Dr. Öğr. Üyesi Genco Gençdal

Gastroenteroloji

Obezite ve Diyabet Cerrahisi Merkezi

Organ Nakil Merkezi

Karaciğer Nakil Merkezi

Eğitim
 • Lisans Tıp Fakültesi Ankara ÜTF 2001
 • Y. Lisans İç Hastalıkları SB İstanbul Okmeydanı EAH 2008
 • Yandal Gastroenteroloji Ege ÜTF 2012


İş Deneyimi
 • AYDIN DEVLET HASTANESİ 2012- 2015
 • BAKIRKÖY DR SADİ KONUK E.A.H 2015- 2016
Üyelikler
 • TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRKİYE KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
Tıbbi İlgi Alanları
 • HEPATOLOJİ
 • GASTROENTEROLOJİ
 • KARACİĞER NAKLİ
Yabancı Diller
 • İNGİLİZCE
Doğum Yeri / Tarihi
Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Azygoesophageal fistula: a rare cause of upper gastrointestinal tract bleeding.

Gençdal G, Vardar R, Bozkaya H, Meral C, Parildar M, Özütemiz Ö.

Endoscopy. 2013;45 Suppl 2 UCTN:E219-20. doi: 10.1055/s-0032-1326281. Epub 2013 Aug 14.

2. Sleep disorders in cirrhotics; how can we detect ?

Gencdal G, Gunsar F, Meral CE, Salman E, Gürsel B, Oruç N, Karasu Z, Ersöz G, Akarca US.

Liver Int. 2014 Sep;34(8):1192-7. doi: 10.1111/liv.12485. Epub 2014 Mar 6.

3. Diurnal changes of critical flicker frequency in patients with liver cirrhosis and their relationship with sleep disturbances.

Gencdal G, Gunsar F, Meral CE, Salman E, Gürsel B, Oruç N, Karasu Z, Ersoz G, Akarca US.

Dig Liver Dis. 2014 Dec;46(12):1111-5. doi: 10.1016/j.dld.2014.08.031. Epub 2014 Sep 2.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (
Proceedings) basılan bildiriler

1. Circadian changes in Critical Flicker Frequency in Cirrhotics and its relation with Sleep Disturbances. Gençdal et al.The 63rd Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases: The Liver Meeting 2012
2. Long Term Results of Entecavir versus Tenofovir in Treatment-naive Patients with Chronic Hepatitis B. A Single Center, Daily Practice Data. Cenk E. Meral, Fulya Gunsar, Galip Ersoz, Genco Gencdal, Imre Altuglu, Funda Yilmaz, Deniz Nart, Zeki Karasu, Omer Ozutemiz,Ulus S. Akarca. The 64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases: The Liver Meeting 2013

3.No further improvement in liver function after the first year of the treatment with entecavir and tenofovir in cirrhotic patients. Cenk E. Meral, Fulya Gunsar, Galip Ersoz, Genco Gencdal, Muharrem keskin,Rüçhan Sertöz , Zeki Karasu, Omer Ozutemiz,Ulus S. Akarca. APASL 2013

4.Sleep Disorders in Cirrhotics, Gencdal et al. APASL 2013.

5.No Association Between LCT-13910 Polymorphism And Colorectal Polyps/Carcinoma,

Gençdal et al. UEG week 2015, Barcelona

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Erişkin Still Hastalığı: Olgu sunumu. Gençdal et al. Okmeydanı EAH Tıp Dergisi. 2007; 1(24): 59-63

2. Ülseratif kolitin alevlenme dönemlerinde görülen skrotal ödem olgusu. A scrotal edema case which is observed in flair up period of ulcerative colitis. M.Gümrah,N. Çetiner, N.Aksoy, G. Gençdal, N. Yenice. Akademik Gastroenteroloji,2007;6(3):164-166

3. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmış hastalarda Hepatit B ve Hepatit C sıklığı The prevalence of Hepatitis B and C in patients with upper gastrointestinal endoscopy.N.Yenice,G.Gençdal et. al. Akademik Gastroenteroloji,2009;8(2):82-87

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Karaciğer Sirozlu hastalarda minimal hepatik ensefalopatininCFF ile değerlendirilmesi-Sözlü sunu-8.Ulusal Hepatoloji Kongresi 2011, Ankara

2.Çölyak Arter Kompresyon Sendromu- Poster- Ulusal Gastroenteroloji haftası 2012,Antalya

3.Metastatik Malign Melanom : Mide Metastazı – Poster- Ulusal Gastroenteroloji haftası 2012,Antalya

4.Hamilelikte Tanı konulan Krukenberg Tümörü- Poster- Ulusal Gastroenteroloji haftası 2012,Antalya

5.Endoskopik Tedavi uygulanmış Gastrik Nöroendokrin Tümör Olgusu-Poster- Ulusal Gastroenteroloji haftası 2012,Antalya

6. Karaciğer Sirozlu hastalarda Uyku Bozuklukları-Poster-8. Ulusal Hepatoloji Kongresi,Haziran 2011, Ankara.

7.Otoimmün Karaciğer Hastalıkalrında Çölyak Hastalığı- Poster-8. Ulusal Hepatoloji Kongresi,Haziran 2011, Ankara.

8.Ender bir üst gastrointestinalsistem kanaamsı nedeni;Azigoözofageal Fistül-Poster- 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011,Antalya.

9.Üst gastrointestinal system endoskopisi yapılmış hastalarda Hepatit B ve Hepatit C sıklığı-Sözlü Sunu- Hebipa kongresi, 2008,Antalya.

10.Laktoz intoleransı Gen polimorfizmi LCT-13910 ve kolorektal kanser ilişkisi –Sözlü Sunu- Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2014,AntalyA