Dr. Öğr. Üyesi Ercan Paşaoğlu

Göz Hastalıkları

Eğitim
  • Lisans: uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Yüksek Lisans: Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz hastalıkları
İş Deneyimi
  • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
Üyelikler
  • Türk Oftalmoloji Derneği
  • İstanbul Tabipler Odası
Tıbbi İlgi Alanları
Yabancı Diller
  • İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
1977
Bilimsel Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Pars plana vitrectomy with and without triamsinolone acetonide assisted in pseudophakic retinal detachment complicated with proliferative vitreoretinopathy. Acar N. Kapran Z. Altan T. Ünver YB. Paşaoğlu E. Japan Journal Ophthalmology 2010.

Göz İçi Basıncı Ölçümünde Goldmann Applanasyon Tonometrisi,Tonopen Avia,Oküler Cevap Analizörü Karşılaştırması ve Merkezi Kornea Kalınlığının Ölçümlere Etkisi. Işıl
Paşaoğlu, Mümin Hakan Eren, Ali Demircan, Hülya Güngel, Çiğdem Altan, Ercan Paşaoğlu. Glokom Katarakt Dergisi 2012.