Dr. Öğr. Üyesi İsmail Balaban

Çocuk Kardiyoloji

Eğitim
 • Tıp Fakültesi: Ankara Üniversitesi (1996-2003)
 • Tıpta Uzmanlık (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları): Ankara Dr. Sami Ulus Kadın-Doğum, Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2004-2009)
 • Yan Dal Uzmanlık (Çocuk Kardiyoloji): Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (2013-2016)
İş Deneyimi
 • Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Arş. Gör. Dr.  Ankara Dr. Sami Ulus Kadın-Doğum, Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Eğ. Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Haziran 2004- Ocak 2010
 • Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Uzm. Dr. TSK 4. Kolordu Çiğiltepe A tipi Dispanser- Ankara- Ocak 2010- Ocak 2011
 • Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Uzm. Dr. Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği  Ocak 2011- Nisan 2013
 • Çocuk Kardiyoloji Yan Dal Arş. Gör. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Nisan 2013- Temmuz 2016
 • Çocuk Kardiyoloji Uzm. Dr. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Ağustos 2016- Ağustos 2018
Üyelikler
 • Türkiye Çocuk Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
Tıbbi İlgi Alanları
 • Pediatrik ekokardiyogafi
 • Girişimsel pediatrik kardiyoloji
 • Ritm bozuklukları
Yabancı Diller
 • İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
 • ÇORUM
Bilimsel Yayınlar