Doç. Dr. Celale Tangül Özcan

Aile Danışmanı

Eğitim
İş Deneyimi
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • Adana Asker Hastanesi
 • The Methodist Hospital, Houston/US
 • Ağrı Asker Hastanesi
 • CBT Therapy Center Fort Wayne ,Indiana / US
Üyelikler
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği
Tıbbi İlgi Alanları
 • Sınav Kaygısı
 • Panik Bozukluk
 • Depresyon
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu
 • Aile Danışmanlığı
 • Evlilik Danışmanlığı
Yabancı Diller
 • İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
 • Ankara
Bilimsel Yayınlar

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konan Çocukların Anne-Babalarının Empati Düzeyi ve Aile İşlevlerinin İncelenmesi, Psikiyatri Hemşireliğinde Yüksek Lisans Tezi, GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2002

Doktora Tez Başlığı: Kişilerarası Sorun Çözme Eğitiminin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklardaki Karşı Gelme Belirtileri Üzerine Etkileri, Hemşireliğinde Doktora tezi, GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007.

Danışmanlık Yapılan Tezler

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Kişilerde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar İle Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Bilge Dilek Soyaslan (2014-2016)

Danışman: Doç.Dr. Celale Tangül  ÖZCAN

Standardize Hasta Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Güdülenme Düzeylerine ve Öğrenme Deneyimlerine Etkisinin İncelenmesi.2015.Gamze Sarıkoç (2012-2015)

Danışman: Doç.Dr. Celale Tangül  ÖZCAN

 Tıp ve Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitiminde Kullanılan Simüle Hasta Uygulamasının İletişim Becerilerine Etkinliğini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme. Neşe Mercan (2012-2016)

Danışman: Doç.Dr. Celale Tangül  ÖZCAN

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Akbayrak, N, Oflaz, F, Aslan, O, Ozcan, CT, Tastan, S, Cicek, H. Post-Traumatic Stress Disorder Symptoms among Military Health Professionals in Turkey. Military Medicine, 2005;170 (2):125-130.
 1. Ozcan, CT, Oflaz, F, Durukan I. Contribution of teaching an interpersonal cognitive problem-solving strategy to children with attention deficit hyperactivity disorder treated with a psychostimulant drug. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2010;20(2): 125-131.
 1. Ozcan, CT, Oflaz, F, Cicek H. Empathy: the effects of undergraduate nursing education in Turkey. International Nursing Review, 2010;57(4):493-9. Ozdemir, B, Doruk, A, Celik, C, Amasyalı, B, Ciyiltepe, M, Ozcan, C. Evaluation of Autonomic Nervous System Function with Tilt Table Testing in Young Adults with Persistent Developmental Stuttering. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2010; 20 (1): 45-49.
 1. Bakir B, Ozer M, Ozcan CT, Cetin M, Fedai T. The Association Between Burnout, and Depressive Symptoms in a Turkish Military Nurse Sample. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2010;20:160-163.
 1. Oflaz, F, Meric, M, Yuksel, C, Ozcan, CT. Psychodrama: an innovative way of improving self-awareness of nurses. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2011;18 (7):569–575.
 1. Ozcan CT, Oflaz F. and Bakir B. The effect of a structured empathy course on the students of a medical and a nursing school. International Nursing Review, 2012;59(4):532-538.
 1. Özcan CT, Oflaz F, Türkbay T, Morgillo Freeman S. The Effectiveness of an Interpersonal Cognitive Problem-Solving Strategy on Behavior and Emotional Problems in Children with Attention Deficit Hyperactivity. Archives of Neuropsychiatry, 2013;50(3):244-251.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Çiçek SH, Yava A, Demirtaş A, Tosun N, Özcan CT, Akbayrak N. Bitkisel Hayattaki Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Deneyimleri. Anatolian Journal of Clinical Investigation (Anadolu Tıbbi Araştırmalar Dergisi) 2012; 6(3): 162–168.
 2. Yava A, Çicek H, Tosun N, Özcan C, Yildiz D and Dizer B. Knowledge and Attitudes of Nurses about Pain Management in Turkey. International Journal of Caring Sciences, 2013; 6(3): 494-505.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Özcan CT, Oflaz F, Türkbay T. Dikkat Eksikliği Aşırı Hareketlilik Bozukluğu ve Binişik Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu Olan Çocukların Anne-Babalarının Empati Düzeylerinin Karşılaştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 10(3):108-114, 2003
 2. Türkbay T, Özcan CT, Doruk A., Sekmen K. Ergenlerdeki Kimlik Bocalaması Üzerine Cinsiyetin Etkisi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi,12(2): 69-74, 2005
 3. Türkbay T, Özcan CT, Doruk A, Uzun Ö. Consequences of Identity Confusion on Adolescents’ Psychiatric Symptoms and Self-Esteem. Psychiatry in Türkiye, 7(3):92-97, 2005
 4. Oflaz F, Özcan CT, Taştan S, Çiçek H, Aslan Ö, Vural H. Hemşirelerin travma sonrası stres bozukluğu belirtilerini tanıma durumları. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2010;1(1):1-6.
 5. Özcan CT, Durukan I. “Erkek Ergenlerde Kimlik Duygusu Gelişimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(2):131-138, 2011.
 6. Bakır B, Koçak N, Özcan CT, Kır T, Çetin M, Fedai T. Türk Hemşirelik Öğrencilerinde Purdue Pegboard Beceriklilik Testi İle Sınıf Başarı Sıralamasının Korelâsyonu [Correlation of Purdue Pegboard Dexterity Test Scores with Class Rank of Turkish Nursing Students]. TAF Prev Med Bull, 2013; 12(6): 619-624.
 7. Sarıkoç G, Özcan, CT, Elçin, M. Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde Yenilikçi Bir Uygulama: Standart Hastalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2016; 9(2):61-66.
 8. Özcan CT, Mercan N. Hemşirelerin Travma ile Karşılaşma Durumlarına ve Kişilik Özelliklerine göre Empati ve Tükenmişlik Düzeyleri [Empathy and Burnout Levels of Nurses Associated with Personality Traits and Trauma Exposure]. Gulhane Med J. 2016; 58(1): 11-17.
 9. Özcan C, Öğülmüş S. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklara Bilişsel Yaklaşıma Dayalı Kişilerarası Sorun Çözme Eğitiminin Katkıları”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 9(4): 391-398, 2010.
 10. Özcan CT. “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Tedavi Yaklaşımları”, Hastane ve Yaşam Dergisi, 2010: 6(56): 79-85.
 11. Bağcivan G, Çiçek H, Özcan CT. Yoğun Bakımda Yatan Hasta ve Yakınlarıyla İletişim. İç Hastalıkları Dergisi 2011;18(2);117-122.
 12. Özcan CT., YÜKSEL Ç. Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi. Türkiye Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi 2015;1(2):67-74.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Posterler

 1. Vural H, Oflaz F, Aslan Ö, Özcan CT, Taştan S, Cicek H. Determining The Levels of Knowledge and Strategies to Intervent Posttravmatik Stress Disorder of Nurses in Charge of Turkish Armed Forces, 6-10 Ekim 2002, VII. Balkan Askeri Tıp Kongresi, Yunanistan.
 2. Ozcan CT, Vural H. The Effect of Vocational Training and Other Factors at The Nursing School on The Improvement Level of Emphatic Skill, Poster presentation, VII. Congress of Balkan Military Medical Committee, 6-10 October 2002, Athens, Greece.
 3. Oflaz F, Ozcan CT. A Pilot Study of Starting a Change in a Psychiatry Inpatient Unit, Poster presentation, IX. Congress of Balkan Military Medical Committee, 21-24 June 2004, Antalya, Turkey.
 4. Tosun N, Yava A, Çiçek H, Özcan C. “ICU Nurses’ Communication Experiences with Close Relatives”, Poster Presentation, 3rd EfCCNa Congress, Florence-Italy, 9-11 October 2008.
 5. Ozcan CT, Oflaz F. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder and Nursing Care, Poster presentation, XIII. Congress of Balkan Military Medical Committee, 1-5 June 2008, Kuşadası, Türkiye.
 6. Çiçek H, Yava A, Tosun N, Özcan, C. Keeping ICU Nurses from Exhaustion, Poster Presentation, 10th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, 6th Annual Congress of the World Federation of Critical Care Nurses, Florence-Italy, 28 August-1 September 2009.
 7. Demirtaş A, Çiçek H, Yava A, Tosun N, Akbayrak N, Özcan CT. Do Patients Demand Immediate Dismissal From the Cardiology ICU?, Poster Bildiri, V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 24-28 Eylül 2009, Antalya, (Abstract, The Heart Surgery Forum-Supplement I,12; 83).
 8. Çiçek H, Yava A, Demirtaş A, Çinar I, Fidanci Be, Özcan CT, Akbayrak N. Which patients intensive care nurses find difficult and how they cope, Poster Presentation, European Society of Intensive Care Medicine 23rd Annual Congress 9-13 October 2010, Barcelona, Spain. Intensive Care Medicine 36(2): 341, 2010.
 9. Çiçek H, Özcan CT, Yava A, Aslan F. Difficult patient perceptions and coping strategies of nurses. Poster Presentation, European Society of Intensive Care Medicine 23rd Annual Congress 9-13 October 2010, Barcelona, Spain. Intensive Care Medicine 36(2): 341, 2010.
 10. Özcan CT, Oflaz F, İnci F, Johnson J. Türkiye ve Amerika'da Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Kendi Rol ve İşlevlerini Algılama Durumları: KültürlerarasıKarşılaştırmalı Bir Çalışma, Poster Bildiri, I Uluslararası, V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Kuramdan Uygulamaya), İstanbul, 22-24 Eylül 2011.
 11. Özcan CT, Oflaz F, Bakir B. Yapılandırılmış Bir Empati Dersinin Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Poster Bildiri, I Uluslararası, V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Kuramdan Uygulamaya), İstanbul, 22-24 Eylül 2011.
 12. Ozcan CT, Meric M. Empathy in Medical and Nursing Students-Evaluation of The Turkish Forms of Jefferson Scale of Empathy (P-045). Horatio European Psychiatric Nursing Congress 2013, 31 October-2 November 2013, Istanbul Turkey.
 13. Ozcan CT, Ozdemir B. Illness Perceptions, Perceived Expressed Emotion and the Levels of Psychopathology in Turkish Psychiatric Patients, Poster Presentation, Jubilee Congress of World Association of Social Psychiatry, 13-15 November 2014, London, England
 14. Sarıkoç G, Özcan CT, Yüksel Ç, Mercan N. Safety Enviroment and Psychiatric Nursing (PP-036). 6th International Nursing Management Conference, 27-29 October, 2014, Bodrum, Turkey.
 15. Mercan N, Özcan CT, Yüksel Ç, Sarıkoç G. The theorist-practitioner gap (PP-044). 6th International Nursing Management Conference, 27-29 October, 2014, Bodrum, Turkey.
 16. Sarikoc G, Ozcan CT. Use Of Standardized Patient Method In Psychosocial Nursing Education. ASPE (Association of Standardized Patient Educators) 14th Annual Conference, June 14-17, Denver, Colorado, USA.

Sözel Sunumlar

 1. Akbayrak, N, Oflaz, F, Aslan, Ö, Özcan, CT, Taştan, S, Cicek, H. Determining The Symptoms of post-traumatic Stress Disorder on The Army Health Professionals, 6-10 Ekim 2002, VII. Balkan Askeri Tıp Kongresi, Yunanistan.
 2. Özcan CT, Oflaz F. The Comparison of Emphatic Skills and Tendency of The Students Trained in Classical and Integrated Programs at GMMA School of Nursing: A Longitudinal Study, 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 24-28 2007, Poiana Brasov, Romania.
 3. Çiçek H, Özcan C, Tosun N, Yava A. “Experiences of ICU Patients’ Relatives in ICU: Don’t Forget Us”, Oral Presentation, 3rd EfCCNa Congress, Florence-Italy, 9-11 October 2008.
 4. Özcan CT, Oflaz F, Türkbay T. Effects of the teaching an interpersonal cognitive problem-solving strategy on oppositional defiant problems in children with attention deficit hyperactivity disorder. Oral presentation, Horatio Festival of Psychiatric Nursing - the age of dialogue, 5th - 9th November 2008, MALTA, Abstract book, S10
 5. Çiçek H, Demirtaş A, Tosun N, Yava A, Özcan CT. Being the Nurse for a Decerebrate Patient: A Phenomenological Study, Oral Presentation, 10th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, 6th Annual Congress of the World Federation of Critical Care Nurses, Florence-Italy, 28 August-1 September 2009.
 6. Ozcan CT, Guvenc G. The comparison of problem solving skills of the military nursing students trained in classical and integrated programs at GMMA: A longitudinal study (OP 39). 18th Congress of Balkan Military Medical Committee, Istanbul, Turkey.Balkan Military Medical Review 2013; 16(Suppl):132.
 7. Ozcan CT. An interpersonal cognitive problem-solving strategy on children with attention deficit hyperactivity disorder: A one-year follow-up. 21st World Congress Social Psychiatry, 29 June- 3 July 2013 Lisbon, Portugal.
 8. Ozcan CT, Oflaz F. Empathy in nursing students: related socio-demographic characteristics and family functioning. 21st World Congress Social Psychiatry, 29 June- 3 July 2013 Lisbon, Portugal.
 9. Ugurlu N, Ozcan CT. Traumatic/Secondary Traumatic Experiences, Empathy and Burnout Levels among Turkish Military Nurses (OP-045). Horatio European Psychiatric Nursing Congress 2013, 31 October-2 November 2013, Istanbul Turkey.
 10. Ozcan CT, Erdem, M, Yanmış N. The relationship of perceived expressed emotion of the psychiatric patients and expressed emotion and the personal characteristics of their caregivers (OP 120). 19th Congress of Balkan Military Medical Committee, 7-10 May 2014, Plovdiv, BULGARIA.Balkan Military Medical Review 2014; 17(5):e1-e321.
 11. Ozcan, CT, Erdem M.The Relationship Between Patients’ Perceived Expressed Emotion and The Level of Psychopathology in Turkish Psychiatric Patients (OP19). XVI World Congress of Psychiatry, September 14-18, 2014, Madrid, Spain.
 12. Sarikoc G, Ozcan CT. Evaluation the Use of Standardized Patients in Psychiatric Nursing Education (SS C4). ASPE (Association of Standardized Patient Educators) 14th Annual Conference, June 14-17, 2015, Denver, Colorado, USA.
 13. Sarikoc G, Ozcan CT, Elcin M. An Innovation: Standardized Patient in Psychiatric Nursing Education (276). 2015 International Academic Business Conference & 2015 International Education Conference, October 11-14, 2015, Las Vegas, Nevada, USA.
 14. Ozcan CT. Nurses’ Perceptions of Ward Environment After Reorganization of Nurse Role Components-to Improve Quality of Patient Care in A Psychiatric Unit (TS-5). 12th Congress of World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR), 2-5 November 2015, Seoul, Korea.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Posterler

 1. Özcan C, Oflaz F, Cöngöloğlu A, Türkbay T, Söhmen T. “DEHB Tanısı Konan Çocukların Anne-Babalarının Empati Düzeyi ve Aile İşlevlerinin İncelenmesi”, 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 7-9 Mart 2003, Ankara.
 1. Çiçek H, Yava A, Özcan CT, Tosun N, Dizer B. Hemşirelerin Ağrıya Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi. Poster bildiri, 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 2010, Antalya. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17(Ek 1): 312.

Sözel Sunumlar

 1. Özcan CT Oflaz F, Çiçek H. Hemşirelik Yüksekokulunda Verilen Klasik ve Entegre Eğitimin Empatik Beceri ve Eğilimi Geliştirme Düzeyine Etkilerinin Karşılaştırılması, 3.Uluslararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005 İzmir.
 2. Çiçek H, Demirtaş A, Tosun N, Yava A, Özcan CT, Akbayrak N. Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Yoğun Bakımda Hemşiresi Olmak: Fenomonolojik Bir Çalışma. Sözel bildiri, 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya. (s.342).

YAZILAN KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

Çeviri Editörlüğü

Kitap: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri: Kanıta Dayalı Uygulamada Bakım Kavramları (Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence Based Practice)

Editörler: Celale Tangül Özcan, Nermin Gürhan (Ed: Mary C. Townsend)

ISBN: 978-605-9942-41-6 (ISBN: 978-0-8036-38-76-1)

Yayın evi, yeri ve yılı: Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, Türkiye, 2015 (Davis Company, Philadelphia, USA, 2014), Basım: 6. basım (6th edition)

Sayfa sayısı: 932 (925)

Bölüm Çevirmenliği

Bölüm adı: Biyolojik Etkiler

Bölüm adı: İyileşme Modeli

Bölüm adı: Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Bölüm adı: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Kitap Bölüm Yazarlığı

Kitap: Kaplan & Sadock Psikiyatri Davranış Bilimleri/Klinik Psikiyatri (Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry)

Editör: Ali Bozkurt (Eds: Benjamin James Sadock, Virginia Alcott Sadock, Pedro Ruiz)

ISBN: 978-975-277-627-2 (ISBN: 978-1-4511-0955-9)

Yayın evi, yeri ve yılı: Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, Türkiye, 2016 (Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA, 2014), Basım: 11. basım (11th edition)

Bölüm adı: Toplum Psikiyatrisi

Türkçe Kitap Editörlüğü

 1. Kitap: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bozuklukları

Editörler: Celale Tangül Özcan, Dursun Karaman, Salim Özenç

ISBN: 978-605-5121-03-07

BÖLÜM YAZARLIĞI

Bölüm adı: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Bölüm adı: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda İlaç Dışı Tedavi Yaklaşımları

Bölüm adı: Terapötik İletişim Teknikleri

Bölüm adı: Nonterapötik İletişim Teknikleri

 1. Kitap: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığına Temel Yaklaşımlar

Editörler: Celale Tangül Özcan, Hatice Çiçek, Salim Özenç

ISBN: 978-605-5121-04-04

 1. Kitap: Birinci Kitap: Örneklerle İletişim Teknikleri

Editörler: Çiğdem Yüksel, Celale Tangül Özcan

ISBN: 978-605-4949-32-8

Yayın evi, yeri ve yılı: İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic.Ltd.Şti. İstanbul, 2015