Dr. Öğr. Üyesi Adil Umut Zübarioğlu

Neonatoloji

Yenidoğan Yoğun Bakım

Eğitim
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü (1998-2004)
 • S.B. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi /Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi (2005-2010)
 • S.B. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Yenidoğan Kliniği / Neonatoloji Uzmanlık Eğitimi (2011-2014)


İş Deneyimi
 • Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği (2005-2011) (Pediatri Uzmanlık eğitimi ve Pediatri Uzmanı olarak)
 • Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği (2011-2017) (Neonatoloji Uzmanlık Eğitimi ve Neonatoloji Uzmanı olarak)
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesl Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (2017- ..) (Neonatoloji Uzmanı)
Üyelikler
 • TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ
 • ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
Tıbbi İlgi Alanları
 • PREMATÜRELİK ve SORUNLARI
 • NEONATOLOJİDE SOLUNUM DESTEK UYGULAMALARI
 • NEONATOLOJİDE PARENTERAL ve ENTERAL BESLENMEDE YENİLİKLER
 • NEONATAL KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI PREOP ve POSTOP BAKIM
Yabancı Diller
 • İNGİLİZCE
Doğum Yeri / Tarihi
 • İSKENDERUN / HATAY
Bilimsel Yayınlar
 1. A) YURTDIŞI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ BİLİMSEL YAYINLAR
 2. Cetinkaya F, Zübarioğlu AU, Göktaş S. Pediatricians' knowledge about recent advances in anaphylaxis treatment in Istanbul, Turkey. Turk J Pediatr. 2009 Jan-Feb;51(1):19-21.
 3. Zubarioglu U, Uslu S, Can E, Bulbul A, Nuhoglu A. Oxygen saturation levels during the first minutes of life in healthy term neonates. Tohoku J Exp Med. 2011;224:273-9.
 4. Uslu S, Bulbul A, Can E, Zubarioglu U, Salihoglu O, Nuhoglu A. Relationship between oxygen saturation and umbilical cord pH immediately after birth. Pediatr Neonatol. 2012;53:340-5.
 5. Uslu S, Bulbul A, Dursun M, Zubarioglu U, Turkoglu E, Guran O. Agreement ofMixed Venous Carbon Dioxide Tension (PvCO2) and Transcutaneous Carbon Dioxide(PtCO2) Measurements in Ventilated Infants. Iran J Pediatr. 2015;25:e184.
 6. Uslu S, Zubarioglu U, Sozeri S, Dursun M, Bulbul A, Kiray Bas E, Turkoglu Unal E, Uslu A. Factors Affecting the Target Oxygen Saturation in the First Minutes of Life in Preterm Infants. J Trop Pediatr. 2016 Dec 24. pii: fmw090. doi: 10.1093/tropej/fmw090. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28013253.
 7. Zubarioglu U, Uslu S, Bulbul A. New Frontiers of Necrotizing Enterocolitis: From Pathophysiology to Treatment. Health. 2017;9:106-23.
 8. Bülbül A, Dursun M, Yildirmak Y, Akyol B, Zübarioglu U, Unal TE, Bülbül L, Kazancı SY, Uslu S. Spontaneous Remission in Congenital Leukemia AML-M1 with Pericardial Effusion. J Neonatal Biol. 2015;4(4):196.
 9. Kara Elitok G, Bulbul L, Zubarioglu U, Kıray Bas E, Acar D, Uslu S, Bulbul A. How should we give vitamin D supplementation? evaluation of the pediatricians' knowledge in Turkey. Ital J Pediatr. 2017 Oct 17;43(1):95.
 10. Evliyaoğlu O, Ercan O, Ataoğlu E, Zubarioğlu U, Özcabı B, Dağdeviren A, Erdoğan H, De Franco E, Ellard S. Neonatal Diabetes: Two Cases with Isolated Pancreas Agenesis due to Homozygous PTF1A Enhancer Mutations and One with Developmental Delay, Epilepsy, and Neonatal Diabetes Syndrome due to KCNJ11 Mutation. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2018 Jun 1;10(2):168-174.
 11. Bulbul A, Bulbul L, Uslu S, Zubarioglu U. Nutritional support in preterm infants. Pediatr Neonatol. 2017 Dec;58(6):562.
 12. Celik M, Bulbul A, Uslu S, Dursun M, Guran O, Kıray Bas E, Arslan S, Zubarioglu U. A comparison of the effects of invasive mechanic ventilation/surfactant therapy and non-invasive nasal-continuous positive airway pressure in preterm newborns. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Aug 31:1-7.
 13. Bas EK, Bulbul A, Uslu S, Bas V, Zubarioglu U. Child motherhood: the incapability remains. World J Pediatr. 2017 Jun;13(3):283.
 14. Uslu S, Zubarioglu U, Sozeri S, Dursun M, Bulbul A, Kiray Bas E, Turkoglu Unal E, Uslu A. Factors Affecting the Target Oxygen Saturation in the First Minutes of Life in Preterm Infants. J Trop Pediatr. 2017 Aug 1;63(4):286-293.
 15. Dursun M, Uslu S, Bulbul A, Celik M, Zubarioglu U, Bas EK. Comparison of Early Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation and Nasal Continuous Positive Airway Pressure in Preterm Infants with Respiratory Distress Syndrome. J Trop Pediatr. 2018 Sep 17. doi: 10.1093/tropej/fmy058.

 

 1. B) YURTİÇİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ BİLİMSEL YAYINLAR
 2. Can E, Bülbül A, Uslu S, Zubarioğlu U, Dalgıç N, Nuhoğlu A. Perinatal varisella enfeksiyonu: olgu sunumu. Çocuk Dergisi 2010;10:198-201.
 3. Dursun M, Bülbül A, Uslu HS, Güran Ö, Zübarioğlu AU, Türkoğlu Ünal E, Çelik M, Babayiğit A. Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerde İntraventriküler Kanama Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi 2013;13:109-115.
 4. Zübarioğlu AU, Bülbül A, Uslu HS. Yenidoğan Akut Böbrek Hasarı. JAREM 2013; 3: 53-9.
 5. Güran Ö, Bülbül A, Uslu S, Dursun M, Zubarioğlu U, Nuhoğlu A. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin hastalık ve ölüm oranlarının zaman içerisindeki değişimi. Türk Ped Arş 2013; 48:102-9.
 6. Bülbül A, Özkaya Gül F, Uslu S, Türkoğlu Ünal E, Dursun D, Zübarioğlu U, Babayiğit A, Nuhoğlu A. Antenatal steroid uygulamasının erken dönem prematüre sorunları üzerine etkisi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2014;48(1):1-7
 7. Zubarioğlu A, Uslu S, Bülbül A, Dursun M, Celik M, Türkoğlu E, Karabulut N. Yenidoğan döneminde akut osteoartrit: Olgu sunumu. The journal of pediatric research 2014;1:95-98.
 8. Uslu S, Bülbül A, Zübarioğlu U. Zamanında doğan bebeğin enteral beslenmesi. Klinik Tıp Pediatri Dergisi 2014 Özel Ek;6(3):1-11
 9. Babayiğit A, Bülbül A, Türkoğlu Ünal E, Uslu S, Güran Ö, Zübarioğlu U, Dursun M. Prematüre Retinopatisi gelişim sıklığı ve etki eden risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi 2014;10:158-164.
 10. Çimenci N, Akbaş D, Uzun N, Baş AÖ, Zubarioğlu U, Bülbül A. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde invaziv araç ile ilişkili hastane enfeksiyon oranları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2015;49:107-11.
 11. Uslu HS, Zübarioğlu AU, Bülbül A. Neonatoloji perspektifinden selektif metabolik tarama testleri. JAREM 2015;5:39-46.
 12. Girgin D, Bülbül A, Uslu S, Zübarioğlu U, Dursun M, Kıray Baş E, Arslan S. Anne bebek çiftinin taburcu edilme zamanının bilirubin düzeyleri üzerine etkisi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2015;49:187-94.
 13. Selalmaz M, Bülbül A, Sözeri Ş, Özcan F, Kunt A, Atar G, Zübarioğlu U, Ünal ET, Uslu S. Yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşirelerin sarılık tedavisi konusunda uygulama düzeylerinin değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2015;49:195-9.
 14. Çelik M, Bülbül A, Uslu S, Dursun M, Zübarioğlu U, Akın M, Dokucu Aİ. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki cerrahi olguların değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2015:49:289-94.
 15. Dursun M, Bülbül A, Zübarioğlu U, Uslu S, Ünal TE, Akçay T. Maternal metilasyon kaybı saptanan geçici neonatal diyabetes mellitus. The Journal of Pediatric Research 2015;2:49-52.
 16. Zübarioğlu U, Bülbül A, Dursun M, Ünal TE, Uslu S. Neonatal tuz kaybı tablosunun nadir bir nedeni: Primer Psödohipoaldesteronizm. Şişli Etfal Tıp Bülteni 2015;49:80-4.
 17. Bülbül A, Uslu S, Zubarioglu U, Acar D, Ataman A, Cakir E. Congenital Tracheal Polyp in a Neonate: First Case in Literature. Şişli Etfal Tıp Bülteni 2016;50(3):234-6.
 18. Baş EK, Bülbül A, Arslan S, Elitok G, Uslu S, Baş V, Zubarioğlu U, Ayyıldız E. Orta ve Ağır Derece Prematürelerde Okul Öncesi Dönemde (4-6 yaş) Denver Gelişim Testinin Değerlendirilmesi. Nobel Med. 2016;12(3):24-8.
 19. Geç Preterm Bebeklerde Erken Dönem Solunum Problemleri. Uslu, Sinan; Zübarioğlu, Umut; Bülbül, Ali. Şişli Etfal Hastanesi Tip Bülteni; Istanbul Vol. 51, Iss. 3, (2017): 184-190.
 20. Yenidoğan Mortalitesinin Nadir Bir Nedeni: Uzun QT Sendromu. Acar, Duygu Besnili; Uslu, Sinan; Öner, Taliha; Zübarioğlu, Umut; Bülbül, Ali; vs. Şişli Etfal Hastanesi Tip Bülteni; Istanbul Vol. 51, Iss. 4, (2017): 329-333
 21. Doğumhanede Yenidoğan Bebeklerin İzlem Süreçleri: İki Yıllık İstatistiksel Değerlendirme. Bülbül, Ali; Keskin, Lütfiye Şahin; Zübarioğlu, Adil Umut; Uslu, Hasan Sinan; Demirel, Şehrinaz; vs.. Şişli Etfal Hastanesi Tip Bülteni; Istanbul Vol. 51, Iss. 3, (2017): 191-194.
 22. Neonatal Diabetes Mellitus. Adil Umut Zübarioğlu, Ali Bülbül, Hasan Sinan Uslu. SETB. 2018; 52(2): 71-78

 

 1. C) KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI
 2. Bülbül A, Zübarioğlu U. Doğum travmaları. İçinde:Yenidoğan Acilleri. Editörler: Bülbül A, Uslu HS. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2014:47-60.
 3. Zübarioğlu U, Bülbül A. Doğumhanede rutin bakım uygulamaları. İçinde:Yenidoğan Acilleri. Editörler: Bülbül A, Uslu HS. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2014:77-80.
 4. Uslu S, Zübarioğlu U. Neonatal Transport. İçinde:Yenidoğan Acilleri. Editörler: Bülbül A, Uslu HS. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2014:507-514.
 5. Zübarioğlu U. Bölüm 101. Endokrin Sistem. İçinde: Nelson Pediatri. Editörler: Kleigman RM, Çeviri Editörü: Akçay T. Nobel Tıp Kitabevleri, 2015:627-629
 6. Zübarioğlu U. Bölüm 102. Dismorfoloji. İçinde: Nelson Pediatri. Editörler: Kleigman RM, Çeviri Editörü: Akçay T. Nobel Tıp Kitabevleri, 2015:629
 7. Zübarioğlu U. Bölüm 103. Yenidoğan Bebeğin Enfeksiyonları. İçinde: Nelson Pediatri. Editörler: Kleigman RM, Çeviri Editörü: Akçay T. Nobel Tıp Kitabevleri, 2015:629-
 8. Bülbül A, Zübarioğlu U. Periferik Arter Kanülasyonu. İçinde: Yenidoğanda Girişimler Atlası (Çeviri). Editör: Zenciroğlu A. TC Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2016: 182-193.
 9. Zübarioğlu U, Uslu S. Umbilikal Arter Kateterizasyonu. Yenidoğanda Girişimler Atlası (Çeviri). Editör: Zenciroğlu A. TC Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2016: 156-172.
 10. Zübarioğlu U, Bülbül A. Yenidoğan Döneminde Konvülziyon. İçinde: Pratik Neonatoloji. Editörler Bülbül A, Uslu S. Tıbbi Yayınlar Merkezi, İstanbul, 2016: 233-241.
 11. Zübarioğlu U, Bülbül A. Enteral Beslenme. İçinde: Pratik Neonatoloji. Editörler Bülbül A, Uslu S. Tıbbi Yayınlar Merkezi, İstanbul, 2016: 245-252.
 12. Zübarioğlu U, Bülbül A. Nekrotizan Enterokolit. İçinde: Pratik Neonatoloji. Editörler Bülbül A, Uslu S. Tıbbi Yayınlar Merkezi, İstanbul, 2016: 263-268.
 13. Uslu HS, Zübarioğlu U. Yenidoğan döneminde gastroözefageal reflü. İçinde: Pratik Neonatoloji. Editörler Bülbül A, Uslu S. Tıbbi Yayınlar Merkezi, İstanbul, 2016: 269-274.
 14. Zübarioğlu T, Zübarioğlu U. Yenidoğan döneminde hiperamonyemi. İçinde: Pratik Neonatoloji. Editörler Bülbül A, Uslu S. Tıbbi Yayınlar Merkezi, İstanbul, 2016: 287-292.
 15. Zübarioğlu T, Zübarioğlu U. Yenidoğan döneminde laktik asidoz. İçinde: Pratik Neonatoloji. Editörler Bülbül A, Uslu S. Tıbbi Yayınlar Merkezi, İstanbul, 2016: 293-298.
 16. Zübarioğlu U, Bülbül A. Akut böbrek yetersizliği. İçinde: Pratik Neonatoloji. Editörler Bülbül A, Uslu S. Tıbbi Yayınlar Merkezi, İstanbul, 2016: 339-346.
 17. Zübarioğlu U, Bülbül A. Hipoglisemi. İçinde: Pratik Neonatoloji. Editörler Bülbül A, Uslu S. Tıbbi Yayınlar Merkezi, İstanbul, 2016: 349-354.
 18. Zübarioğlu U, Bülbül A. Hiperglisemi. İçinde: Pratik Neonatoloji. Editörler Bülbül A, Uslu S. Tıbbi Yayınlar Merkezi, İstanbul, 2016: 355-358.
 19. Uzm.Dr. Umut Zübarioğlu, Uzm.Dr. Bülent Güzel, Doç.Dr. Ali Bülbül Yenidoğanda Periferik Yollu Santral Kateter Uygulaması – Temel Bilgiler ve İleri Uygulama Teknikleri. Tym Yayınevi, Nisan 2018. Bölüm 6. PICC Takılması.
 20. Uzm.Dr. Umut Zübarioğlu, Doç.Dr. Ali Bülbül Yenidoğanda Periferik Yollu Santral Kateter Uygulaması – Temel Bilgiler ve İleri Uygulama Teknikleri. Tym Yayınevi, Nisan 2018. Bölüm 4. Venöz Anatomi.