Prof. Dr. Atilla Sancar Parmaksızoğlu

Ortopedi ve Travmatoloji

Kanser Cerrahisi Merkezi

Omurga ve Omurilik Cerrahisi Merkezi

Eğitim
 • 1983 : Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet
 • 1985-1989 : Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Ortopedi ve Trav. Kl.  Uzmanlık Eğitimi
 • 2011 : Doçent
 • 2016 : Profesör
İş Deneyimi
 • 1989 - 2011 : Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman
 • 2011 - 2016 : Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şefi
 • 2013 - 2015 : Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim
Üyelikler
 • TOTBİD (TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ)
 • TOTDER (TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ)
 • TÜRK ARTROPLASTİ DERNEĞİ
 • TÜRK TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ
 • TOTEK ( TÜRK ORTOPEDİVE TRAVMATOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ)
 • TOTBİD TRAVMA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
 • AOTT  DERGİ  HAKEMLİĞİ
 • JAREM  DERGİ  HAKEMLİĞİ
 • TTB ( Türk Tabipler Birliği)
Tıbbi İlgi Alanları
 • Artroplasti ( Protez ) Cerrahis
 • Revizyon Protez Cerrahisi
 • Kalça Protez Cerrahisi
 • Kalça Çıkığına Protez cerrahisi
 • Diz Protez Cerrahisi
 • Omuz protez Cerrahisi
 • Travmatoloji ( Kırık ve Çıkıklar )
 • Çocuk Ortopedisi (Pediatri)
 • Tümör
 • Spor Yaralanmaları
Yabancı Diller
 • İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
 • Erzurum
Bilimsel Yayınlar

 7. Yayınlar

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1)      Orhan Z,Parmaksizoğlu A.S,Kayiran E. Calcaneal stress fractures in amateur football players.(olgu sunumu ) Eur.J.Orthop.Surg. Travmatol, 10:133-135 , 2000.

 

2)      Özkaya U,Parmaksızoğlu A.S,Kabukcuoglu Y, Yeniocak S, Sokucu S.Çocuklarda instabil önkol çift kırıklarının cerrahi tedavisi. Acta Ortop Turcica, 42(3):188-192, 2008.  (SCI-Exp)

 

3)       Özkaya U,Parmaksızoğlu A.S,Gül M,  Kabukçuoğlu Y, Özkazanlı G, Basılgan S. Osteoporotik yaşlı hastalarda Pertrokanterik Kırıkların Eksternal Fiksasyonla Tedavisi. Acta Ortop Turcica , 42(4):246-251, 2008.   DOI:10.3944/AOTT.2008.246(SCI-Exp)

 

4)       Özkaya U, Kabukçuoğlu Y,Parmaksızoğlu A.S,Yeniocak S, Özkazanlı G. Açık kama yüksek tibia osteotomisi sonrasında patella yüksekliği ve tibial eğim açısındaki değişiklikler Acta Ortop Turcica, 42(4):265-271, 2008. DOI:10.3944/AOTT.2008.265 (SCI-Exp)

 

5)      Kılıç A,Parmaksızoğlu A.S,Kabukçuoğlu Y, Bilgili F, Sokucu S.Düşük ayak deformitesinin tibialis posterior tendonunun membran dışı transferi ile tedavisi Acta Orthop Traumatol Turc,42(5): 310-315, 2008. DOI:10.3944/AOTT.2008.310  (SCI-Exp)

 

 

 

6)      Parmaksızoğlu A.S, Özkaya U, Bilgili F, Sayın E, Kabukçuoğlu Y.  Closed Reduction of the Pediatric Supracondylar Humerus Fractures: The “Joystick” Method, Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 129(9):1225-31, 2009. PMID:19057919   DOI 10.1007/s00402-008-0790-8(SCI-Exp)

 

7)       Özkaya U,Parmaksızoğlu A.S,Kabukçuoğlu Y., Sökücü S, Basılgan S. Open Minimally Invasive Achilles Tendon Repair With Early Rehabilitation: Functional Results of 25 Consecutive Patients. Injury, Int J.Care Injured 40(6):669-72, 2009. PMID:19232585   DOI 10.1016/j.injury.2008.10.0(SCI-Exp)

 

8)      Özkaya U, Bilgili F, Kılıç A, Parmaksızoğlu A.S,Kabukçuoğlu Y: Minimally invasive management of unstable proximal femoral extacapsular fractures using reverse LISS femoral locking plates.Hip International,  vol.19 no.2 :141-147, 2009.  PMID:19462372 

(SCI-Exp)

9)      Ozkaya U, Parmaksizoglu AS, Gul M, Sokucu S, Kabukcuoglu Y. Minimally Invasive Treatment of Distal Tibial Fractures with Locking and Non-Locking Plates. Foot and Ankle International , Dec;30(12):1161-7, 2009  PMID: 20003874DOI: 10.3113/ FAI.2009.0000

(SCI-Exp)

10)  Parmaksizoglu AS, Ozkaya U, Bilgili F,Basılgan S, Kabukçuoğlu Y. Large diameter metal-on-metal total hip arthroplasty for Crowe IV developmental dysplasia of the hip. Hip International , Vol.19 no.4: 309-314, 2009. PMID: 20041376 (SCI-Exp)

 

11)   U.Ozkaya, F.Bilgili, A.Kiliç, A.S. Parmaksizoglu : Letter to editör. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, Feb 27, 2010. DOI 10.1007/s00402-010-1076-5  PMID: 20191275(SCI-Exp)

 

12)  Atilla Sancar PARMAKSIZOĞLU, Yavuz KABUKÇUOĞLU, Ufuk ÖZKAYAFuat BİLGİLİ, Armağan ASLAN.  Short-term results of Oxford phase 3 unicompartmental arthroplasty for medial arthritis of the knee.  Acta Orthop Traumatol Turc 2010;44(2):1-8  doi:10.3944/AOTT.2010.2296(SCI-Exp)

 

13)  Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Sami Sökücü, Ufuk Özkaya,Yavuz Kabukçuoğlu, Murat Gül.Locking plate fixation of three- and four-part proximal humerus fractures.  Acta Orthop Traumatol Turc 2010;44(2):1-8  doi:10.3944/AOTT.2010.2275 (SCI-Exp)

 

14)  Ayhan KILIÇ,  Sami SÖKÜCÜ,  Atilla S. PARMAKSIZO⁄LU, Murat GÜL, Yavuz S. KABUKÇUO⁄LU. Cerrahi olarak tedavi edilen kaynamam›fl skafoid k›r›klar›n›n

radyolojik ve ifllevsel sonuçlar› aras›ndaki iliflkinin de¤erlendirilmesi. Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45(6):399-405(SCI-Exp)

15)  Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Seçkim Basılgan, Sedat Yeniocak, Engin Çetinkaya, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Yavuz Selim Kabukcuoğlu. Dört farklı tespit yöntemi ile konservatif olarak tedavi edilen beşinci metakarp boyum kırıklarının sonuçları. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012;18(2):167-170. doi: 10.5505/tites.2012.23090 (SCI-Exp)

 

16)  Atilla Sancar PARMAKSIZOĞLU, Fuat BİLGİLİ, Ahmet AYBAR Delayed Management of Missed Orthopaedic Injuries in Polytrauma Patients.Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics (Derleme) 2012;5(3):64-72

17)   Bilgili F, Gürses IA, Ökaya U, Gayretli Ö, Parmaksizoğlu AS, Cetiner Kale A. Ischial and pubic osteotomies performed by medial approach during periacetabular osteotomies: an anatomical study.Acta Orthop Traumatol Turc. 2013;47(1):43-7.PMID: 23549317

(SCI-Exp)

18)   Kiliç  A, Cepni KS, Aybar A, Polat H, May C, Parmaksizoglu AS.A comperative study between two different surgical techniques in the treatment of late-stage Freiberg's disease.Foot Ankle Surg. 2013 Dec;19(4):234-8. doi: 10.1016/j.fas.2013.06.004. Epub 2013 Jul 19. PMID: 24095230. (SCI-Exp)

 

19)   Ozkaya U, Parmaksizoglu AS. Letter to the Editor: Mid-America Orthopaedic Association Physician in Training Award: Surgical technique: Pediatric supracondylar humerus fractures: a technique to aid closed reduction.Clin Orthop Relat Res. 2014 Jan;472(1):379-80. doi: 10.1007/s11999-013-3299-6. Epub 2013 Oct 18. PMID: 24136800. (SCI)

 

20)  Arslan A, Cepni SK, Sahinkaya T, May C, Mutlu H, Parmaksızoğlu AS.Functional outcomes of repair of Achilles tendon using a biological open surgical method.Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(5):563-9. doi: 10.3944/AOTT.2014.14.0132 (SCI-Exp)

 

21)   Cepni SK, Arslan A, Polat H, Yalçin A, Parmaksizoğlu AS.Mid-term results of Oxford Phase 3 unicompartmental knee arthroplasty in obese patients.Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(2):122-6. doi: 10.3944/AOTT.2014.3181. PMID: 24747617. (SCI-Exp)

 

22)   Sökücü S, Menges Ö, Cetinkaya E, Parmaksızoğlu A, Kabukçuoğlu Y. Treatment of comminuted mid-diaphyseal clavicle fractures by plate fixation using a bridging technique.Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(4):401-5. doi:10.3944/AOTT.2014.13.0072. PMID: 25230262.(SCI-Exp)

 

23)  Serhat Mutlu, Harun Mutlu, Olcay Güler, Gökhan Özkazanlı, Atilla Parmaksızoğlu. Relationship between coronal alignment and posterior tibial slope in the lower extremity. Open Journal of Orthopedics,2014, 4, 97-100

 

24)  Harun M, Hayrettin Y, Serhat M, Engin C, Kamil C, Armagan A, Sancar PA. Atypical location of an osteoid osteoma with atypical anterior knee pain.Int J Surg Case Rep. 2014 Oct 17;5(11):873-876. doi: 10.1016/j.ijscr.2014.10.015. [Epub ahead of print]PMID: 25462055

 

25)   Mutlu S, Mutlu H, Kömür B, Guler O, Yucel B, Parmaksızoğlu A.

Magnetic resonance imaging-based diagnosis of occult osseous injuries in traumatic knees.Open Orthop J. 2015 Mar 31;9:84-8. doi: 10.2174/1874325001509010084. eCollection 2015.PMID:25861410

26)  Mutlu S, Guler O, Mutlu H, Karaman O, Duymus TM, Parmaksizoglu AS.

Tourniquet use during total knee arthroplasty does not offer significant benefit: A retrospective cohort study. Int J Surg. 2015 Jun;18:123-7. doi: 10.1016/j.ijsu.2015.04.054. Epub 2015 Apr 24.PMID: 25917205(SCI-Exp

26)  Ozkaya U, Parmaksizoglu AS.Dual locked plating of unstable bicondylar tibial plateau fractures. Injury. 2015 Jul;46 Suppl 2:S9-13. doi: 10.1016/j.injury.2015.05.025. Epub 2015 May 26. PMID:26021666 (SCI-Exp)

 

28) Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Ufuk Özkaya, Fuat Bilgili, Harun Mutlu, Ümit Çetin.

Fixation of extra-articular distal humeral fractures with a lateral approach and a locked plate: an alternative method. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2016;50(2):132-138. doi: 10.3944/AOTT.2015.14.0445. PMID:26969946 (SCI-Exp)

 

29) Cetinkaya E, Yalcinkaya M, Sokucu S, Polat A, Ozkaya U, Parmaksizoglu AS.Cheilectomy as a First-Line Surgical Treatment Option Yields Good Functional Results in Grade III Hallux Rigidus. J Am Podiatr Med Assoc. 2016 Jan;106(1):22-6. doi: 10.7547/14-098. PMID: 26895357 (SCI-Exp)

30) Bilgili F, Bilgili ÇÖ, Çetinkaya E, Polat A, Sungur İ, Saglam Y, Kasali K, Parmaksızoğlu AS. Reliability of Computer-Assisted and Manual Measurement Methods for Assessment of Graf Type 1 and Type 2 Hip Sonograms.

J Ultrasound Med. 2016 May 5. pii: 15.03022. PMID:27151910 (SCI-Exp)

 

31)  Duymus TM, Mutlu S, Komur B, Mutlu H, Yucel B, Parmaksizoglu AS. Measurement of Malrotation on Direct Radiography in Pediatric Distal Radius Fractures: Prospective Observational Study. Medicine (Baltimore). 2016 May;95(18):e3569. doi:10.1097/MD.0000000000003569. PMID:27149480

 

32) Bilgili F, Kılıç A, Sökücü S, Parmaksızoğlu AS, Çepni KS, Kabukçuoğlu YS. Retrospective analysis of AO 42A-B type tibia fractures treated with percutaneus locked plating and intramedullary nailing. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016 Jan;22(1):90-6.

doi: 10.5505/tjtes.2015.56956. Turkish. PMID:27135084 (SCI-Exp)

 

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 

1)      Yazıcı N, Yalaman O, Özgen H, Parmaksızoğlu AS. Tibia diafiz pseudoartrozlarının inlay iliak greft ve osteosentezle tedavi sonuçları. II. Türk Ortopedi ve Trav. Uluslararası Dostlar cemiyetinin Kongresi, Çeşme, 1987.

 

2)      Caniklioğlu M, Parmaksızoğlu AS, Yalaman O, Kıran U, Yiğit A, Orhan Z. Travmatik distal tibiofibuler sindesmosis bağlarının rüptüründe kullandığımız ANK cihazının klinik ve biyomekanik olarak değerlendirilmesi. II. Türk Ortopedi ve Trav. Uluslararası Dostlar cemiyetinin 3. Kongresi, Silivri, 1989.

 

3)       Caniklioğlu M, Yılmaz N, Parmaksızoğlu AS, Kıran U, Yalaman O, Orhan Z. A.Moore endoproteezlerinin geç takibinde kemik sintigrafisi. II. Türk Ortopedi ve Trav. Uluslararası Dostlar cemiyetinin 3. Kongresi, Silivri, 1989.

 

4)      Parmaksızoğlu AS, Özkaya U, Yazıcı N, Kurt A, Yalaman O, Kıran U. Açık tibia ve ve femur kırıklarında uyguladığımız çok amaca yönelik eksternal fiksatör ve sonuçlarımız. IV. Türk Ortopedi ve Trav. Uluslararası Dostlar cemiyetinin Türk-Alman Ort. Ve Trav. Kongresi, Ankara, 1992

 

5)       Yazıcı N, Kayıran E, Orhan Z, Parmaksızoğlu AS. Eksraartiküler distal tibia diafiz kırıklarında kısa kamalı plak uygulamalarımız.SICOT Uluslar arası Orto.ve Trav.Birliği Bölgesel ve 14.Milli Türk Ort.ve Trav.Kongresi, 1995.

 

 

 

6)      Parmaksızoğlu AS, Akbulut G, Orhan Z, Kurt A. İntertrokanterik femur kırıklarında kapalı redüksiyon sonrası anteversiyon değişiklikleri ve kalça eklami üzerina etkisi. SICOT Uluslar arası Orto.ve Trav.Birliği Bölgesel ve 14.Milli Türk Ort.ve Trav.Kongresi, 1995.

 

7)      Parmaksızoğlu AS. Tibia diafiz kırıklarında kilitli intramedüller çivi uygulamalarımız. SICOT Uluslar arası Orto.ve Trav.Birliği Bölgesel ve 14.Milli Türk Ort.ve Trav.Kongresi, 1995

 

8)      Erdoğan N, Ozcan Z, Dengizmen A,  Akyildiz Igdem A, Kimiloglu E,Sancar Parmaksizoglu A.Phalanx metastasisia rare initial sign of occult pulmonary squamous cell carcinoma. 1.Macedonian Congress of Phatology. 2011

 

9)      Dengizmen A, Ulusoy I, Dervisoglu S, Erdoğan N, Akyildiz Igdem A, Kimiloglu E,   Sancar Parmaksizoglu . A. Clear cell chondrosarcoma- Case report. 1.Macedonian Congress of Phatology. 2011

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1)      Yalaman O, Yazıcı N, Parmaksızoğlu AS. Redüksiyonu gecikmiş travmztik omuz çıkıklarında etyolojik faktörler.Taksim Hastanesi Tıp Dergisi. 16(3-4):64, 1986.

2)      Caniklioğlu M, Yalaman O, Erhan S, Orhan Z,Parmaksızoğlu AS.Sternoklavikuler eklemin posteriora dislokasyonu.Taksim Hastanesi Tıp Dergisi.19 (3-4): 96  1989.

3)      Caniklioğlu M, Yalaman O, Karlı M, Mirzanlı C, Parmaksızoğlu AS,Azar N. Anterior radical surgical intervention and internal fixation with Harrington Rod – Sleeve method on treatment of spine tuberculosis ( a prospective study of three cases) J.Turkish spinal Surgery.1(2):37, 1990.

4)      Caniklioğlu M, Yiyit A,Yazıcı N, Yalaman O, Parmaksızoğlu AS.3-12 Yaş grubu çocuklarda redrograd intramedüller Küntscher çiviyle geç  tedavi sonuçları. Acta Ortop.Traum.Turcica ,24:226,  1990.

5)       Caniklioğlu M, Kıran U, Yılmaz N, Parmaksızoğlu AS, Yalaman O.Politravmatize hastalarda yağ embolilerinin akciğer perfüzyon sintigrafisi ile Teşhisi ve takibi. Acta Ortop.Traum.Turcica,24:127,  1990.

6)       Caniklioğlu M, Yalaman O. Parmaksızoğlu AS, Kıran U, Yiğit A.Çok parçalı femur cisim kırıklarında vidalı küntscher (interlockıng çivileme ) uygulaması.Acta

Ortop.Traum.Turcica. 24:148, 1990.

7)      Orhan Z, Yazıcı N, YiğitA, Parmaksızoğlu AS,Kurt A. Femur boynu pseudoartrozlarının tedavisinde Pauwels Y osteotomisinin yeri ve önemi. Taksim Hastanesi Tıp Dergisi.21(1-2):55,1991.

8)      Parmaksızoğlu AS, Kurt A, Yazıcı N, Özkaya U.  Gazlı gangren. Taksim Hastanesi Tıp Dergisi. 108,    1993.

 

9)      Parmaksızoğlu AS,Orhan Z, Özkaya U, Yazıcı N.Ayak bileği distal tibio-fibuler ligament diastazlrının tedavisinde A.N.K cihazı uygulamalarımız. Artroplasti Artroskopik Cerrahi. Vol.4,no:7,(46-49),  1993.

10)  Parmaksızoğlu AS,Yalaman O, Özkaya U, Orhan Z, Yazıcı N. Açık femur kırıklarının tedavisinde eksternal fiksatör uygulamalarımız.Acta Ortop.Traum.Turcica.28:98,  1994.

11)  Parmaksızoğlu AS,Yalaman O, Özkaya U, Orhan Z, Yazıcı N.Kapalı kruris kırıklarında  eksternal fiksatör uygulamalarımız. Acta Ortop.Traum.Turcica. 28:158, 1994

12)  Parmaksızoğlu AS,Özkaya U, Yazıcı N, Sözen YV, Özer K.Total diz protezi erken sonuçlarımız. Acta Ortop.Traum.Turcica. 28:304,  1994.

13)  Parmaksızoğlu AS,Yalaman O, Özkaya U, Orhan Z, Yazıcı NAçık tibia kırıklarında eksternal fiksatör uygulamalarımız. Acta Ortop.Traum.Turcica. 28:94,  1994.

 

14)  Parmaksızoğlu AS,Orhan Z, Özkaya U, Yalaman O, Yazıcı NAyak bileği kırıklarında karşılaştığımız fibula kısalığı ve dış rotasyon defrmitesi sorunu.Acta Ortop.Traum.Turcica.9:25,  1995.

15)  Orhan Z, Kıran U, Parmaksızoğlu AS,Yılmaz N, Yalaman O, Yazıcı N.

Hemiartroplastilerde enfeksiyon ve aseptik gevşeme teşhisinde Tc-99m  MDP  İle kemik sintigrafisinin değeri.Turkish J Arthroplasty and Arthroscopic Surgery.6(11):5,  1995.

16)   Orhan Z, Parmaksızoğlu AS,Kurt A, Kayıran E, Yazıcı N. Herediter Multipl  eksostoz ve ulnar uzatma.Acta Ortop.Traum.Turcica. 29:142,  1995.

17)   Kıran U, Orhan Z, Parmaksızoğlu AS,Özkaya U, Yalaman O, Yazıcı N.Femur boyun kırıklarının tedavisinde A.Moore ve Thompson endoprotez   uygulama sonuçlarının klinik, radyolojik ve sintigrafik değerlendirilmesi. Acta Ortop.Traum.Turcica. 29:192, 1995.

18)  Parmaksızoğlu AS,Özer K, Yazıcı N, Özkaya U. Halluks valgusta distal metatarsal osteotomi ve yumuşak doku girişimi ile kombinasyonu.Acta Ortop.Traum.Turcica. 30,226-229,  1996.

19)  Orhan Z, Şirvancı M, kayıran E,Parmaksızoğlu AS,  Kurt A. MR artrografinin diz patolojilerinin tanısındaki yeri ve artroskopi ile değerlendirilmesi. End-Lap. Ve  Minimal invaziv Cerrahi, 3:154-158,  1996.

20)  Parmaksızoğlu AS,  Kılıç A, Orhan Z, Kurt A, Yazıcı N, Sözen YV. Tibia diafiz kırıklarında kilitli intramedüller çivi uygulamalarımız. Acta Ortop.Traum.Turcica.31:22-25,  1997.

21)   Gülçifçi Z, Akkyıldız A,TuzlalıP, Gültekin S, Parmaksızoğlu AS.Alt ekstremite aktinomikozu.( Olgu sunumu) Taksim Hastanesi Tıp Dergisi. 1,29, 1999.

22)   Kayıran E, Orhan Z, Parmaksızoğlu AS, Erdamir A, Yazıcı N. Tibia Plato kırıklarının cerrahi tedavisinde sonuçları etkileyen faktörler. Acta Ortop.Traum.Turcica.34:34-39, 2000.

23)  Orhan Z, Kayıran E, Parmaksızoğlu AS, Erdamir A. Meniskus yırtıklarının tanısında  BT ‘nin ve MRI ‘nın yeri ve artroskopik bulgolar ile kıyaslanması. End-Lap. ve  Minimal invaziv Cerrahi.7(2-3):109-112, 2000.

 

24)  Kılıç A,Parmaksızoğlu A.S,Özkaya U, Emrah Sayın.  Cerrahi Tedavi Uygulanan Patella Kırıklarında Uzun Dönem Sonuçlarımız. Taksim Hastanesi Tıp Dergisi, Sayı:34-2, Sayfa:12-14, 2004.

25)  Kılıç A, Demir BB,Parmaksızoğlu AS,Sayın BE:Konjenital el deformitelerinde tredavi yaklaşımımız Taksim Hastanesi Tıp Dergisi, 34-2,  2004.

 

26)   Kılıç A, Menges O,Parmaksizoglu A, Kayiran E, Beng K, Sayin E. İntertrokanterik femur kiriklarinda 135˚ DHS sonucları. Taksim Hastanesi Tip Dergisi, 35-3,12-16,2005.

27)  Kılıç A, Kesin E, Parmaksizoglu A,Kayiran E, Sayin E, Beng K. Ayakbileği kırıklarının cerrahi tedavisinde redüksiyonun artroz gelişimi üzerine etkisi. Taksim Hastanesi Tip Dergisi, 35-1, 2005.

28)  Kılıç A, Parmaksızoğlu AS, Öztürk İ: Romatoid artritli bir olguda el bileği voler çıkığı ve ulna distal ucunun dorsale çıkığı (olgu sunumu) Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi, 17(1):56-58, 2006.

29)  Özkaya U, Kabukçuoğlu Y,Parmaksızoğlu A.S,Gül M, Yeniocak S, Özdoğan Ü. Deplase olekranon kırıklı olgularda germe bandı tekniği sonuçlarımız.Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt 18, Sayı 2, sayfa 77-82, 2007.

30)  Özkaya U,Kabukçuoğlu Y,Parmaksızoğlu A.S,Kılıç A, Sökücü S, Basılgan S. Eklemiçi kalkaneus kırıklarının açık redüksiyon ve internal fiksasyon ile tedavi sonuçları.Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, sayfa 57-63, 2007.

31)  Gül M, Özkaya U,Parmaksızoğlu AS,Sökücü S, Kabukçuoğlu Y. Ganglion kisti ve neden olduğu düşük ayak olgusu. (olgu sunumu) Şişli Etfal Hast. Tıp bülteni, 42:4, 2008.

32)  Özkaya U, Gül M,Parmaksızoğlu A.S,Basılgan S, Kabukçuoğlu Y.Geriatrik intertrokanterik kırıklarının tedavisinde Proksimal emoral çivi ve Dinamik Kayıcı Kalça Çivisi teknikleri ile elde edilen sonuçların değerlendirilmesi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,  XIX(1): 1-6, 2008.

33)  Ayhan Kılıç, Murat Gül,Atilla Sancar Parmaksızoğlu,Sami Sökücü, Yavuz Kabukcuoğlu. Kronik el bileği ağrısının tanı ve tedavisinde artroskopinin yeri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2009: 43; 159-163  

34)  Ayhan Kılıç, Armağan Arslan, Harun Mutlu, Engin Çetinkaya,Cüneyt May, Atilla Sancar Parmaksızoğlu.  Fibular Non-Vascularized Graft Might be a Practical Solution for Treatment of Osteopenic Humeral Shaft Non-union in Elderly Obese Patient. JAREM; 2011:1:15-7

35)  Ayhan Kılıç, Serdar Kamil Çepni, Halil Polat, Ümit Çetin, Abdulkadir Polat, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Radius alt uç kırıklarının voler kilitli plak ile tespitinde karşılaşılan sorunlar ve cerrahi öğrenme eğrisi arasındaki ilişki. JAREM; 2011:2 :38-43

36)   Ahmet Aybar, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Overview of cerebral palsy andnon-surgical treatment methods.JAREM; 2012:2: 38-42

37)   Kubilay Beng, Osman Lapçin, Sami Sökücü, Gökhan Özkazanlı, Yavuz Kabukçuoğlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu.  135 derece Dinamik kalça çivisi ile tedavi edilen intertrokanterik femur kırıklarında Tip-Apeks mesafesi ölçümleri ve sonuçlara etkisi. J Kartal TR 2013;24 (1): 19-24. Doi:10.5505/Jkartaltr.2013.82687

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1)      Parmaksızoğlu A,Yazıcı N, Özkaya U, Orhan Z, Yalaman O. Akut kombine diz bağ yaralanmalarının primer cerrahi tedavisi.13.Milli Ort. ve Trav.Kongresi Kitabı  S.793 ,   Nevşehir, 1993.

2)       Orhan Z, Parmaksızoğlu A,Yazıcı N. Suprakondiler ve suprainterkondiler femur kırıklarında 95 AO plak uygulaması     ve sonuçları .13.Milli Ort. ve Trav.Kongresi Kitabı .S.682    Nevşehir,1993.

3)      Parmaksızoğlu A,Orhan Z,  Kılıç A, Kurt A, Yılmaz N, Yazıcı N. Pulmoner emboli ve derin ven trombozu profilaksisinde düşük molekül ağırlıklı heparin uygulaması. Türkiye Hastane Mütehassısları (ulslararası katılımlı) VI.Tıp Kongresi Dergisi. 48(3-4):31,  1994.

4)      Orhan Z,  Parmaksızoğlu A,Kılıç A, Yılmaz N, Yazıcı N. Pulmoner emboli ve derin ven trombozu tanısında Tc-99m sintigrafi uygulaması. Türkiye Hastane Mütehassısları (ulslararası katılımlı) VI.Tıp Kongresi Dergisi 48(3-4):31,  1994.

5)       Orhan Z,  Şirvancı M, Kayıran E, Parmaksızoğlu A, Kurt A. MR artrografinin diz patolojilerinin tanısındaki yeri ve artroskopi ile değerlendirilmesi.  3. Türk spor yaralanmaları, Artroskopi ve Diz cerrahi Kongresi, 1996.

6)       Kayıran E,  Erdemir A, Parmaksızoğlu AS, Orhan Z, Yazıcı N. Tibia Plato kırıklarının cerrahi tedavisinde sonuçları etkileyen faktörler. 3. Türk spor yaralanmaları, Artroskopi ve Diz cerrahi Kongresi, 1996.

7)       Orhan Z, Kayıran E,  Parmaksızoğlu AS, Erdemir A. Meniskus yırtıklarının tanısında  BT ‘nin ve MRI ‘nın yeri ve artroskopik bulgolar ile kıyaslanması.4.  Türk spor yaralanmaları, Artroskopi ve Diz cerrahi Kongresi, 1998.

8)       Kayıran E,Parmaksızoğlu AS, Dağ AZ, Özkaya U.   İnstabil Pelvis Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçları.  XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 1999.

9)      Parmaksızoğlu AS, Kayıran E, Kılıç A, Görgeç M. Erişkin kapalı femur cisim kırıklarının oymalı kilitli İ.M çivi ile tedavisi. 16.Milli Ort. ve Trav.Kongresi Kitabı. 271-273,   1999.

10)  Parmaksızoğlu AS, Özkaya U, Hacısalimoğlu S, Özer K. Hibrid Total Kalça uygulamalarımız ve sonuçları.16.Milli Ort. ve Trav.Kongresi Kitabı.785-788 , 1999.

11)   Açak M, Bağriaçik A,Parmaksizoğlu AS: Tekvando sporunda koruyucu malzemelerin yaralanmalara olan etkisi.8. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 2001.

12)   Parmaksızoğlu A.S, Gül M, Özkaya U, Sayın B.E.Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Kapalı Redüksiyonda Yeni Yöntem.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi-Antalya, 2005.

13)   Özkaya U, Gül M,Parmaksızoğlu AS,Basılgan S, Kabukçuoğlu Y. Geriatrik intertrokanterik kırıklarının tedavisinde PFN ile DHS teknikleri ile elde ettiğimiz sonuçların değerlendirilmesi. Acta Orthop Traumatol Turc, 41:Suppl.3:34, 2007.

14)   Parmaksızoğlu AS, Kabukçuoğlu Y, Özkaya U, Sökücü S, Yeniocak S. Proksimal humerus parçalı kırıklarında kilitli plaklarla biyolojik fiksasyon.   Acta Orthop Traumatol Turc ,41:Suppl.3:81,2007.

 

15)  Parmaksızoğlu AS, Gül M, Bilgili F, Sökücü S, Kabukçuoğlu Y. Distal ve proksimal tibia kırıklarının biyolojik fiksasyonunda kilitli plaklar gerekli mi? Acta Orthop Traumatol Turc , 41:Suppl.3:49, 2007.

16)   Atilla Sancar Parmaksızoğlu,Yavuz Kabukçuoğlu, Ufuk Özkaya, Ayhan Kılıç, Sedat Yeniocak, Halil Polat Femur Cisim Kırıklarında Antegrad Kilitli İntramedüller Çivi Uygulamaları.  21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi- Çeşme-2009 Acta Orthop Traumatol Turc, 43:Suppl.1:73, 2009.

17)  Atilla Sancar Parmaksızoğlu,Ufuk Özkaya, Murat Gül, Serdar Kamil Çepni, Yavuz Kabukçuoğlu Geriatrik Proksimal Humerus Cerrahi Boyun Kırıklarında Konservatif Tedavi Sonuçları 21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi- Çeşme-2009 Acta Orthop Traumatol Turc, 43:Suppl.1:59, 2009.

18)  Ufuk Özkaya, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Harun Mutlu, Seçkin Basılgan, Yavuz Kabukçuoğlu Çoklu sistem yaralanmalı hastalarda hasar kontrollü ortopedi yaklaşımı sonuçlarımız21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi- Çeşme-2009 Acta Orthop Traumatol Turc , 43:Suppl.1:10, 2009.

19)  Fuat Bilgili, Yavuz Kabukcuoğlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Ayhan Kılıç, Harun Mutlu, Murat Gül. Fuat Bilgili . Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerin Teşhisinde Radyolojik Görüntülemenin Etkinliği. 21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi- Çeşme-2009 Acta Orthop Traumatol Turc , 43:Suppl.1:76, 2009.

20)   Sami Sökücü, Özgür Mengeş, Halil Polat, Harun Mutlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Klavikula parçalı orta 1/3 diafizer kırıklarının köprüleme yöntemi kullanılarak kilitli plak ile tedavisi. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. SS56-2011

21)  Murat Gül, Sami Sökücü, Seçkin Basılgan, Ufuk Özkaya, Harun Mutlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Distal humerus kırıklarında lateral insizyonla distal helikal (sarmal) kilitli plak uygulama tekniğimiz. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. SS51-2011

22)   Fuat Bilgili, Murat Gül, Armağan Arslan, Cüneyt May,Atilla Sancar Parmaksızoğlu.  İntramedüller çivi ve kilitli plakla tedavi edilen femur üst uç kırıklarında yük dağılımının dansitometri ile karşılaştırılması. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. SS47-2011

23)  Ayhan Kılıç, Ahmet Aybar, Halil Polat, Atilla Yalçın, Cüneyt May, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. İleri evre Freiberg hastalığının tedavisinde uygulanan iki farklı cerrahi yöntemin karşılaştırmalı sonuçları. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. SS43-2012

 

24)   Fuat Bilgili, İlke Ali Gürses, Ufuk Özkaya, Özcan Gayretli, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Ayşin Çetiner Kale. Periasetabuler osteotomilerdeki iskion ve pubis osteotomilerine yeni medial girişimle ulaşılması. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. SS52-2012

25)   Ahmet Aybar, Harun Mutlu, Ülgen Kökefl, Cüneyt May, AtillaSancar Parmaksızoğlu. Karpal tünel sendromu cerrahi tedavisinde geç dönem EMG ve hasta memnuniyeti aras›nda iliflki var m›d›r? Acta Orthop Traumatol Turc. Supp-I. Cilt-47.  23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi - Sözlü Bildiriler 2013

 

26)   Atilla Yalçın, Harun Mutlu, Ahmet Aybar, Mehmet K›l›ç, Atilla Sancar Parmaks›zo¤lu. Ayak bile¤i cerrahisinde tibiofibuler uyumun sa¤lanmas› fonksiyonel sonuçlar› etkiler mi? Acta Orthop Traumatol Turc. Supp-I. Cilt-47.   23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi - Sözlü Bildiriler- 2013

27)   Ufuk Özkaya, Ahmet Aybar, Harun Mutlu, Engin Çetinkaya, Atilla Sancar Parmaks›zo¤lu. Ayakbile¤i eklemi kırıklar›n›n de¤erlendirilmesinde bilgisayarl› tomografinin önemi: %25 oran› ne kadar güvenilirdir?  Acta Orthop Traumatol Turc. Supp-I. Cilt-47.   23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi - Sözlü Bildiriler 2013

28)   Ufuk Özkaya, Hayrettin Yald›z, Cüneyt May, Serdar Kamil Çepni, Atilla Sancar Parmaks›zo¤lu.Trimalleoler ayakbile¤i k›r›klar›n›n cerrahi tedavisinde posterolateral giriflim: Amerika’n›n yeniden keflfi . Acta Orthop Traumatol Turc. Supp-I. Cilt-47.   23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi - Sözlü Bildiriler – 2013

29)   Ahmet Aybar, Atilla Yalç›n, Harun Mutlu, Abdulkadir Polat, Atilla Sancar Parmaks›zo¤lu. Morton nöroma tan›s›nda sadece klinik muayene yeterli midir?  Acta Orthop Traumatol Turc. Supp-I. Cilt-47.   23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi - Sözlü Bildiriler- 2013

30)   Ufuk Özkaya,  Ahmet Aybar, Gökhan Özkazanlı,  Mehmet Ümit Çetin, Atilla Sancar Parmaksızoğlu.Kapalı kilitli intramedüller çivileme ile tedavi edilen tibia diafiz kırıklarında malrotasyon; önemli bir sorun mu?    Acta Orthop Traumatol Turc  Supp. I.Cilt-48 (sayfa. 94) 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – S28-3-2014

31)   Abdulkadir Polat, Çiğdem Özkara Bilgili, Fuat Bilgili, Engin Çetinkaya, İbrahim Sungur, Yavuz Sağlam, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Cihaz üzerinden ve elle kalça ultrason ölçüm değerlendirmelerinde ölçümcülerarası ve ölçümcülerin kendi içindeki Güvenilirliği.  Acta Orthop Traumatol Turc  Supp. I.Cilt-48  (sayfa. 87) 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – S26-1-2014

32)  Cüneyt May, Fuat Bilgili, Harun Mutlu, Sinan Erdoğan, Ümit Çetin, Atilla Sancar Parmaksızoğlu.Distal diafizer humerus cisim kırıklarında anteriordan uygulanan anatomik kilitliplak uygulamalarımız. Acta Orthop Traumatol Turc  Supp. I.Cilt-48  (sayfa. 17) 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi –S3-6-2014

33)  Fuat Bilgili, Harun Mutlu , Murat Aşçı, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Cengiz Şen. Metal-metal yüzeyli total ve yüzey artroplastili hastalarda kandaki metal seviyelerinin ve fonksiyonel sonuçların karşılaştırılması. Acta Orthop Traumatol Turc  Supp. I.Cilt-49 (sayfa. 56) 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – SB 16-4-2015

34)  Fuat Bilgili , Atilla Yalçın , Abdulkadir Polat, Gökhan Özkazanlı , Cengiz Kazdal, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Türk toplumunda radius distal uç açıları. Acta Orthop Traumatol Turc  Supp. I. Cilt-49  (sayfa. 92) 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – SB 28-2. 2015

7.6 Diğer Yayınlar (POSTER)

 1)      Kıran U,Parmaksızoğlu AS,Yazıcı N, Kurt A, Özkaya U.Femur boyun kırıklarında uygulanan A.Moore ve Thompson  protezleri sonuçlarının klinik radyolojik ve sintigrafik değerlendirilmesi.IV.Türk Ortopedi ve Trav.Uluslar arası Dostları Cemiyetinin Türkiye Ort. ve Trav.Biliği Derneği ile düzenlenen Türk-Alman Ort. ve Trav. Kongresi   Ankara, 1992.

2)       Bağriaçik A,Parmaksizoğlu AS,Esenyel C :174 Güreş Milli Takım oyuncusunda görülen 227 omuz sakalığı.( Poster ) 1.Omuz  ve Dirsek Cerrahisi Kongresi,  2000.

3)      Parmaksızoğlu AS,Özkaya U, Gül M, Kayıran E,  Öztürk İ. Pediatrik Suprakondiler Humerus Kırıklarında Kapalı İndirekt Redüksiyon: Yeni Bir Metod, Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, 19-23 Mayıs,  2004 .

4)      Parmaksızoglu AS,Karakaş D, Özkaya U, Kılıç A, Kayıran E, Öztürk İ:Tibia Metafizo-Diafizer bölge kırıklarında medialden subkutan plakla biyolojik fiksasyon ve uygulamalarımız (Poster) Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi –Antalya,  2005.

5)       Ulusoy E,Parmaksızoğlu AS;Kayıran E, Kılıç A, Gül M, Öztürk İ:Erişkin tibia cisim kırıklarının oymasız intramedüller çivi ile tedavisi. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi –Antalya,  2005.

 

6)      Kılıç A, Kesin E, Kayıran E, Parmaksızoğlu A, Sayın BE. Ayak bileği kırıklarınıntedavisinde redüksiyonun posttravmatik artroz gelişimi üzerine etkileri. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi-Antalya 2005 Acta Orthop Traumatol Turc ,39:Suppl.2:164, 2005.

7)      Karakaş SE, Özdemir S, Kayıran E, Akdağcık N,Parmaksızoğlu AS,Karakaş D. Otojen patellar kemik bloklu kuadriseps tendon grefti ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu. . Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi-Antalya 2005 Acta Orthop Traumatol Turc 39:Suppl.2:210, 2005.

8)      Gül M, Kayıran E, Kılıç A,Parmaksızoğlu A,Kurtulmuş T, Kabukçuoğlu Y: Akut anterior omuz çıkıklarının eksternal rotasyon metodu ile redüksiyonu. 4. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 2-4 Mart ,İstanbul , 2006

9)      Parmaksızoğlu AS, Gül M, Kılıç A, Bilgili F, Özdoğan Ü, Kabukçuoğlu Y. Distal femur kırıklarında LISS uygulamalarımız. Acta Orthop Traumatol Turc , 41:Suppl.3:171-172, 2007.

 

10)   Gül M, Mengeş Ö,Parmaksızoğlu AS, Basılgan S, Kabukçuoğlu Y. Distal radius kırığına volar kilitli plak uygulaması sonrası gelişen EPL tendon rüptürü olgusu. Acta Orthop Traumatol Turc , 41:Suppl.3:187, 2007.

11)   Gül M, Özkaya U,Parmaksızoğlu AS, Sökücü S, Kabukçuoğlu Y. Ganglion kisti ve neden olduğu düşük ayak olgusu. Acta Orthop Traumatol Turc , 41:Suppl.3:262, 2007.

12)   Kılıç A,Parmaksızoğlu AS,Kabukçuoğlu Y, Bilgili F, Lapçin O. Düşük ayakta posterior tibial tendon transferi sonuçlarımız. Acta Orthop Traumatol Turc , 41:Suppl.3:154, 2007.

 

13)  Özkaya U,Parmaksızoğlu AS, Yeniocak S,  Özkazanlı G, Kabukçuoğlu Y. Deplase olekranon kırıklarında germe bandı tekniği ile sonuçlarımız. Acta Orthop Traumatol Turc , 41:Suppl.3:173, 2007.

14)  Bilgili F,  Özkaya U,Parmaksızoğlu AS, Kılıç A, Kabukçuoğlu Y. LISS plağının kalça kırıklarında kullanılması. Acta Orthop Traumatol Turc , 41:Suppl.3:174, 2007

15)   Bilgili F, Usta A,Parmaksızoğlu AS, Kale A, Kabukçuoğlu Y, Gayretli Ö. El bileği artroskopisinde EDC portalin konumu: Kadavra çalışması. Acta Orthop Traumatol Turc , 41:Suppl.3:235, 2007.

16)   Özkaya U, Kılıç A,Parmaksızoğlu AS, Özdoğan Ü, Kabukçuoğlu Y. Hastanemize ateşli silah yaralanması ile başvuran hastaların demografik özellikleri. Acta Orthop Traumatol Turc , 41:Suppl.3:252-253, 2007

17)  Özkaya U, Kabukçuoğlu Y,Parmaksızoğlu AS,Yeniocak S, Özkazanlı G. Açık kama osteotomisi sonrasında patella yüksekliği ve tibial eğim açısındaki değişiklikler.  Acta Orthop Traumatol Turc , 41:Suppl.3:262, 2007.

18)   Sökücü S, Sökücü SN, Kabukçuoğlu Y, Kabukçuoğlu F, Parmaksızoğlu AS, Altın S. Ossöz tutulum olmadan biseps brachii kasının  izole tüberkülozu. Türk Toraks Derneği. 11 yıllık kongresi, 23-27 nisan ,Antalya , 2008.

19)  Ufuk Özkaya, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Yavuz Kabukçuoğlu, Ayhan Kılıç, Ümit Özdoğan.  Çocukluk çağı distal tibia epifizyolizlerinde kapalı redüksiyon ve perkütan tespit yönteminin sonuçları.  21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi- Çeşme-2009 Acta Orthop Traumatol Turc , 43:Suppl.1:177, 2009.

20)   Fuat Bilgili, Ufuk Özkaya, Yavuz Kabukçuoğlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Cüneyt May, Ayhan Kılıç. Agresif Seyirli Anevrizmal Kemik Kisti. 21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi- Çeşme-2009 Acta Orthop Traumatol Turc , 43:Suppl.1:192, 2009.

21)  Fuat Bilgili, Murat Gül, Yavuz Kabukçuoğlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Armağan Arslan, Cüneyt May. Ortopedik Cerrahi Sonrası Görülen Erken ve Geç Enfeksiyonlarda Risk Faktörlerin Etkisinin İncelenmesi21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi- Çeşme-2009 Acta Orthop Traumatol Turc , 43:Suppl.1:115, 2009.

22)  Murat Gül, İsmet bilgi, Kamil Çepni, Armağan Arslan, Ufuk Özkaya, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Elli yaş üstü diz osteoartritli olgularda artroskopik tedavi sonuçları. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc; 45:Suppl.1:173, 2011. ISSN 1017 -995x

23)   Murat Gül, Sami Sökücü, Armağan Arslan, Engin Çetinkaya, Ayhan Kılıç, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Tamamen İçerden Artroskopik meniskus onarımı erken dönem sonuçlarımız. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc; 45:Suppl.1:174, 2011. ISSN 1017 -995x

24)  Murat Gül, Seçkin Basılgan, Kamil Çepni, Armağan Arslan, Ayhan Kılıç, Atilla Sancar Parmaksızoğlu.Anatomik tek tünel ile otojen hamstring tendonları kullanarak yapılan artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunun erken dönem sonuçları. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc; 45:Suppl.1:175, 2011. ISSN 1017 -995x

25)  İsmet Bilgi, Fuat Bilgili, Halil Polat, Harun Mutlu, Ufuk Özkaya, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Çocuk femur cisim kırıklarının konservatif tedavi sonuçları. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc; 45:Suppl.1: 218, 2011. ISSN 1017 -995x

26)  Seçkin Basıgan, Murat Gül, Harun Mutlu, Cüneyt May, Ufuk Özkaya, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Rotator manşet yırtıklarının tanısında USG artroskopik bulgularla karşılaştırılması. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc; 45:Suppl.1: 252, 2011. ISSN 1017 -995x

27)  Seçkin Basıgan, Sami Sökücü, Cüneyt May, Ümit Çetin, Ufuk Özkaya, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Dirsekte yumuşak doku tümörlerini taklit eden nöropatik artropati:Charcot dirseği. . XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthop Traumatol Turc; 45:Suppl.1: 255, 2011. ISSN 1017 -995x

28)   İsmet Bilgi, Sami Sökücü, Serdar Kamil Çepni, Engin Çetinkaya, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Kilitli Plak uygulanan tibia plato kırıklarında orta dönem tedavi sonuçları. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. PS28-2011

29)  Hayrettin Yaldız, Harun Mutlu, Engin Çetinkaya, Serdar Kamil Çepni, Armağan Arslan, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Eklem içi yerleşimli Osteid Osteoma olgusu. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. PS088- 2012

30)  Sevil Erkuş, Hatice Orman, Firdevs Erdemir, Neşe Erkuş, Atilla S. Parmaksızoğlu. Tek ve çok kullanımlık cerrahi örtü setlerinin maliyet etkinliğinin değerlendirilmesi.1.Sterilizasyon Ameliyathane  Dezenfeksiyon (SAD)  sempozyumu. 3-6 ekim Gaziantep. 2012

31)   Hatice Orman,Sevil Erkuş, Firdevs Erdemir, Neşe Erkuş, Atilla S. Parmaksızoğlu. Kliniklerin ameliyathane masa kullanım sürelerinin değerlendirilmesi.  1.Sterilizasyon Ameliyathane  Dezenfeksiyon (SAD)  sempozyumu. 3-6 ekim Gaziantep. 2012

32)  Engin Çetinkaya, Sami Sökücü, Abdulkadir Polat, Ufuk Özkaya ,Atilla Sancar Parmaks›zo¤lu. Çeliektomi, ileri evre halluks rijidus cerrahi tedavisinde bir seçenek midir?  Acta Orthop Traumatol Turc. Supp-I. Cilt-47.  23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi -2013

33)  Nusret Erdoğan, Zühal Özcan, Harun Mutlu,Atilla Parmaksızoğlu.Endojen Okronozise sekonder artrit olgusu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi. 6-10 kasım-İzmir 2013

 

34)  Elife Kımıloğlu, Zuhal Özcan,Harun Mutlu,Atilla Parmaksızoğlu.Telenjektatik Osteosarkom: Olgu sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi. 6-10 kasım-İzmir 2013

35)   Serhat Mutlu, Harun Mutlu, Baran Kömür, Olcay Güler3, Gökhan Özkazanlı2, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Travmatik dizlerdeki okkült kemiksel yaralanmaların MRI tanısı Acta Orthop Traumatol Turc  Supp. I.Cilt-48 (sayfa. 276) 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – P-537 –2014

36)   Gökhan Özkazanlı, Harun Mutlu,Serhat Mutlu, Abdülkadir Polat1, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Asetabulum kırıklı bir vakada üç boyutlu tomografinin yanılgısı. Acta Orthop Traumatol Turc  Supp. I.Cilt-48  (sayfa. 266) 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – P-501.2014

 

37)   Harun Mutlu, Gökhan Özkazanlı, Serhat Mutlu, Mehmet Ümit Çetin, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Revizyon diz artroplastisi sonrası gelişen fleksiyon instabilitesi. Acta Orthop Traumatol Turc  Supp. I.Cilt-48 (sayfa. 192) 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi –P-250- 2014

38)   Gökhan Özkazanlı, Harun Mutlu,Serhat Mutlu, Ufuk Özkaya, Atilla Sancar Parmaksızoğlu.Geriatrik yaş grubunda normal acetabulum: BT incelemesi. Acta Orthop Traumatol Turc  Supp. I.Cilt-48 (sayfa. 169) 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – P-170 – 2014

39)  Abdulkadir Polat, Fırat Fidan, Harun Mutlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Sıra dışı bir kalça kırığı öyküsü ve kırılan femoral stemin farklı bir extended osteotomi yöntemiyle çıkartılması. Acta Orthop Traumatol Turc  Supp. I. Cilt-49  (sayfa. 131) 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – ART-P-23. 2015

40)  Serhat Mutlu, Olcay Güler, Harun Mutlu, Özgür Karaman, Tahir Mutlu Duymuş, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Total diz artroplastisinde turnike kullanımı önemli bir fayda sağlamamaktadır. Acta Orthop Traumatol Turc  Supp. I. Cilt-49  (sayfa. 137) 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – ART-P-45. 2015

41)  Mehmet Ümit Çetin, Fırat Fidan, Gökhan Özkazanlı, Mehmet Kılıç, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Halluks valgus cerrahisinde yeni bir distal osteotomi ve sonuçları. Acta Orthop Traumatol Turc  Supp. I. Cilt-49  (sayfa. 147) 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – AYA-P-22. 2015

42)   Gökhan Özkazanlı, Cengiz Kazdal, Harun Mutlı, Ahmet Aybar, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Pediatrik ayak bileği kırıklarında transfizeal K- Teli ile tespit Güvenli Mi? I. Ulusal Çocuk Otropedi Kongresi.PB25 10-12 Mart. 2016