Dr. Öğr. Üyesi Merih Kalamanoğlu Balcı

Göğüs Hastalıkları

Obezite ve Diyabet Cerrahisi Merkezi

Eğitim
İş Deneyimi
Üyelikler
Tıbbi İlgi Alanları
Yabancı Diller
Doğum Yeri / Tarihi
Bilimsel Yayınlar