Uzm.Dr. Gülay Yılmaz

Nefroloji

Böbrek ve Pankreas Nakli Merkezi

Organ Nakil Merkezi

Eğitim
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ  1996-2002
 • İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ  2003-2009
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI 2010-2013
İş Deneyimi
 • İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ  2003-2009
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI 2010-2013
 • EDİRNE DEVLET HASTANESİ 2013-2015
Üyelikler
 • TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ
 • İSTANBUL TABİPLER ODASI
Tıbbi İlgi Alanları
 • BÖBREK YETMEZLİĞİ
 • GLOMERULONEFRİT
 • HİPERTANSİYON
 • BÖBREK NAKLİ
Yabancı Diller
 • İNGİLİZCE
Doğum Yeri / Tarihi
 • İSTANBUL
Bilimsel Yayınlar
 1. Makaleler :
 2. Gunaldi M, Helvaci A, Zorlu M, Kiskac M,Ekmen M, Yilmaz G. Alteration in Serum levels of selenium and glutathione peroxidase in acute myocardial infarction. Oxid Antioxid Med Sci 2012;0(0):0-0
 3. Ustundag S, Ustun F, Yilmaz G, Narli E, Harari AA. Pleuroperitoneal Leak Complicating Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: A Case Report. J Med Cases. 2015;6(3):101-104
 4. Yılmaz G, Ustundag S, Temizoz O, Sut N, Demir M, Ermis V, Sevinc C, Ustundag A. Fibroblast Growth Factor-23 and Carotid Artery Intima Media Thickness In Chronic Kidney Disease. Clin Lab. 2015;61(8):1061-70.
 5. Ustundag S, Yilmaz G, Sevinc C, Akpınar S, Temizoz O, Süt N, Ustundag A. Carotid Intima Media Thickness Is Independently Associated with Urinary Sodium Excretion in Patients With Chronic Kidney Disease. Ren Fail. 2015;37(8):1285-92.
 6. Yilmaz G, Sevinc C, Ustundag S,  Yavuz CY,  Hacıbekiroglu T, Hatipoglu E,  Baysal M. ' Relationship of Mean Platelet Volume and Neutrophil/Lymphocyte Ratio with Inflammation and Proteinuria in Chronic Kidney Disease' isimli çalışma Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation'de yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.
 7. Yılmaz G, Çavuş T, Çakır H, Narlı E. Fibrat Kullanımına Bağlı Rabdomiyoliz Gelişimi İle İlişkili Akut Böbrek Yetersizliği. İst Tıp Fak Derg 2011;74:1
 8. Yilmaz G, Adas M, Helvaci A, Altintas N, Gunaldi M. Evaluation of Respiratory Functions in Subclinical and Clinical Hypothyroidism. J Turgut Ozal Med Cent 2013;(1):8-11
 9. Özkara İÖ, Yılmaz G, Sevinç C. Spinningin Neden Olduğu Rabdomiyoliz Sonrası Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi. 2014;6:1-2
 10. Yılmaz G, Sevinç C, Akgün R. Tip 2 Diabetes Mellituslu Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliği ve İnflamasyonla İlişkisi. Med Bull Haseki 2015; 53: 209-213
 11. Bildiriler:
 12. Altıntaş N, Yılmaz G, Adaş M, Helvacı A. Evaluation of respiratory functions in subclinic and clinical hypothyroidism. Türk Toraks Derneği 14.Yıllık Kongresi, 2011, Antalya

2.Yılmaz G, Üstündağ S, Temizöz O, Süt N, Demir Muzaffer, Ermiş V, Sevinç C, Üstündağ A. Kronik Böbrek Hastalığı Sürecinde Fibroblast Büyüme Faktörü 23 Ateroskleroz Gelişiminde Etkili mi? 16.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2013

 1. 3. Üstündağ S, Üstün F, Yılmaz G, Narlı E. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Olguda Ani Gelişen Hidrotoraks. 16.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2013
 2. Yılmaz G, Sevinç C, Hacıbekiroğlu T, Hatipoğlu E. Kronik Böbrek Hastalığında ortalama trombosit hacmi ve nötrofil-lenfosit oranının inflamasyon ve proteinüri düzeyi ile ilişkisi. 31.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2014
 3. Yılmaz G, Sevinç C, Sarıtaş F, Akgün R. Hematüri ile prezente olan primer Sjögren Sendromu olgusu. 31.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2014
 4. Yılmaz G, Sevinç C, Kunduracılar M, Ünüvar R. Akut böbrek yetmezliği ve ağır metabolik alkoloz ile seyreden pilor stenozu. 31.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2014
 5. Yılmaz G, Üstündağ S, Sevinç C, Özkara İÖ. Rabdomiyoliz:Olgu Sunumu. 31.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2014
 6. Ustundag S, Ustun F, Yilmaz G, Narli E, Kavlak C,  Harari AA, "Pleuroperitoneal  Leak Complicating Peritoneal Dialysis: A Case Report," 15th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Madrid, 2014

Kitap bölüm çevirisi

 

 1. Cleveland Klinik İç Hastalıkları, Beşinci Baskıdan Çeviri

Editörler: James K.Stoller, Franklin A.Michota, Brian F.Mandell

Çeviri Editörü: Ahmet Muzaffer Demir

Türkçe çeviri yapılan bölümler:

 

Bölüm 46: Akut Böbrek Yetmezliği

Bölüm 47: Renal Parankimal Hastalıklar

Bölüm 48: Esansiyel ve Sekonder Hipertansiyonun Özellikleri

Bölüm 49: Klinik Uygulamada Önemli Sıvı ve Elektrolit Bozuklukları

Bölüm 50: Asit-Baz Bozuklukları