Med. Fzk. Uzm. İsmail Faruk Durmuş

Radyasyon Onkolojisi

Eğitim
 • Lisans Öğrenimi: 2009- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fizik Bölümü
 •  Yüksek Lisans Öğrenimi: 2013- İstanbul Üniversitesi Medikal Fizik
 •  Doktora Öğrenimi: Halen- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Medikal Fizik
İş Deneyimi
 • 2011-2013 : İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
 •  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi 2014 -
Üyelikler
 • European Society of Radiation Oncology (ESTRO)
 •  Medikal Fizik Derneği
 •  Radyasyon Onkolojisi Derneği
Tıbbi İlgi Alanları
 • Tedavi Planlama Sistemi
 •  VMAT/ IMRT
 •  SRS/SRT/SBRT
 •  Solunum Takip Sistemi
 •  Dozimetri
 •  SGRT/IGRT
Yabancı Diller
 • İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
 • Ankara
Bilimsel Yayınlar

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Tokdemir Ozturk, S., (2016), “Image guided radiotherapy (IGRT) comparison between cone beam CT and ultrasound system for prostate cancer”, Universal Journal of Physics and Application, Volume.10, No.4, 110-114.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Tokdemir Ozturk, S., Ertekin, M.V., (2016), “An automatic Registration comparison between partial cone beam CT and full cone beam CT for breast cancer”, International Journal of Thales Natural Sciences (IJTNS), Vol.1, No.1, pp.1-5.

 

Durmus, I.F., Tas, B., Okutan, M., Meral, R., Kemikler, G., (2016), “Dosimetric comparison of VMAT and cyberknife plans in intracranial lesions”, International Journal of Thales Natural Sciences (IJTNS), Vol.1, No.2, pp.25-32.

 

Kalender Z.P., Kıngır I., Durmus I.F., Kesen N., Bilge H. (2013)Yoğunluk ayarlı radyoterapide doz doğruluğunun farklı ölçüm yöntemleriyle araştırılması’’ Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 28 Sayı 3, 120-127

 

 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Tokdemir Ozturk, S., (2016), “Total Body Irradiation’s Dosimetric Features By Volumetric Modulated Arc Therapy Method”, Pysica Medica 32, 317-318.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Tokdemir Ozturk, S., (2016), “Comparison between FFF beams and FF beams for early stage breast cancer’s IMRT treatment”, Pysica Medica 32, 321-322.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Okumus, A., Uzel, O.E., (2016), “Correlation between heterogeneity and gradient index for dose high dose stereotactic radiotherapy/radiosurgery (SRS/SRT)”, 32.International Physics Congress.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Okumus, A., Uzel, O.E., (2016), “Linac-based total body irradiation (TBI) by volumetric modulated arc therapy (VMAT)”, 32.International Physics Congress.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Ertekin, M.V., Fayda, E.M., (2016), “Decreasing cone beam CT’s doses and duration for breast cancer”, ESTRO 35, EP-1615, 277.

 

Durmus, I.F., Tas, B., Cakir, A., Okutan, M., Bilge, H., Kemikler, G., (2016), “Determination of collimator angles in prostate VMAT plans: Which collimator angle should be used”, IPCAP2016, 284.

 

Durmus, I.F., Tas, B., Okumus, A., Uzel, O.E., (2016), “Dose verification with different ion chambers for SRT/sbrt plans”, 32.International Physics Congress.

 

 

Yalcin, E., Tas, B., Durmus, I.F., Okumus, A., Uzel, O.E., (2016), “Dose evaluation between IMRT and partial VMAT for early stage left breast cancer”, 32.International Physics Congress.

 

Yalcin, E., Durmus, I.F., Tas, B., Okumus, A., Uzel, O.E., (2016), “Dosimetric comparison between 2D array ion chambers”, 32.International Physics Congress.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Tokdemir Ozturk, S., (2015), “Decreasing IGRT doses buy using partial cone beam CT instead of Full cone beam CT for breast cancer”, BPU9, 626.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Tokdemir Ozturk, S., (2015), “FFF beam’s advantage for 4D SBRT liver patient’s total treatment duration”, BPU9, 627.

 

Durmus, I.F., Tas, B., Atalay, E.D., (2015), “Comparing dose distributions of dose to water and dose to medium calculations for lung sbrt and intracranial SRT”, BPU9, 614.

 

Durmus, I.F., Tas, B., Atalay, E.D., (2015), “The effect of setup errors on dose distribution in craniospinal VMAT plans”, BPU9, 613.

 

Celikarslan S., Kemikler G., Tambas M., Guveli M.E., Serarslan B., Ahmedova A., Ozkaya K., Cakır A., Okutan M., Durmus I.F., Karadeniz A., Altun M., Meral R. (2013), “Fractionated Stereotactic Radiation Therapy in Patients With Recurrent Nasopharyngeal Carcinoma” The 6th International Nasopharyngeal Carcinoma Symposium

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Ertekin, M.V., (2016), “Tüm vücut ışınlamasında tek alanlı VMAT, tek alanlı çift tur VMAT ve çift alanlı VMAT yöntemlerinin karşılaştırılması”, XII. UROK, 207.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Ertekin, M.V., (2016), “Erken ever sol meme kanseri hastalarında IMRT ve VMAT tedavi planlarının dozimetrik olarak karşılaştırılması”, XII. UROK, 208.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Ertekin, M.V., (2016), “Vücut yüzeyi tarama sistemi ile CBCT sonuçlarının karşılaştırılması”, XII. UROK, 209.

 

Durmus, I.F., Tas, B., Atalay, E.D., Tarhan, I., Ertekin, M.V., (2016), “Kraniyospinal VMAT ışınlamalarında iç içe alanların kullanımının olası setup hatalarındaki doz dağılımına etkisi”, XII. UROK, 217.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Fayda, E.M., (2015), “Prostat kanseri hastalarına sadece ultrason görüntüsü eşliğinde fraksiyone IMRT/VMAT tedavisi yapmak mümkün müdür”, XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 65.

 

Tas, B., Durmus, I.F., (2015), “Meme IMRT’sinde parsiyel cone beam CT görüntülerinin tam cone beam CT görüntüleri ile otomatik kaydırma değerlerinin karşılaştırılması”,  XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 129.

 

Tas, B., Durmus, I.F., (2015), “4D karaciğer SBRT hastalarının tedavisinde FFF enerjisinin tedavi süresine katkısı”, XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 134.

 

Durmus, I.F., Tas, B., Atalay E.D.,  Ertekin, M.V., (2015), “Craniospinal VMAT planlarında setup hatalarının doz dağılımına etkisi”, XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 139.

 

Durmus, I.F., Tas, B., Atalay E.D., Fayda, E.M., (2015), “Dose to water ve dose to medium hesaplamalarının akciğer SBRT ve kraniyal SRT için doz dağılımlarının karşılaştırılması”,  XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 141.

 

Tas, B., Durmus, I.F., Ertekin, M.V., (2015), “Tek alanlı VMAT, çift alanlı VMAT ve tek alanlı çift VMAT tekniklerinin prostat kanseri hastaları için doz dağılımlarının değerlendirilmesi”, XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 147.

 

Nalbant N., Dönmez N.K., Durmus I.F., Kıngır I., Bilge H. (2013) IMRT Tedavi Planlarında Doz Dağılımlarının Doğruluğunun Ölçüm Yöntemleriyle Araştırılması.” XIV. Medikal Fizik Kongresi

 

Kalender Z.P., Kıngır I., Durmus I.F., Dönmez N.K., Bilge H. (2013) IMRT Tedavi Planlarının Dozimetrik Kontrolünde Absorblanan Dozun Doğruluğunun Araştırılması.” XIV. Medikal Fizik Kongresi

 

Kıngır I., Durmus I.F., Okutan M., Cakır A., Sağlam E.K, Kemikler G. (2013) CyberKnife Robotik Radyocerrahi Sisteminin Değişebilir Açıklıklı IRIS Kolimatörünün Dozimetrik Parametrelerinin Araştırılması.” XIV. Medikal Fizik Kongresi

 

Durmus I.F., Karaköse F., Kıngır I.,Simsek C., Erden N., Okutan M., Cakır A., Kemikler G., Bilge H. (2013) Eclipse Tedavi Planlama Sisteminde Step And Shoot ve Sliding Window IMRT Teknikleri ile Yapılan Prostat Planları ve Hasta QA Sonuçlarının Karşılaştırılması.” XIV. Medikal Fizik Kongresi

 

Durmus I.F., Okutan M., Cakır A., Kemikler G. (2013) Prostat Çift Arc Planlarında Kolimatör Açısının Belirlenmesi: Prostat Çift Arc Uygulamalarında Hangi Kolimatör Açısı Kullanılmalı?” XIV. Medikal Fizik Kongresi

 

Durmus I.F, Ozkaya K., Kıngır I.,Okutan M., Cakır A., Sağlam E.K, Kemikler G. (2013) Vertebra Metastazları için CyberKnife ve RapidArc Cihazlarında Yapılan Planların Doz Dağılımlarının Karşılaştırılması” XIV. Medikal Fizik Kongresi

 

Durmus I.F., Cakır A., Okutan M., Tambas M., Meral R., ORAL E.N., Kemikler G. (2012), “CyberKnife ve RapidArc’ta Yapılan Intrakranyal Tümör Işınlamalarının Tedavi Plan kalitelerinin Mukayesesi, X. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

 

Dönmez N., Yücel D., Durmus IF., Cakır A., Okutan M., Bilge H. (2011), “Geniş Alan IMRT Planlarının Doğruluğunun Kontrolündeki İki Farklı Uygulamanın Karşılaştırılması”,  XIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi.