Dr. Öğr. Üyesi Özlem Şireli Bingöl

Çocuk - Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Eğitim
 • 1999-2007 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/ANKARA
 • 2008-2013 Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı/ANKARA(Uzmanlık Eğitimi)
İş Deneyimi
 • 20/03/2013- 15/10/2014 Mardin Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği (Zorunlu Devlet Hizmeti)
 • 20/10/2014- 28/02/2015 Acıbadem Üniversitesi Atakent Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 01/03/2015- 31/12/2015 Balıklı Rum Hastanesi
 • 11/02/2016 Yeniyüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
Üyelikler
 • İSTANBUL TABİP ODASI
 • ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ
 • BEBEK RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ
Tıbbi İlgi Alanları
 • 25-28 Nisan 2010                 “Aile İlişkileri Bağlamında Çocuk ve Ergen”
 • 26-27 Nisan 2010                  “Madde Bağımlığı Olan Ergenlerde Motivasyonel Görüşme  Teknikleri”
 • 14 Şubat-17 Mayıs 2011       “Kısa Acil Psikoterapi (BEP)”
 • 22 Eylül 2012-….                  “Aile ve Çift Terapisi Eğitimi “ İlişki Psikoterapileri Enstitüsü, İstanbul (Devam etmekte )
 • 9 Kasım 2012                        “Bebek Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi”                     
 • 18-20 Nisan 2014                  “Temel Araştırma Teknikleri ve Biyoistatistik”
 • 28-29 Haziran 2014              “Transaksiyonel Analiz (TA 101)”    
 • 30 Haziran 2014                   “Transaksiyonel Analiz (TA 202)”
                                                                                             
Yabancı Diller
 • İNGİLİZCE
Doğum Yeri / Tarihi
 • FRİEDRİCHSHAFEN/ALMANYA
Bilimsel Yayınlar
 1. Psychiatric Assessment And Follow-Up Of Child Abuse Victims: Experience Of The Last Four-Year

Uğur Ç, Şireli Ö ve ark. Poster. International Society For The Prevention Of Child Abuse And Neglect-19.ISPCAN September 09,12,2012/İstanbul,Turkey

 1. Psychiatric Assessment of Adolescent Crime Offenders

Şireli Ö, Uğur Ç ve ark. Poster. International Society For The Prevention Of Child Abuse And Neglect-19.ISPCAN September 09,12,2012/İstanbul,Turkey

 1. Cinsel İstismar Mağdurlarının Psikiyatrik Değerlendirilmesi ve İzlemi: Son Dört Yıllık Deneyim
  Uğur Ç, Şireli Ö ve ark. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2012; 19(2): 81-86

 2. Suça Karışmış Ergenlerde Psikiyatrik Değerlendirme: Olgu Serisi

Şireli Ö, Uğur Ç ve ark.Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2014;21(2):131-138

 1. Mardin İlindeki Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri İle Depresyon Şiddeti ve İntihara Eğilimleri Arasındaki İlişki

Şireli Ö, Çolak M ve ark. Sözel Bildiri. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.09-12 Nisan 2014 Konya, Türkiye

 1. Relationship of childhood headaches with preferences in leisure time activities, depression, anxiety and eating habits: A population-based, cross-sectional study

Bektaş Ö, Uğur Ç, Gençtürk Z, Aysev A, Şireli Ö ve ark. Cephalalgia, 2014 Aug 22. pii: 0333102414547134. [Epub ahead of print]

 1. Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin Depresyon ve İntihar Olasılığı ile İlişkisi 

Şireli Ö,Çolak M ve ark.(15/01/2015 tarhinde Makale No:CGRSD-2014-09-023 ile yayınlanmak üzere Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi tarafından kabul edilmiştir.)

 1. Depresyonu Olan Ergenlerin Ebeveyn Kabul-Ret Algıları ve Aile İşlevleri Açısından İncelenmesi

Examination of relation between parental acceptance-rejection and family functioning with severity of depression in adolescents with depression [Turkish] Şireli Ö,Aysev A . Anadolu Psikiyatri Derg. doi: 10.5455/apd.179441 Published Online : Jul 14, 2015