsmet Paşa İlkokulu (1976-1981)           
 • Orta Okul İzmir Hürriyet Ortaokulu (1981-1982)   
                  Malatya Hasan Varol Ortaokulu (1982-1984) 
 • Lise Malatya Malatya Lisesi (1984-1985)
 •        Konya Gazi Lisesi (1985-1987)  
 • Üniversite Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (1987-1993)
İş Deneyimi
 • Malatya Arguvan Ermişli Sağlık Ocağı
 • Malatya Arguvan Merkez Sağlık Ocağı, Pratisyen Hekim (1993-1995)
 • Konya Sarayönü Merkez Sağlık Ocağı, Pratisyen Hekim (1995-1998) 
 • İzmit Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Araştırma Görevlisi (2002-2009) 
 • Çorum Devlet Hastanesi, Uzman Hekim (2009-2011) 
 • Arnavutköy Devlet Hastanesi, Uzman Hekim (2011-2013)
 • Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Hekim (2013-2015)
 • Kocaeli VM Medikalpark Hastanesi, Uzman Hekim (2015-2016)
 • İstanbul Başkent Hastanesi, Uzman Hekim (2016-2018)

 

 

 

Üyelikler
 •  Yara Bakım Derneği
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Tıbbi İlgi Alanları
Yabancı Diller
Doğum Yeri / Tarihi
Bilimsel Yayınlar

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

1- Agir H., Sen C., Alagoz S., Onyedi M., Isıl E., “Distally Based Posterior İnterosseous Flap: Primary Role in Soft Tissue Reconstruction of the Hand”, Ann Plast Surg., 59, 291-296 (2007).

2- Ağır H., Şen C., Onyedi M., Extended Lateral Supramalleolar Flap for Very Distal Foot Coverage: A Case With Arteriovenous Malformation, The Journal of Foot & Ankle Surgery, July/August:46(4):310-3, 2007

3- Alagöz M.Ş. İşken T., Şen C., Onyedi M., İzmirli H., Yücel E., Three-Dimensional Nasal Reconstruction Using a Prefabricated Forehead Flap: Case Report, Aesthetic Plast Surg. Sep 1; [Epub ahead of print], 2007

4- İşken T, Alagöz MS, Günlemez A, Unal C, Sen C, Onyedi M., Işil E, Izmirli H, Yücel E. A Congenital True Teratoma With Cleft Lip, Palate and Columellar Sinus. J Craniofac Surg. Sep;18(5):1083-5, 2007.

5- İşken T., Alagöz Ş., Onyedi M., İzmirli H., Useof Diced Bone Grafts Wrapped in Surgicel in the Augmentation of Maxillofacial Area, The Journal of Craniofacial Surgery, Nov:19(6): 1440-5, 2008.

6- İşken T., Şen C., Onyedi M., A New Application for İncreasing Breast Projection in Free-Nipple-Greft Reduction Mammaplasty, Aesth Plast Surg 32:675-680 (2008).

7- İşken T., Alagöz Ş., Ünal Ç., Onyedi M., A New Technique for Reconstruction of the Avulsed Scrotum: the ’3D- Prefabricated Omental Flap’, J. Plast Reconstr Aesthet Surg: 04.065 (2008)

8- İşken T., Işıl E., Şen C., Onyedi M., İzmirli H., A Useful and Simple Tool for the Desing of Abdominoplasty Operations: a Bendable Wire, J. Plast Reconstr Aesthet Surg: 04.059 (2008)

9- İşken T., Onyedi M., İzmirli H., Alagöz Ş., Katz R., Abdominal Fascial Flaps for Providing Total Implant Coverage in One-Stage Breast Reconstruction: An Autologous Solution, Aesth Plast Surg 33:853 – 2009

10- İşken T., İzmirli H., Onyedi M., A Useful Tool for Desing of the W-Plasty in the Excision of Irregular Lesions, Derm Surg,35(12):2053-55 -2009

11- İşken T., Onyedi M., Şen C., İzmirli H., Yücel E., A Novel Application for Repair of Skin Defects of the Penis: Anterior Scrotal Artery Flap, Reconstr Surg 124:181e 2009

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

1- Aktürk A., Yıldız K.D., Bilen N., Bayramgüler D., Kıran R., Onyedi M., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine 1996-2003 Yılları Arasında Başvuran Deri Kanseri Olguları, Türkiye Klinikleri j. Dermatol 2006, 16:44-49

2- İşken T., Şen C., İşcen D., Alagöz Ş., Onyedi M., Işıl E. Standart Hasta Fotoğrafları Elde Etmek İçin Basit Bir Yöntem. Türk Plast Rekonstr Cerr Dergisi, 14; 2, 147, 2006.

3- İşken T., Demir H., Şen C., Alagöz Ş., İşgör S., Onyedi M., İzmirli H., Cerrahın Sintigrafi Görüntülerine Uyumunu Arttıacak Bir Yöntem: Üst Üste Birleşen Görüntüler, Türk Plast Rekonstr Cerr Dergisi, 16:2, 123, 2008.

4- İşken T., Erdoğan J., Alagöz Ş., Onyedi M., İzmirli H., Kalıcı Ameliyat Öncesi Çizimler Elde Etmek İçin Kolay Bir Yöntem, Türk Plast Rekonstr Cerr Dergisi, 16:2, 117, 2008

5- Hancı V., Özyılmaz K., Aslan O., Kılıç O., Onyedi M., Eroğlu L., İşcen D., Pediatrik Düşük Akımlı Anestezi: İnterplast Nukus-Özbekistan Deneyimi, Türk Plast Rekonstr Cerr Dergisi; 18(3)149-51, 2010

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA YER ALAN BİLDİRİLER

1- Yarık Damak ve Dudakla Birlikte Damakta Yerleşimli Bir Teratom Olgusu. T. İşken, Ç. Ünal, A. Günlemez, C. Şen, M. Onyedi, E. Işıl, H. İzmirli, E. Yücel, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2006-ANKARA

2-  Gluteal Bölge Perforatör Fleplerinin Ameliyat Öncesi Renkli Dopler Ultrason ile Planlanması, T. İşken, Ş. Alagöz, M. Onyedi, E. Işıl, D. İşcen, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2006-ANKARA

3- Distal Tabanlı Flepler Serbest Fleplere Alternatif Olabilir Mi?, H. Ağır, C. Şen, Ç. Ünal, M. Onyedi, E. Işıl, E. Karadeniz,  28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2006-ANKARA

4- Surgicelle Sarılı Doğranmış Kemik Greftlerinin Yüzde Atrofi Tedavisinde Kullanımı, T. İşken, Ş. Alagöz, M. Onyedi, H. İzmirli, E. Yücel, C. Şen, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2006-ANKARA

5- Distal Pediküllü Posterior İnterosseöz Ada Flebinin Çeşitli Bölgelerde Kullanımı, H. Ağır, Ç. Ünal, M.Ş. Alagöz, M. Onyedi, E. Işıl,  28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2006-ANKARA

6- Kronik Mantar Enfeksiyonu Zemininde Gelişen Yassı Epitel Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu (POSTER), Ç. Ünal, M. Onyedi, H. Ağır, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2006-ANKARA

7- Burun Rekonstrüksiyonunda Prefabrike Alın Flebinin Kullanımı: Olgu Sunumu (POSTER), Ş. Alagöz, T. İşken, C. Şen, M. Onyedi, E. Işıl, H. İzmirli, E. Yücel, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2006-ANKARA

8- Sigara Dumanına Maruz Bırakılan Ratlarda Random Patternli Cilt Fleplerinin Yaşayabilirliğine Pentoksifilinin Etkisinin Araştırılması, M. Reis, T. İşken, M. Onyedi, D. İşcen, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2006-ANKARA

9- Skrotum Rekonstrüksiyonunda Yeni Bir Yöntem: Prefabrike Omentum Flebi ile Skrotum Rekonstrüksiyonu, T. İşken, Z. Utkan, Ş. Alagöz, M. Onyedi, Ç. Ünal, Ö. Dillioğlugil, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2007-ESKİŞEHİR

10- Penis Deri Defekti Onarımında Yeni Bir AksiyelTabanlı Flep; Anterior Skrotal Arter Flebi, T. İşken, M. Onyedi, E. Yücel, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2007-ESKİŞEHİR

11- Silikon İle Meme Rekonstrüksiyonunda Kolaylaştırıcı Bir yöntem Olarak Rektus Fasiasının Kullanımı, T. İşken, M. Onyedi, Ş. Alagöz, H. İzmirli, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2007-ESKİŞEHİR

12- Ayak Distal Yerleşimli Arteriovenöz Malformasyon olgusu: Modifiye Supramalleolar flap İle Onarım (POSTER), H.Ağır, M. Onyedi, C. Şen, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2007-ESKİŞEHİR

13- Abdominoplasti Ameliyatlarının Planlanması İçin Basit ve Kullanışlı Bir Araç: Bükülebilir Tel, T. İşken, E. Işıl, M. Onyedi, H. İzmirli (POSTER), 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2007-ESKİŞEHİR

14- Plastik Cerrahide Zor Entübasyon Olgularında Fiberoptik Entübasyon Deneyimlerimiz (POSTER), Y. Gürkan, E. Barın, M. Onyedi, H. Ağır, K. Toker, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2007-ESKİŞEHİR

15- Plastik Cerrahide 100 Periferik Sinir Blok Uygulamamız (POSTER), Y. Gürkan, E. Sahillioğlu, M. Onyedi, H. Ağır, K. Toker, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2007-ESKİŞEHİR

16- Ameliyat Öncesi Çizimleri Kalıcı Hale Getirmek İçin Kolay Bir Yöntem (POSTER), T. İşken, J. Erdoğan, Ş. Alagöz, M. Onyedi, H. İzmirli, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2007-ESKİŞEHİR

17- Cerrahın Sintigrafi Görüntülerine Uyumunu Arttıracak Bir Yöntem: Üst Üste Birleşen Görüntüler (POSTER), T. İşken, H. Demir, C. Şen, Ş. Alagöz, S İşgör, M. Onyedi, H. İzmirli, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2007-ESKİŞEHİR

18- Ratlardan Yüksek Miktarda Kan Alımında Etkili Bir Yöntem, T. İşken, M. Onyedi, C. Coşkun, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2008-ANTALYA

19- Tam Tabaka Üst Göz Kapağı Defektinin Rekonstrüksiyonunda Yeni Bir Uygulama: Kulak Arkası Kompozit Greft Kullanımı, T. İşken, M. Onyedi, H. İzmirli, E. Yücel, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2008-ANTALYA

20- Üç Boyutlu Katı Modellerin Maksillofasial Cerrahide Kullanımı, T. İşken, R. Yavuzer, C. Şen, D. İşcen, M. Onyedi, T. Sarısoy, M. Yılmaz, S. Ceylan, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2008-ANTALYA

21- Parsiyel Lipodistrofi ve Tedavi Seçenekleri, T. İşken, M. Onyedi, K. Demirci, N. Bilen, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2008-ANTALYA

22- Serbest Areola Küçültme Mamoplastilerinde Projeksiyonu Arttırmak İçin Yeni Bir Yöntem, T. İşken, C. Şen, M. Onyedi, H. İzmirli, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2008-ANTALYA

23- Skrotal Vasküler Malformasyonlu Bir Olgu Nedeniyle: Vasküler Anomalilerde Doğru Tanının Önemi (POSTER), T. İşken, G. Yıldız, M. Onyedi, H. İzmirli, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2008-ANTALYA

24- Geniş Yayılımlı Skuamöz Hücreli Kanser Olgusunun Skarlı Alın Flebi İle Onarımı (POSTER), M.Ş. Alagöz, E. Yücel, Ç. Ünal, H. İzmirli, M. Onyedi, H. Ağır, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2008-ANTALYA

25- Ayak Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Epiteli Alınmış Radial Ön Kol Flebinin Kullanımı (POSTER), M.Ş. Alagöz, E. Yücel, Ç. Ünal, H. İzmirli, M. Onyedi, H. Ağır, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2008-ANTALYA

26- Latissimus-Dorsi Muskulokutan Serbest Flebinin Deri Adasının Postoperatif 1. Senede Kontraktür Açmada Perforatör Flep Olarak Kullanılması (POSTER), Ç. Ünal, C. Şen, M. Onyedi, 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2008-ANTALYA

27- Dev Filloides Tümörlerinde Anında Meme Rekonstrüksiyonu, T. İşken, Z. Utkan, M. Dülger, J. Erdoğan, T. Şimşek, M. Onyedi, 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2009-ADANA

28- Alveol Kırıklarında Plak-Vida İle Eksternal Fiksasyon (POSTER), M. Onyedi, H. Urgan, 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2009-ADANA

29- Kaş Yerleşimli Kitle Eksizyonu Sonrası Rekonstrüksiyon: İki İlerletme Ve Ek İki Üçgen Eksizyon İle Onarım (POSTER), M. Onyedi, T. İşken, H. Urgan, 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2009-ADANA

30- Ratlarda Preoperatif Farklı Miktarlarda Kan Kaybının Flep Yaşayabilirliğine Etkisi (POSTER), M. Onyedi, T. İşken, M. Çekmen, 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2009-ADANA

YURT DIŞI CERRAHİ DENEYİMLER

1-Moldova Kişinev Çocuk Cerrahi Hastanesi, Plastik Cerrahi Uygulamaları.

(26/05/2006-03/06/2006)

2-Moldova Kişinev Çocuk Cerrahi Hastanesi, Plastik Cerrahi Uygulamaları.

(22/06/2007-30/06/2007)

3-Özbekistan Nukus Karakalpakistan,, Plastik Cerrahi Uygulamaları

(Damak, Dudak Yarıkları ve Yanık Cerrahi Deneyimleri)

(30/04/2009-10/05/2009)

 

4- Özbekistan Semerkand, Plastik Cerrahi Uygulamaları

(Damak, Dudak Yarıkları ve Yanık Cerrahi Deneyimleri)

(30/09/2011-20/10/2011)

 

5-Özbekistan Buhara, Plastik Cerrahi Uygulamaları

(Damak, Dudak Yarıkları ve Yanık Cerrahi Deneyimleri)

(25/09/2013-15/10/2013)

 

 

BİLİMSEL KONGRE ve SEMPOZYUMLAR

1- TPRECD Yurtiçi Bilimsel Toplantıları

Plastik Cerrahide Psikiyatrik Sorunlar   ( 13 eylül 2003, Kocaeli Ünv., İZMİT )

2- 2. Maksillofasyal Cerrahi Çalıştayı ve Kursu ( 14-15 Mayıs 2004, GATA, ANKARA )

3- 27. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi ( 14-17 Eylül 2005, Selçuk Ünv., KONYA )

4- 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi ( 20-23 Eylül 2006, Hacettepe Ünv., ANKARA )

5- 1. Ulusal Yara Bakım Kongresi ( 15-18 Kasım 2006, Yara Bakım Der., ANTALYA )

6- 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi ( 17-20 Ekim 2007, Osmangazi Ünv., ESKİŞEHİR )

7- 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi ( 17-21 Ekim 2009, Çukurova Ünv., ADANA )

8- Her Yönüyle Yağ Grefti ( 21 Eylül 2012, Okmeydanı Eğt. Arş. Hast., İSTANBUL )

9- 14. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri, Rinoplastide Standartlar ve Yeni Teknikler (19-20 Mayıs 2017, Cerrahpaşa Ünv., İSTANBUL)

KURSLAR

1- Doğum Kontrolü ve RİA Uygulama Kursu ( 1994, Sağlık Bakanlığı, ANKARA )

2- İşyeri Hekimliği ( 1996, Sağlık Bakanlığı,  KONYA )

3- Deney Hayvanları ile Çalışma ve Klinik Epidemiyoloji Kursu ( 14-15 Nisan 2004 – 11 Mayıs 2004,Kocaeli Ünv., İZMİT)

4- 1. Plastik Cerrahi Okulu ( 25-31 Mayıs 2008, TPRECD, ANTALYA )

5- 2. Rinoplasti Kursu ( 24-26 Nisan 2009, Gazi Ünv., ANKARA )

6- FUE Tekniği ile Saç Ekim Kursu ( 17 Ekim 2009, Çukurova Ünv., ADANA )

7- Cardio Pulmoner Resusitasyon Kursu ( 8 Mart 2012, Çorum Devlet Hast., ÇORUM )

8- 12. Temel Mikrocerrahi Kursu ( 24-28 Nisan 2012, Bezmialem Vakıf Ünv., İSTANBUL )

9- 5. Rinoplasti Kursu ( 10-12 Mayıs 2012, Gazi Ünv., ANKARA )