Hem SHKS, hem JCI çalışmaları hem de sürekli iyileştirmelerin sürdürülebilmesi amacıyla Gaziosmanpaşa Hastanesi‘ nde hekim, hemşire ve ilgili tüm çalışanların katılımı ile kurulmuş olan komiteler belirli aralıklarla toplanarak kendi alanlarındaki konularda düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktadırlar.

 • Bakıma Kabul Ve Bakımın Devamlılığı Komitesi
 • Hastaların Değerlendirilmesi Komitesi
 • Hasta Bakımı Komitesi
 • Anestezi Ve Cerrahi Bakım Komitesi
 • İlaç Yönetimi Ve Kullanımı Komitesi
 • Hasta / Ailesinin Hakları Ve Eğitimi Komitesi
 • Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği Komitesi
 • Yönetim Yönetişim Ve Liderlik Komitesi (Kalite Konseyi)
 • Tesis Yönetimi Ve Güvenlik Komitesi
 • Personel Nitelikleri Ve Eğitim Komitesi
 • Bilgi Yönetimi Komitesi
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Transfüzyon Komitesi
 • Çalışan Güvenliği Komitesi
 • Antibiyotik Komitesi
 • Radyasyon Güvenliği Komitesi